Clock-Time

Phút Cầu Nguyện

/ 1048 / Phút Cầu Nguyện

Phút suy niệm: Lời Chúa thứ 7 sau Chúa nhật 5 mùa chay C

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy người Do Thái khăng khăng buộc tội Chúa Giêsu vì họ cho rằng Người đã nói phạm thượng khi xưng mình là Con Thiên Chúa...
/ 871 / Phút Cầu Nguyện

Phút suy niệm: Lời Chúa thứ 6 sau Chúa nhật 5 mùa chay C

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy người Do Thái khăng khăng buộc tội Chúa Giêsu vì họ cho rằng Người đã nói phạm thượng khi xưng mình là Con Thiên Chúa...
/ 890 / Phút Cầu Nguyện

Phút suy niệm: Lời Chúa thứ 6 sau Chúa nhật 5 mùa chay C

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy người Do Thái khăng khăng buộc tội Chúa Giêsu vì họ cho rằng Người đã nói phạm thượng khi xưng mình là Con Thiên Chúa...
/ 1069 / Phút Cầu Nguyện

Phút suy niệm: Lời Chúa thứ 5 sau Chúa nhật 5 mùa chay C

Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết”. Người Do-thái liền nói: "Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: "Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai?”
/ 970 / Phút Cầu Nguyện

Phút suy niệm: Lời Chúa thứ 4 sau Chúa nhật 5 mùa chay C

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thực, và sự thực giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham,

/ 1098 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa - Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

Còn Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu.2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ.3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình...

/ 981 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa - Thứ 7 sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay

Trong cuộc sống, mỗi chúng ta (ít là một lần) có thành kiến về ai đó hoặc về vấn đề nào đó. Điều này cũng dễ hiểu bởi chúng ta thiếu hiểu biết, không có thiện cảm và thiếu lòng quảng đại bao dung với người khác; cũng có thể do ảnh hưởng môi trường gia đình, văn hóa vùng miền, v.v. nên rất dễ có thành kiến. 

/ 897 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa - Thứ 6 sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay

Quý vị và các bạn thân mến, Sách Khôn ngoan cho biết: người công chính thường bị kẻ gian ác bách hại vì lối sống của người công chính làm vướng chân họ, chống lại các việc họ làm, trách họ vi phạm lề luật và tố cáo họ không tuân hành lễ giáo (x. Kn 2,12). Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cũng bị bách hại theo chiều hướng này. Người là người công chính, đi đến đâu thi ân giáng phúc tới đó, nơi môi miệng Người không hề thốt ra lời gian dối, Người vui với người vui; buồn với người buồn, và chạnh lòng thương với những ai sầu khổ. Vậy mà những người Pharisêu năm lần bảy lượt tìm cách giết Người.