Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B, 16/12/2020

Thứ Tư Sau Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B: Trong những khó khăn, những đau khổ mà chúng ta gặp phải, xin Chúa giúp mỗi người chúng ta không những không mất lòng trông cậy vào Chúa nhưng xác tín hơn vào một Thiên Chúa yêu thương và quan phòng...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

 THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM B

NGÀY 16/12/2020


“Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?”. Câu hỏi mà thánh Gioan Tẩy Giả đặt ra gởi lên cho chúng ta về hình ảnh một Gioan Tẩy Giả hoàn toàn khác. Nếu như trước đây chúng ta thấy một Gioan đầy uy quyền trong lời nói và hành động. Một Gioan khiêm tốn và xác tín vào Đức Giêsu: “Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa”, thì giờ đây chúng ta lại thấy hình ảnh môt Gioan Gioan dường như đang do dự, nao núng và nghi ngờ về căn tính Mêssia của Đức Giêsu.

Đối với Gioan, Đấng Mêssia mà ông rao giảng là một Mêssia siêu việt. Đấng ấy sẽ đến như là một vị thẩm phán đáng sợ. Đấng đã có sẵn chiếc rìu trong tay để chặt hết tất cả cây nào không sinh trái. Đấng cầm sẵn cái nia để rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt. Đấng ấy lấy lửa chẳng hề tắt mà tiêu trừ mọi tội nhân không ăn năn hối cải.

Hơn nữa, theo tiên tri Isaia loan báo: khi Đấng Mêssia đến, Ngài sẽ giải thoát và trả lại tự do cho những người bị áp bức, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm và phóng thích cho những tù nhân (x. Is 61,1-20). Nếu quả thực như thế, Gioan phải là người đầu tiên được giải thoát! Thật vậy, Gioan lúc này đang bị giam trong tù. Hơn nữa ông là người vì chân lý mà bị áp bức, bị cầm tù. Thế nhưng những gì Gioan nghe biết về cách thức thi hành sứ vụ của Đức Giêsu thì không tương ứng với những hiểu biết của ông về Đấng Mêssia. Chính vì thế mà Gioan dường như đang nghi ngờ về căn tính Mêssia nơi Đức Giêsu.

Trước câu hỏi của Gioan, Đức Giêsu cho thấy, nếu nhìn những việc Người làm chỉ với cái nhìn: Đấng Mêssia là Đấng thánh thiên và thưởng phạt công minh thì dễ bị vấp ngã. Đức Giêsu cho thấy, Người không chỉ là Đấng thánh thiên và thưởng phạt công minh, nhưng Người còn là tình yêu. Vì thế, nếu nhìn vào những công việc Đức Giêsu làm bằng con mắt yêu thương thì sẽ nhận ra Người thật sự là Đấng Mêssia, là Thiên Chúa. Đức Giêsu là Đấng Mêssia, nhưng không phải như người ta nghĩ. Ta phải tin chứ không phải xét đoán Người. Nếu Đức Giêsu phải y như chúng ta nghĩ, thì Người không còn là Chúa của chúng ta nữa. Có thể Gioan đã mất kiên nhẫn vì Đức Giêsu đã không hành động như ông mong đợi. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho tất cả chúng ta. Những ai chờ đợi Đức Giêsu giáng cơn giận bạo tàn, sẽ luôn luôn bất mãn về Người. Còn những ai tìm kiếm tình yêu nơi Đức Giêsu sẽ không bao giờ thất vọng.

Trong những khó khăn, những đau khổ mà chúng ta gặp phải, xin Chúa giúp mỗi người chúng ta không những không mất lòng trông cậy vào Chúa nhưng xác tín hơn vào một Thiên Chúa yêu thương và quan phòng.