Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Chúa Nhật IX Mùa Thường Niên - Năm B, 02/06/2021

Thứ Tư Sau Chúa Nhật IX Mùa Thường Niên - Năm B: Xin cho chúng con, mỗi lần rước Mình Thánh Chúa, chúng con biết trân trọng sự sống mà Chúa đã dành cho chúng con bằng chính cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IX MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B

NGÀY 02/06/2021