Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm B, 28/04/2021

Thứ Tư Sau Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm B: Nhiều khi chẳng dám mạnh dạn thể hiện niềm tin của mình cho người khác, nhất là cho những người chưa nhận biết Chúa. Xin Chúa tăng thêm đức tin cho chúng con...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - NĂM B

NGÀY 28/04/2021


Đoạn Tin Mừng này được Chúa Giêsu nói vào thời điểm rất quan trọng và trong khung cảnh công khai. Chỉ vài ngày trước lễ Vượt Qua và những người Do Thái từ khắp nơi đổ về Giêrusalem để dự lễ. Có lẽ đoạn Tin Mừng này như là những lời nói hoặc thông báo cuối cùng của Chúa Giêsu. Nếu là cuối cùng, thì hẳn nhiên nó phải rất quan trọng. Ai tin vào Chúa Giêsu là tin vào Chúa Cha, ai từ chối Chúa Giêsu cũng là từ chối Chúa Cha, bởi vì Chúa Giêsu và Chúa Cha là một.

Niềm tin của chúng ta, là con cái của Chúa, phải được tỏ lộ công khai trong cuộc sống của mình. Nó được biểu lộ công khai bằng niềm tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Giêsu, Người là Con Thiên Chúa và Thiên Chúa là Cha của tất cả chúng ta.
Niềm tin công khai ấy được thể hiện trước hết ở đời sống cá nhân của mỗi chúng ta, mối tương quan của chúng ta với Chúa. Một người có tương quan tốt và gắn kết với Chúa, người đó sẽ sống như Lời Chúa dạy. Dù có khó khăn, người đó không bỏ cuộc, nhưng là một niềm phó thác và tin tưởng vào Chúa. Người đó cũng không thẹn thùng giữa đám đông khi phải làm chứng cho niềm tin của mình, nhưng biểu lộ sự thành tín và tình yêu của mình vào Chúa cho người khác.

Niềm tin công khai cũng được thể hiện trong mối tương quan của ta với người khác. Niềm tin công khai của chúng ta được thấy rõ hơn cả là việc chúng ta có lui tới với Chúa trong thánh lễ không. Tuy nhiên, chúng ta đi tham dự thánh lễ không phải để công khai cho người khác biết rằng tôi có đi, hoặc tôi đã giữ luật, nhưng nó biểu lộ cách mãnh liệt rằng tôi chính là con cái của Chúa và là một con chiên trong đoàn chiên của Chúa; tôi là con cái của Hội Thánh, tôi cùng với mọi người đi thờ phượng và ngợi khen Chúa.

Như thế, niềm tin công khai của chúng ta được thể hiện bởi mối quan hệ cá nhân với Chúa và mối tương quan cộng đồng nhân loại. Bất kể ở đâu, khi nào, chúng ta thể hiện được tình yêu của Chúa cho người khác là lúc chúng ta đã tin vào Đấng mà Chúa Cha sai đến, là Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con yếu đuối, thấp hèn. Nhiều khi chẳng dám mạnh dạn thể hiện niềm tin của mình cho người khác, nhất là cho những người chưa nhận biết Chúa. Xin Chúa tăng thêm đức tin cho chúng con. Amen.