Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Chúa Nhật I Thường Niên Năm B, 13/01/2021

Thứ Tư Sau Chúa Nhật I Thường Niên Năm B: Xin Chúa ban ơn chữa lành mọi đau khổ xác hồn, đển con được sống và làm chứng cho tình yêu Chúa nơi anh chị em con...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

 THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT I MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 13/01/2021


Người chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật. Chữa lành mọi bệnh tật thể lý của nhiều người là một trong những hoạt động rất thường ngày của Chúa Giêsu mà Tin Mừng hôm nay thuật lại nhằm cho mọi người chúng ta hiểu được lòng xót thương vô bờ bến của Chúa.

Quả thế, từ việc chữa lành người mù từ khi mới sinh tại Giêrikhô, hay chữa lành bệnh bại liệt của một người đàn ông mà người ta phải thả xuống nóc nhà, hoặc chữa lành bệnh cảm sốt của bà nhạc gia ông Phêrô… là những hoạt động không chỉ biểu lộ uy quyền của một Đức Chúa, nhưng còn là một biểu lộ của lòng xót thương nơi một Thiên Chúa hạ cố làm người, “để cho con người được sống và sống dồi dào”. Chính những nghĩa cử đầy xót thương ấy của Chúa đã lôi kéo biết bao con người đi tìm Chúa như Tin Mừng hôm nay mô tả Mọi người đều đi tìm Thầy”. Để được chữa lành, một điều duy nhất Chúa cần nơi người bệnh là lòng tin: Tin vào Chúa là Đấng Cứu Độ.

Hôm nay cũng thế, biết bao người chúng ta vẫn khao khát được Chúa chữa lành khi họ mắc những chứng bệnh nan y mà các bác sỹ bất lực. Người ta đã chạy đến với Chúa qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria, của các thánh, tại các trung tâm Thánh Mẫu hay đền thánh kính các thánh. Họ đã không quảng ngại đường xa, khó khăn và gian khổ để chạy đến kêu xin Chúa trong niềm tín thác. Họ đến với Chúa không chỉ khát khao được Chúa chữa lành bệnh tật thể xác, nhưng còn khát khao xin Chúa chữa lành bệnh tật trong tâm hồn. Với lòng khát khao và tin tưởng mạnh mẽ, biết bao người đã được ơn Chúa chữa lành.

Lạy Chúa Giêsu, bệnh tật thể xác là một trở ngại lớn để ngăn cản mọi hoạt động, mọi tương quan của con với Chúa và với người khác. Đáng sợ hơn là thứ bệnh tật tinh thần là tội lỗi. Nó phá huỷ phẩm giá của chính con là người con của Chúa. Xin Chúa ban ơn chữa lành mọi đau khổ xác hồn, đển con được sống và làm chứng cho tình yêu Chúa nơi anh chị em con. Amen.