Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên A, 09/09/2020

Thứ Tư Sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên A: Nguyện xin Thiên Chúa hãy giúp chúng ta luôn biết chọn cho mình con đường dẫn đến với Chúa để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em…”

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

NGÀY 09/09/2020


    

Qua trang Tin Mừng, một lần nữa chúng ta lại được nghe tiếng Chúa nói về các “mối phúc - mối họa”.

Trước khi Chúa Giêsu nói đến những “mối phúc - mối họa”, thì Người đã làm gì? “Người ngước mắt nhìn các môn đệ và nói…”.

Chúa nhìn với cái nhìn tình thương, với cái nhìn của người cha đầy lòng từ ái... Mặc dù Chúa đã yêu, đang yêu và vẫn yêu các môn đệ nhưng Người vẫn phải nói rõ cho các ngài biết những con đường nào dẫn đưa các ngài đến với Chúa - những con đường đó được gọi là con đường hạnh phúc; và cũng có những con đường có thể dẫn các ngài lạc xa Chúa, đó là con đường “khốn khổ”, như trong Tin Mừng: “Phúc cho anh em… và khốn cho các ngươi…”.

Lời Chúa không chỉ nói với các môn đệ năm xưa mà hôm nay vẫn đang nói với mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu vẫn đang nhìn và đang nói với chúng ta. Người chỉ cho chúng ta những con đường dẫn đến hạnh phúc và những con đường dẫn đến đau khổ. Vậy chúng ta muốn chọn cho mình con đường nào?

Hãy luôn biết chọn cho mình con đường dẫn đến với Chúa để hưởng hạnh phúc vĩnh cửu: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em…”.

Và không ngừng từ bỏ những con đường dẫn vào chốn khốn khổ muôn đời: “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ  bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than…”.