Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B, 23/12/2020

Thứ Tư Sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B: Sống đối với người Kitô hữu là sống cho Chúa, là không ngừng khước bỏ và cắt xén đi những gì là thừa thãi trong cuộc sống, để mỗi ngày được trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Và sống đối với người Kitô hữu còn là suy nghĩ và hành động trong Chúa Giêsu, để hình ảnh, để dung mạo của Chúa được chiếu sáng trong chúng ta, và qua đó mà ơn cứu độ của Chúa được loan báo đến hết mọi người...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

 THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG - NĂM B

NGÀY 23/12/2020


Ngày sinh của Gioan đã khiến cho những người bà con hàng xóm láng giềng của gia đình ngài phải để tâm suy nghĩ và tự hỏi rằng: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?".

Quả thật, trong bối cảnh thời bấy giờ, ngày chào đời của Gioan Tẩy Giả loan báo rằng: thời của Chúa Cứu Thế đã đến, thời của sự câm lặng nơi cha ngài là ông Dacaria đã trở thành lời loan truyền của ơn cứu độ. Vì thế, ngày sinh của Gioan là thời loan báo về ngày cứu độ. Và lời loan báo đó Gioan đã không ngừng hô lớn trong những ngày sau này, ngài chính là tiên tri của Chúa, là đấng tiền hô cho Chúa.

Khi nhớ lại ngày sinh của Gioan Tẩy Giả, chúng ta được nhắc nhở về sứ vụ tiên tri của mình. Đồng thời, cũng được mời gọi nhớ lại ngày tái sinh của chúng ta.
 
Nhờ phép rửa, mà mỗi người Kitô hữu đã trở thành những ngôn sứ để loan báo hồng ân cứu độ của Chúa. Và với ngọn nến chúng ta được nhận lãnh trong ngày chịu phép rửa là biểu trưng cho ánh sáng chúng ta không ngừng chiếu tỏa ra xung quanh. Cho dẫu rằng, có sống trong hoàn cảnh hay trong môi trường sống như thế nào, người Kitô hữu chúng ta cũng phải có sứ mệnh chiếu toả ánh sáng ấy (x. Mt 5,16).

Có một câu nói thật ý nghĩa và thiết nghĩ cũng đáng để nghĩ suy: “Nếu bạn không trở thành sao sáng ở trên trời, thì ít ra bạn hãy trở thành ngọn đèn soi sáng trong nhà bạn”.  Việc nhớ lại ngày sinh của Gioan Tẩy Giả, sẽ giúp chúng ta cũng nhớ lại con đường ngài đã đi qua, con đường đó được ngài tóm gọn trong câu: “Chúa phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” .

Sống đối với người Kitô hữu là sống cho Chúa, là không ngừng khước bỏ và cắt xén đi những gì là thừa thãi trong cuộc sống, để mỗi ngày được trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Và sống đối với người Kitô hữu còn là suy nghĩ và hành động trong Chúa Giêsu, để hình ảnh, để dung mạo của Chúa được chiếu sáng trong chúng ta, và qua đó mà ơn cứu độ của Chúa được loan báo đến hết mọi người. Amen.