Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Chúa Nhật III Thường Niên Năm B, 27/01/2021

Thứ Tư Sau Chúa Nhật III Thường Niên Năm B: Chúa hiện diện với chúng ta bằng Lời của Chúa nữa, và Chúa muốn Lời của Chúa hiện diện nơi tâm hồn chúng ta mãi, để chúng ta có thể làm điều tốt lành cùng với Chúa trong đời sống của chúng ta, trong gia đình và trong xã hội này.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

 THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 27/01/2021


Người ta thường gọi đây là câu chuyện dụ ngôn về người đi gieo giống,  nhưng người ta cũng có thể gọi câu chuyện dụ ngôn này là dụ ngôn về Đất. Lời Chúa chính là hạt giống và mỗi tâm hồn chúng ta là mảnh đất mà Lời Chúa được gieo vào khi chúng ta lắng nghe Lời của Ngài. Điều Chúa muốn nơi chúng ta là hãy trổ sinh hoa trái, là đức tin và các nhân đức.

Thế nhưng, cuộc sống, tức là mảnh đất tâm hồn của chúng ta có những trở ngại, bóp nghẹt Lời sự sống mà Chúa Giêsu chỉ ra trong dụ ngôn này: bị Satan quấy phá, tính nông nổi nhất thời và những lo lắng sự đời. Và ngày nay, có lẽ, lo lắng sự đời – tìm kiếm vinh hoa phú quý là trở ngại lớn nhất để Lời của Chúa có thể trổ sinh hoa trái trong tâm hồn chúng ta.

Biết lo lắng cho cuộc sống tốt đẹp là điều tốt. Người biết lo lắng là người có thể nhìn trước trông sau, là người có thể sắp xếp và thi hành bổn phận của mình cách chu đáo, là người biết mình ở vị trí nào và cũng biết làm điều tốt cho tha nhân. Người biết lo lắng thì quan tâm tới đời sống của mình, cả về vật chất và tinh thần, cả về bổn phận với anh chị em mình và với Chúa. Tắt một lời, người biết lo lắng là người có thể để cho mảnh đất của đời sống mình trổ sinh hoa trái tốt.

Thế nhưng, lo lắng sự đời lại là điều khác. Lo lắng sự đời có thể để đời mình trôi đi không thắng lại được và đó là nguy hiểm. Một người chạy bộ không biết dừng sẽ gục ngã, một người lái xe không biết thắng mà chỉ đạp ga sẽ nguy hiểm, một người không biết đâu là nhà sẽ mệt mỏi chán chường, không thấy được tình yêu. Tương tự, một người không có niềm tin, một Kitô hữu không lấy Chúa làm người chỉ dẫn sẽ mất hết ý nghĩa đời sống của mình.

Chúa hiện diện với chúng ta cách cụ thể nhất là nơi Thánh Thể và Lời của Ngài. Chúa hiện diện với chúng ta bằng Lời của Chúa nữa, và Chúa muốn Lời của Chúa hiện diện nơi tâm hồn chúng ta mãi, để chúng ta có thể làm điều tốt lành cùng với Chúa trong đời sống của chúng ta, trong gia đình và trong xã hội này.