Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm B, 21/04/2021

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM B

NGÀY 21/04/2021


Sau khi hoá bánh ra nhiều để nuôi sống hàng ngàn người, Chúa Giêsu đã không ngần ngại quả quyết rằng: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ …”.

Tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là đến với Người. Đó là điều kiện tiên quyết để được hạnh phúc, được sống đời đời. Nhưng như thánh Phaolô nói: “Làm sao tin được, nếu không được nghe; làm sao nghe được, nếu không có người rao giảng; và làm sao rao giảng, nếu không được sai đi” (Rm 10,14-15). Tất cả những ai tin vào Chúa, đồng thời, cũng ý thức sứ mạng mình được sai đi để nói về Chúa cho người khác, nhờ đó họ mới có thể đến với Chúa và tin vào Chúa. Cộng đoàn Giáo Hội tiên khởi đã ý thức về sứ mạng đó, cho nên đi tới đâu họ cũng rao giảng cho người khác biết về Chúa. Khi nói về sinh hoạt của Giáo Hội tiên khởi, các sử gia cho rằng, sở dĩ, người Kitô hữu đem lại nhiều thành quả tốt đẹp, là vì họ truyền bá Tin Mừng bằng sách vở, nhưng nhất là bằng đời sống gương mẫu.

Tuy nhiên, không phải chỉ có việc tin vào Chúa Giêsu, mà còn phải lãnh nhận Mình Máu Người, thông dự vào sự sống thần linh của Người nữa. Đây là điều không dễ chấp nhận trên bình diện nhân loại, nhưng Chúa Giêsu đã mặc khải sự thật này vì vâng phục thánh ý Thiên Chúa, chứ không tùy thuộc thái độ của con người. Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ và được sống đời đời, nhờ tin vào Con của Ngài và đến lãnh nhận sự sống thần linh từ Ngài.

Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa hôm nay soi sáng và mở rộng tâm trí giúp chúng con luôn biết đón nhận sự thật được mặc khải, và tin nhận Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu Độ. Xin cũng giúp chúng con biết làm chứng cho điều chúng con tin nhận bằng lời nói và gương sáng. Amen.