Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên Năm B, 10/09/2021

Thứ Ba Tuần XXIII Thường Niên Năm B: Xin cho chúng con luôn dành thời gian để xét mình trước mặt Chúa mỗi ngày, hầu chúng con nhận ra thân phận tội lỗi của chúng con mà quảng đại hơn với tha nhân trong mọi sự...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ SÁU TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 10/09/2021


Triết gia Hy Lạp, Socrate đã từng đưa ra khẩu hiệu “hãy tự biết mình”. Quả thực, chỉ khi biết mình là ai, chúng ta sẽ không ảo tưởng về chính mình và sẽ không xét đoán người khác.

Trang Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu giáo huấn các môn đệ và mỗi chúng ta không nên xét đoán anh chị em. Đức Giêsu đã từng trách những luật sĩ, biệt phái thời bấy giờ là những kẻ đạo đức giả bởi chưng họ ưa phán xét người khác. Chúng ta thường hay nhìn vào khuyết điểm của người khác, và rồi trở thành những nhà dạy đạo đức cho tha nhân. Chúng ta không phải là quan tòa để xét đoán. Chúng ta là ai mà dám xét đoán người khác.

Có lẽ thời nào cũng vậy, nguời ta thường dễ thấy lỗi của người khác mà khó nhận ra lầm lỗi của mình, thích phê phán tha nhân hơn là tự phê phán chính mình. Hãy coi chừng, kẻo chúng ta cũng trở nên mù quáng và là những kẻ giả hình. Chính vì vậy, chúng ta “hãy tự biết mình” trước để rồi khôn ngoan trong việc hướng dẫn tha nhân.

Lạy Chúa, chúng con là những kẻ đầy bất toàn nhưng lại luôn cho mình tốt lành trước mặt anh chị em, chúng con thường hay thấy cái rác trong mắt anh chị em, trong khi cái xà to tướng trong con mắt chúng con thì lại không muốn thấy. Xin cho chúng con luôn dành thời gian để xét mình trước mặt Chúa mỗi ngày, hầu chúng con nhận ra thân phận tội lỗi của chúng con mà quảng đại hơn với tha nhân trong mọi sự. Amen.