Clock-Time

Phút Cầu Nguyện

/ 635 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa Thứ Ba Bát Nhật Phục Sinh (Ga 20:11-18)

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, khi ghi lại sự việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với bà Maria Mácđala, thánh sử Gioan không nhấn mạnh ở sự kiện Chúa phục sinh cho bằng bản chất hiện hữu mới của Đấng đã sống lại. Người sống lại, kết hợp mật thiết và đi vào vinh quang với Chúa Cha. Đồng thời, Người hiện diện cách mới mẻ với những kẻ tin Người.