Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XX Thường Niên Năm B, 18/08/2021

Thứ Tư Tuần XX Thường Niên Năm B: Xin Chúa cũng giúp chúng ta luôn quảng đại với mọi người như Chúa đã quảng đại với chúng ta...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 18/08/2021


 Sống ở đời ai cũng muốn mình được đối xử công bằng hay là được trả lương cân xứng với những gì mình bỏ ra. Nhưng rồi tìm kiếm một sự công bằng theo thế gian quả thật là điều khó. Làm sao để có một thước đo công bằng trong xã hội? Chính Lời Chúa của ngày hôm nay giúp chúng ta giải đáp thắc mắc về ý nghĩa và mục đích tối hậu của sự công bằng qua dụ ngôn thợ làm vườn nho.

Khi đi làm công, lẽ đương nhiên, ai cũng sẽ được trả lương theo chức vụ, khả năng và thời gian mình làm việc. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại tính khác với những gì thế gian đã ấn định, cân đo, đong đếm với nhau. Con người thường có những tính toán, so đo và phân bì để có được sự công bằng. Mẫu số chung mà con người ấn định là tiền tài, sức lực, khả năng và thời gian.

 Chúa Giêsu không áp dụng vào những mẫu số chung của thế gian, Người áp dụng một phương pháp tuyệt đối đưa con người đến hạnh phúc của Thiên Chúa, đó chính là con đường của tình yêu Tin mừng. Thiên Chúa không trả công cho con người theo chức vụ, khả năng, sức lực và thời gian, mà điều quan trọng là tình yêu trong hành vi cư xử của con người. Đỉnh cao của sự công bằng của Thiên Chúa, đó là lòng thương xót và sự quảng đại của Thiên Chúa: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó”.

 Qua dụ ngôn của bài Tin mừng hôm nay, cùng nhau xin Chúa thương giúp chúng ta luôn mở rộng con tim và lý trí để biết áp dụng giá trị của Lời Chúa vào trong cuộc sống. Xin Chúa cũng giúp chúng ta luôn quảng đại với mọi người như Chúa đã quảng đại với chúng ta.