Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên Năm B, 07/07/2021

Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên Năm B: . Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa mà đem Tin mừng đến cho muôn dân, bằng việc cảm hóa họ qua đời sống chứng tá, đạo đức của chúng con...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ TƯ TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 07/07/2021


Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu lựa chọn nhóm 12 môn đệ thân tín, và sai các ông đi loan báo Tin mừng Nước Trời. Con số 12 tượng trưng cho sự trọn vẹn của Giáo hội Chúa Kitô và dân Israel xưa. Các môn đệ được sai đến với các con chiên lạc nhà Israel (Mt 10, 6), là những người được mời gọi trực tiếp đón nhận ơn cứu độ của Đấng Mêsia mà Thiên Chúa gửi đến. Ơn cứu độ mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ rao giảng cho mọi người, đó là việc hưởng hạnh phúc Nước Trời. Chỉ có những ai đón nhận, tin theo con người Đức Giêsu thì mới có được hạnh phúc ấy.

Vì thế, Chúa Giêsu muốn các môn đệ hãy dấn thân rao giảng Tin mừng cứu độ bằng những lời giảng dạy, hành động yêu thương, lời nói, việc làm, dấn thân, hy sinh, phục vụ, và quyền làm phép lạ mà Chúa trao cho từng người. Để họ quy tụ mọi người lắng nghe, hiểu rõ và nhận biết Đức Giêsu là chân lý cứu độ, đem lại yêu thương và ơn giải thoát mọi tội lỗi cho muôn người. Ơn cứu độ chỉ đến với những ai đón nhận với lòng tin, và hoán cải tâm hồn, khi biết nâng đỡ, yêu thương nhau trong cuộc sống.

Đây cũng chính là sứ mạng của mọi Kitô hữu, Chúa sai chúng ta đi vào đời đem Tin mừng của Chúa đến cho mọi người như Chúa đã sai các tông đồ ngày xưa, đấy là vinh dự và bổn phận của các Kitô hữu. Hơn nữa, Công đồng Vaticanô II khẳng định: “Bản chất của Hội thánh là truyền giáo”, thì mọi Kitô hữu cũng chính là những sứ giả Tin mừng. Chúa muốn chúng ta đi vào cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát để đem nhiều người về với Chúa. Cảm xúc của Chúa Giêsu đứng trước cánh đồng lúa chín vàng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”, cũng phải là cảm xúc của chúng ta đứng trước tình hình thế giới hiện nay. Chúng ta hãy xin Chúa sai nhiều sứ giả Tin mừng đến cánh đồng truyền giáo, đồng thời, chúng ta cũng có thể góp phần vào công việc loan báo Tin mừng bằng chính “cuộc sống chứng tá” của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, không phải tìm kiếm đâu xa, mà ở ngay bên cạnh gia đình chúng con, gần bên giáo xứ chúng con, ngồi bên cạnh chúng con nơi học đường, làm với chúng con nơi công sở, xí nghiệp… còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa mà đem Tin mừng đến cho muôn dân, bằng việc cảm hóa họ qua đời sống chứng tá, đạo đức của chúng con. Amen.