Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên Năm B, 25/08/2021

Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên Năm B: Xin cho chúng con biết đáp lại những lời khiển trách xuất phát từ trái tim yêu thương của Chúa bằng sự sám hối ăn năn với tất cả tâm thành. Xin giải thoát chúng con khỏi tội lỗi...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ TƯ TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B

NGÀY 25/08/2021


Khi đối diện với những lời phê bình chỉ trích, có lẽ mỗi người chúng ta thường quy cho là do tức giận, ganh tỵ hay muốn sự trả thù nào đó mà người ta mới có những lời lẽ như vậy đối với chúng ta. Và thế là chúng ta tìm cách chống lại, loại trừ và không thể chấp nhận những lời phê bình chỉ trích đó. Với kinh nghiệm cuộc sống, chúng ta không phủ nhận có những lời phê bình chỉ trích xuất phát từ sự giận dữ, ghen ghét hay từ một sự trả thù nào đó, nhưng cũng không thể phủ nhận là có nhiều lời phê bình xuất phát từ tâm và hướng đến những mục đích thiện hảo của cuộc sống.

Lời khiển trách của Chúa Giêsu đối với các kinh sư và người Pharisêu trong Tin mừng hôm nay, nó không xuất phát từ sự tức giận dẫn đến việc loại trừ những con người tội lỗi, nhưng xuất phát từ tình yêu. Một tình yêu mang đến sức mạnh chữa lành, giúp người tội lỗi ăn năn sám hối và thay đổi đời sống. Vì thế, mặc dù những lời khiển trách này thật khó có thể chấp nhận đối với các kinh sư và người Pharisêu, thế nhưng những lời này lại là những lời có sức đánh động, giúp giải phóng họ ra khỏi những nô lệ của tội lỗi mà họ đang ngụp lặn trong đó.

Mỗi người chúng ta cũng cần phải nghe những lời khiển trách xuất phát từ tình yêu và sự thánh thiện của Chúa Giêsu. Khi chúng ta bị mắc kẹt trong tội lỗi của mình, nhất là việc mắc kẹt trong tội lại được bao bọc bởi sự cố chấp, chúng ta cần phải để Chúa Giêsu thay đổi chúng ta. Sự thay đổi này có thể làm cho trái tim của chúng ta đau nhói, nhưng sự đau khổ này là cần thiết. Nó kích thích, nâng đỡ và làm cho chúng ta trở nên tốt hơn.

Lời khiển trách của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay có thể là một lời xúc phạm rất nặng đối với các kinh sư và những người Pharisêu. Lời khiển trách này có thể là một trong những lý do dẫn họ đi vào con đường tội lỗi, và thực tế là họ đã tìm cách chống đối và loại trừ Chúa Giêsu. Thế nhưng lời khiển trách này cũng là một lời mời gọi mạnh mẽ và dứt khoát dẫn họ đến việc ăn năn sám hối, cải tà quy chánh.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở tâm trí để nghe những lời khiển trách xuất phát từ trái tim yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con biết đáp lại những lời khiển trách xuất phát từ trái tim yêu thương của Chúa bằng sự sám hối ăn năn với tất cả tâm thành. Xin giải thoát chúng con khỏi tội lỗi. Amen.