Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B, 10/03/2021

Thứ Tư Sau Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B: Xin giúp chúng con thực thi bác ái và yêu thương tha nhân, bởi đó là dấu chỉ cho biết chúng con yêu mến Chúa...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

  THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B

NGÀY 10/03/2021


“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ… nhưng là để kiện toàn”. Đức Giêsu đã kiện toàn luật Cựu ước bằng luật yêu thương, luật mang lại ơn cứu độ.

Người Do Thái hãnh diện bởi được chính Thiên Chúa ban lề luật qua trung gian Môsê. Họ đã lưu truyền cho con cháu phải gìn giữ và thi hành các giới răn. Tuy nhiên, với thời gian, họ đã lãng quên hoặc có khi quá khắt khe trong việc giữ luật Chúa. Họ xem trọng giữ các tập tục của tiền nhân hơn là giới luật Chúa ban.

Đức Giêsu đã nhắc nhở họ giữ luật và Người đã kiện toàn luật ấy bằng luật của yêu thương. Luật được tóm trong bốn chữ: “mến Chúa yêu người”. Ai tuân giữ và dạy người khác thi hành sẽ được ơn cứu độ mà chính Chúa hứa ban.

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi tuân giữ các điều răn Chúa dạy: sống bác ái yêu thương - “không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. Trong mọi sự, hãy lấy đức ái làm dây ràng buộc. Hãy yêu thương nhau vì đó là dấu người ta sẽ nhận biết môn đệ của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con giới luật yêu thương. Xin giúp chúng con thực thi bác ái và yêu thương tha nhân, bởi đó là dấu chỉ cho biết chúng con yêu mến Chúa. Amen.