Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Lễ Hiện Xuống - Năm B, 26/05/2021

Thứ Tư Sau Lễ Hiện Xuống - Năm B: Nguyện xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn biết dùng những khả năng và địa vị mình có để phục vụ tha nhân...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG - NĂM B

NGÀY 26/05/2021