Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên Năm B, 28/07/2021

Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên Năm B: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết quý trọng kho báu quý giá nhất đời con là chính Chúa. Xin Mẹ Maria bênh vực, đừng để con phải xa Chúa bao giờ.

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 28/07/2021


Hai dụ ngôn ngắn gọn, nhưng nó chứa một giá trị khổng lồ, đến nỗi người ta phải đánh đổi tất cả để có được nó – Vương quốc của Thiên Chúa là kho báu vô giá ấy. Đâu là giá trị của vương quốc này?

Chúng ta thử nghiệm xem: nếu ta đói, có ai đó cho ăn, ta biết ơn người đó dường nào. Nếu ta thất nghiệp, ai đó cho ta một công việc để có thể nuôi sống mình, người đó thật là một người tử tế nhất trên đời của ta. Nếu ngộ nhỡ ta đang ở nơi cửa tử, có người cứu ta thoát khỏi thần chết, người đó thật là một ân nhân vĩ đại của ta. Nhưng nếu có người có thể tha thứ tất cả lỗi lầm của ta, không những cứu ta thoát khỏi cái chết, mà còn cho ta sống đời đời, người đó sẽ là gì của ta? Chúa Giêsu chính là người cho chúng ta tất cả những điều ấy, bằng chứng là Chúa đã cho ta chính mạng sống của Người.

Ở đây, vương quốc của Thiên Chúa đồng nghĩa với ơn cứu độ nhờ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là kho báu mà chính Ngài ban cho chúng ta. Còn gì quý giá hơn khi được Thiên Chúa cai trị cuộc đời ta! Còn gì quan trọng hơn khi chúng ta được Chúa Giêsu bên cạnh ta và bảo vệ ta! Kho báu ấy ở ngay trong ta, cần gì phải đi tìm đâu xa xôi.

Thánh Phaolô nói về điều này trong thư gửi tín hữu Philipphê như sau: “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Kitô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô”  (Phl 3,7-8).

Chúng ta hãy giữ và phải cố giữ lấy điều tuyệt vời nhất trong của đời ta là chính Chúa Giêsu. Đây chính là kho báu của ta và cả cuộc đời ta, và không có gì trên thế gian này có thể lấy cắp được kho báu ấy.

Chúng ta hãy chiêm ngắm thánh Giuse, người đã bảo vệ kho báu này trong suốt chặng đường của cuộc đời. Thánh Giuse bảo vệ Chúa Giêsu trong gia đình, nhưng đằng khác, chính Chúa phủ lấp tình yêu của Chúa, để thánh Giuse có được kho báu vô giá là chính Chúa Giêsu trong cuộc đời mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết quý trọng kho báu quý giá nhất đời con là chính Chúa. Xin Mẹ Maria bênh vực, đừng để con phải xa Chúa bao giờ. Amen.