Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên Năm B, 06/08/2021

Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên Năm B:  Xin thương giúp chúng con luôn ý thức chúng con cần được biến đổi mỗi ngày để được trở nên giống Chúa. Cụ thể nhất là đừng để chúng con phạm tội với Chúa và xúc phạm đến anh chị em chúng con...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 06/08/2021


Tin mừng chúng ta vừa nghe, thánh Marcô thuật lại cho chúng ta thấy “Chúa biến hình hay còn gọi là Chúa hiển dung”. Trong lúc Chúa biến hình, có sự xuất hiện ông Môsê và ông Êlia. Cuộc biến hình của Chúa Giêsu đã làm cho các tông đồ hết sức kinh ngạc. Các ông cũng không thể hiểu nổi hình ảnh của Chúa Giêsu lúc này như thế nào nhưng các ông chỉ muốn được ở lại với Chúa Giêsu.

Qua việc Chúa Giêsu biến hình, Chúa muốn mặc khải cho các tông đồ thấy được thần tính của Chúa; và bên cạnh đó, Chúa còn muốn củng cố niềm tin cho các ông vững tin vào Chúa.

Cho dù các tông đồ muốn được ở lại mãi trên núi với Chúa, nhưng Chúa đã mời gọi các ông xuống núi để trở về với cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, so với những ngày khác, có lẽ từ hôm nay, các tông đồ “ý thức” là các ông cũng cần được biến đổi cuộc đời của mình trở nên giống như Chúa Giêsu.

Còn chúng ta, mỗi ngày chúng ta có cần được “biến đổi đời sống” để trở nên giống Chúa hay không? Chúng ta “biến đổi đời sống” như thế nào?

Đó là chúng ta thực hiện theo Lời Chúa dạy, cụ thể, mỗi ngày sống mình quyết tâm không làm điều xấu, không phạm tội cho dù đó là một tội nhẹ. Chúng ta quyết tâm từ việc nhỏ trước, chẳng hạn, đừng nói xấu nhau, thay vào đó nói tốt cho nhau.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương giúp chúng con luôn ý thức chúng con cần được biến đổi mỗi ngày để được trở nên giống Chúa. Cụ thể nhất là đừng để chúng con phạm tội với Chúa và xúc phạm đến anh chị em chúng con. Amen.