Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên, 19/01/2022

Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên: Lắng nghe sứ điệp Tin mừng hôm nay, chúng hãy cố gắng nhìn lại bản thân một cách trung thực. Hãy tự chất vấn mình: Tôi có cố chấp không? Tôi có cứng rắn đến mức tôi không muốn thậm chí nghĩ rằng tôi không sai lầm?

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ TƯ TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN

NGÀY 19/01/20212


Qua trang Tin mừng hôm nay, thánh Marcô thuật lại cho chúng ta thấu hiểu sự phẫn nộ của Chúa Giêsu về việc những người biệt phái và nhóm Hêrôđê cứng lòng tin. Họ đã không tin nhận Chúa là Đấng Mêsia đến để chữa lành mọi đau yếu của con người và nhất là giải thoát con người khỏi mọi ràng buộc của tội lỗi.

Quả thế, tội lỗi đã không chỉ phá huỷ mọi tương quan thân thiện giữa Thiên Chúa và con người, nhưng tội lỗi còn làm cho tâm hồn con người bị xơ cứng, không còn khả năng đón nhận và yêu thương người khác. Chúa đã nổi nóng và “buồn phiền vì lòng họ chai đá”. Nhưng Chúa không vì thế mà không yêu thương con người. Do đó, Chúa đã chữa lành bệnh khô bại tay của một người, và nhất là tha thứ tội lỗi cho con người.

Người cứng lòng cần nên thay đổi. Vì người cứng lòng thường khó đón nhận người khác trong yêu thương. Người cứng lòng hay cố chấp và bướng bỉnh và đôi lúc tự cho mình luôn là người công chính. Vì thái độ cố chấp và bướng bỉnh, người cứng lòng rất khó hoán cải để trở về với Chúa.

Lắng nghe sứ điệp Tin mừng hôm nay, chúng hãy cố gắng nhìn lại bản thân một cách trung thực. Hãy tự chất vấn mình: Tôi có cố chấp không? Tôi có cứng rắn đến mức tôi không muốn thậm chí nghĩ rằng tôi không sai lầm? Có bao giờ tôi có cái nhìn không thiện cảm với người khác không? Hãy nhìn thấy kinh nghiệm của người Pharisêu và nhóm Hêrôđê để thay đổi.

Lạy Chúa Giêsu, vì một Giáo hội Hiệp hành của Chúa, xin Chúa thương biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con biết cùng bước đi, cùng cảm thông và cùng nhau tham gia vào mọi sinh hoạt của Giáo hội Chúa. Amen.