Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên Năm B, 11/08/2021

Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên Năm B:  Thật may mắn vì Chúa đã để lại cho chúng con một cách thức sửa lỗi sao cho có hiệu quả. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ giúp chúng con luôn biết thực hiện cách Chúa dạy mỗi khi phải sửa lỗi anh em.

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ TƯ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 10/08/2021


Tuân Tử, một hiền triết Trung Hoa đã nói rằng: “Kẻ khen ta mà khen thật mới chỉ là bạn ta, kẻ chê ta mà chê thật là thầy ta, còn kẻ nịnh hót tâng bốc ta là những kẻ chỉ làm hại ta mà thôi”. Trang Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy nghệ thuật từng bước sửa lỗi cho anh em và mời gọi hãy cùng nhau cầu nguyện.

Đời sống cộng đoàn thì luôn có những va chạm. Khi có va chạm thì có người sai, người đúng. Việc tiếp nhận cái sai, cái đúng về mình đã là khó, nói chi đến việc sửa lỗi. Thật vậy, sửa lỗi là vấn đề hết sức tế nhị, vì tự ái nên không ai muốn nhận phần sai về mình. Chính vì thế, nhiều người nhận thấy việc sửa lỗi hại nhiều hơn lợi nên chọn thái độ dĩ hòa vi quý để gia đình hay cộng đoàn được bình an. Nhưng sự bình an này chỉ tạm thời và giả tạo vì những tật xấu cá nhân không kịp thời sửa chữa sẽ dần dần lan ra và tác hại trên cộng đoàn.

Vì thế, Chúa Giêsu buộc chúng ta phải làm hết sức mình để sửa lỗi cho anh em, nghĩa là phải tích cực đóng góp phần mình vào công việc giúp đỡ nhau sống hoàn thiện. Việc sửa lỗi cần phải được đặt nền trên đức ái. Cũng vì thế, Chúa muốn mọi phương thức phải được sử dụng để đưa người mắc tội trở về trước khi vấn đề được đưa ra trước cộng đoàn. Ngay cả khi phải dùng nhân chứng, thì cũng không để tố cáo theo pháp lý, nhưng để có người góp phần khuyên nhủ theo tình huynh đệ, hầu giúp người mắc tội được cảm thông và can đảm trở về.

Lạy Chúa Giêsu, sửa lỗi cho nhau là một công việc hết sức tế nhị và khó khăn. Thật may mắn vì Chúa đã để lại cho chúng con một cách thức sửa lỗi sao cho có hiệu quả. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ giúp chúng con luôn biết thực hiện cách Chúa dạy mỗi khi phải sửa lỗi anh em. Amen.