Clock-Time

Phút Cầu Nguyện

/ 204 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Lời Chúa Thứ Ba Bát Nhật Phục Sinh (Ga 20:11-18)

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, khi ghi lại sự việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với bà Maria Mácđala, thánh sử Gioan không nhấn mạnh ở sự kiện Chúa phục sinh cho bằng bản chất hiện hữu mới của Đấng đã sống lại. Người sống lại, kết hợp mật thiết và đi ...