Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Lễ Chúa Hiển Linh, 05/01/2022

Thứ Tư Sau Lễ Chúa Hiển Linh: Nếu thiếu đời sống nội tâm, thiếu Lời Chúa qua Kinh Thánh suy ngẫm, thiếu phút cầu nguyện riêng, thiếu lời kinh nguyện… thì lòng mình trở nên trống rỗng không có Chúa. Và dù Chúa Giêsu có ở bên đi nữa, con người ta vẫn không nhận ra Người...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ TƯ SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH

NGÀY 05/01/20212


Sau khi thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi đám đông dân chúng được no nê, Chúa Giêsu thúc giục các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia, còn Người ở lại cũng giải tán đám đông đang muốn tôn Người làm vua. Sở dĩ như thế bởi vì dân chúng muốn dựa dẫm vào khả năng hóa bánh ra nhiều của Chúa Giêsu, để hằng ngày, họ chẳng cần phải nghĩ ngợi tới việc lo miếng cơm manh áo cho bản thân.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu từ chối việc tôn vinh Người như thế, vì Chúa muốn những ai đến với Người cần tôn vinh Người nơi đời sống tâm hồn hơn là việc lụy phục bởi những vật chất bên ngoài như con người ta thường đối xử với nhau theo kiểu “miếng trầu làm đầu câu chuyện”. Nếu thiếu đời sống nội tâm, thiếu Lời Chúa qua Kinh Thánh suy ngẫm, thiếu phút cầu nguyện riêng, thiếu lời kinh nguyện… thì lòng mình trở nên trống rỗng không có Chúa. Và dù Chúa Giêsu có ở bên đi nữa, con người ta vẫn không nhận ra Người. Hình ảnh con thuyền lướt trên biển cả mà không có Chúa Giêsu, con thuyền ấy khi đối diện với gió thổi ngược thì sẽ không tránh khỏi chòng chành, lòng người không tránh được hoang mang khi phải vất vả chèo chống vì bão táp. Với những khó khăn ập đến như thế mà thiếu một chiếc neo của đức tin thì cho dù khi thấy bóng của Chúa Giêsu đi trên mặt biển gần bên, tâm trạng các ông càng sợ hãi vì không có Chúa từ trong lòng.

Nhưng Chúa Giêsu là Đấng luôn đem lại ánh sáng trong cuộc đời con người. Người hằng trấn an cùng bảo đảm mạnh mẽ rằng Người luôn đồng hành với con người trong từng phút giây, kể cả những lúc tăm tối: “Cứ yên tâm, Thầy đây, đừng sợ”. Người là Đấng quan phòng và luôn ở bên con người, cùng con người bước đi về nhà Cha.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con can đảm đặt niềm tin vào Chúa là Đấng cứu chuộc con người, và bước đi trong tư cách là chi thể của Hội thánh Hiệp hành theo ánh sáng của Người là Đấng đem lại ánh sáng cho muôn dân. Amen.