Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên Năm B, 24/09/2021

Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên Năm B: , xin Chúa cho chúng con biết lặp đi lặp lại mỗi ngày lời tuyên xưng của thánh Phêrô: “Thầy là Ðức Kitô Con Thiên Chúa” để chúng con vững bước trên con đường theo Chúa và làm chứng cho Chúa...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ SÁU TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 24/09/2021


“Người ta bảo Thầy là ai?”. Qua câu hỏi này, phải chăng Chúa Giêsu đã khởi sự quan tâm tới dư luận của quần chúng về Người? Hay Người muốn làm một cuộc thăm dò ý kiến về kết quả công việc Người đã làm? Không phải như vậy. Ở đây, Chúa Giêsu muốn soi sáng cho các tông đồ biết rõ vai trò cứu thế của Người để các ông không còn chao đảo trước những quan niệm khác nhau của đám đông dân chúng về bản thân Người.

Tin không phải là lặp lại ý kiến, lập trường của kẻ khác mà là biểu lộ chính ý kiến, chính lập trường của mình. Phêrô đã trả lời đúng câu hỏi Chúa Giêsu đã đặt ra: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Qua câu trả lời, Phêrô đã tuyên xưng lòng tin của ông nơi Thầy mình. Ông đã nhận ra được Thầy mình là ai.

Sau câu trả lời của Phêrô, Đức Giêsu đã loan báo lần thứ nhất về cuộc thương khó của Người: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại”. Đó là con đường của Người và đó cũng là con đường của những ai muốn theo Người, muốn trở nên môn đệ của Người.

Còn các con, các con bảo Thầy là ai? Câu hỏi này vẫn tiếp tục được đặt ra cho mỗi người chúng ta hôm nay. Và chúng ta có thể như Phêrô, đã trả lời đúng câu hỏi của Người với tất cả vốn liếng về Thánh Kinh và thần học, về giáo lý của chúng ta. Thế nhưng trong hành động thì sao? Chúng ta có là những người ngăn cản việc thực hiện chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa bằng thái độ khước từ đau khổ, khước từ thập giá mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống thường ngày hay không?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho chúng con biết lặp đi lặp lại mỗi ngày lời tuyên xưng của thánh Phêrô: “Thầy là Ðức Kitô Con Thiên Chúa” để chúng con vững bước trên con đường theo Chúa và làm chứng cho Chúa. Amen.