Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên Năm B, 27/10/2021

Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên Năm B: Một cái nhìn vũ trụ cho ta hiểu điều này, nếu chỉ bám vào trái đất thì thực sự, đây là chọn lựa và băng qua một cánh cửa rất hẹp. Chúa mở cửa cho con người bước vào thế giới của Chúa một sự hiện diện thần linh khi phục sinh...

PHÚT CẦU NGUYỆN

THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN NĂM B


NGÀY 27/10/2021

Khi đọc đoạn Tin mừng này, chắc hẵn câu hỏi xuất hiện trong suy nghĩ chúng ta: Với tình trạng của tôi như hiện tại, liệu có được vào thiên đàng không? Câu hỏi này cũng chính là thắc mắc của các môn đệ và của người nghe, nhưng thay vì hỏi thẳng, họ khéo léo hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?”. Câu hỏi là “có” hay “không”, nhưng Chúa Giêsu lại trả lời theo lối vào bằng cách nào – “hãy qua cửa hẹp mà vào”. Tại sao phải qua cửa hẹp? Không phải Chúa là Đấng giàu lòng thương xót đã mở toang cánh cửa cho chúng ta vào đó ư?

Một cái nhìn vũ trụ cho ta hiểu điều này, nếu chỉ bám vào trái đất thì thực sự, đây là chọn lựa và băng qua một cánh cửa rất hẹp. Chúa mở cửa cho con người bước vào thế giới của Chúa một sự hiện diện thần linh khi phục sinh. Đây là cánh cửa rộng mở mà chỉ có Chúa mới có thể mở được. Nhưng than ôi, con người thích cánh cửa rộng mở để đi, nhưng lại không thể bỏ con đường hẹp. Con người thích điều cao thượng, nhưng lại bám víu vào những điều bất chính? Hãy vượt qua những quyến luyến của thế gian này là cửa hẹp, sẽ có một cánh cửa rộng mở để chào đón chúng ta. Băng qua cửa hẹp là vượt qua được những đam mê của thế gian này để vào Nước Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con ở thế gian nhưng xin cho chúng con ý thức rằng, chúng con không thuộc về thế gian, mà là thuộc về Chúa. Xin Chúa cứu giúp chúng con. Amen.