Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên Năm B, 21/07/2021

Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên Năm B: . Xin giúp chúng con cũng luôn lắng nghe, hiểu biết và sống Lời Chúa, để Lời Chúa trổ sinh hoa trái của dấn thân, của quảng đại, hy sinh và bác ái liên đới với mọi người...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ TƯ TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 21/07/2021


Dụ ngôn người gieo giống cho thấy sự đối chọi giữa hành động của Thiên Chúa là Đấng thi thố Lời Ngài và sự thất bại trong việc đón nhận sự sống thiên linh. Có bốn động từ tóm gọn sứ điệp của dụ ngôn: lắng nghe, hiểu biết, sinh hoa trái và sản xuất tối đa.

Lắng nghe và hiểu biết, trong ngôn ngữ Kinh thánh diễn tả thái độ theo dõi, tấm lòng đón nhận và nỗ lực sống theo điều đã học hỏi được. Do đó, những người nghe mà không hiểu có thể vì họ không có thái độ trên, nhưng cũng có thể do lỗi những người rao giảng Lời Chúa không ý thức sứ mệnh cao cả của mình, không sử dụng các phương tiện cần thiết để thông truyền Lời Chúa, không biết dùng những hình ảnh cụ thể và ngôn ngữ thích hợp, và nhất là không biết sống gương mẫu bằng đời sống cụ thể hằng ngày. Tất cả những thiếu sót đó tạo thành điều kiện cho ma quỷ cướp mất hạt giống của Lời Chúa khỏi lòng người nghe.

 Hạt giống Lời Chúa cũng có thể bị khô héo và không kết quả, vì thái độ thiếu can đảm kiên trì của người lắng nghe cũng như rao giảng. Do đó, khi bị bách hại, thử thách thì họ chối bỏ hoặc giả bộ không biết. Hạt giống Lời Chúa cũng có thể bị bóp nghẹt trong bụi gai của tiền tài, danh vọng, đam mê, khi các tín hữu hy sinh những giá trị cuộc sống thần linh và cả linh hồn mình để chạy theo tôn thờ vật chất và hưởng thụ.

Tuy nhiên, hạt giống Lời Chúa cũng nảy sinh hoa trái trong tâm hồn biết lắng nghe và hiểu biết, đến độ một thành ba mươi, sáu mươi, một trăm. Lời Chúa chắc chắn sẽ sinh hoa trái, ý thức được sự thật này, người tín hữu không nao núng khi Lời Chúa bị khước từ, khi thấy Giáo hội bị bách hại vì loan báo Tin mừng. Trái lại, người tín hữu sẽ kiên trì rao giảng và làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống gương mẫu của mình.

Lạy thánh Giuse là đấng đã lắng nghe, mau mắn dấn thân thực thi Lời Chúa ngay cả trong lúc nghi nan, vất vả, hiểm nguy nên chu toàn nhiệm vụ cao cả Chúa trao. Xin giúp chúng con cũng luôn lắng nghe, hiểu biết và sống Lời Chúa, để Lời Chúa trổ sinh hoa trái của dấn thân, của quảng đại, hy sinh và bác ái liên đới với mọi người. Amen.