Clock-Time

Phút Cầu Nguyện

/ 1483 / Phút Cầu Nguyện

Suy niệm Lời Chúa: Thứ 6 tuần 4 Phục sinh (Ga 14:1-6)

Tin Mừng hôm nay tường thuật cho chúng ta về một đoạn đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Đoạn đối thoại này nằm trong bối cảnh bữa ăn sau cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ. Bữa ăn này được bao trùm bởi một bầu khí mà trong đó sự chia ly...
/ 1313 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa : Thứ Tư Tuần 4 Phục Sinh (Ga12:44-50)

Để sống hạnh phúc, con người cần được yêu thương và cần biết mình được yêu thương. Thiên Chúa yêu thương con người và muốn tỏ ra cho con người biết tình yêu đó. Chúa Giêsu là mặc khải trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa ....
/ 1114 / Phút Cầu Nguyện

Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần 4 Phúc Sinh (Ga 15:9-17)

Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Mathia, hôm nay Giáo Hội kính nhớ, là một trong số các môn đệ đã đi theo Chúa Giêsu và được bầu chọn làm Tông đồ, để thuộc về Nhóm 12 sau khi Giuđa đã nộp Chúa Giêsu và đã tự kết liễu đời mình...
/ 1006 / Phút Cầu Nguyện

Suy niệm Lời Chúa: Thứ hai Tuần 4 Phục Sinh C (Ga 10:1-10)

Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu ví mình như người mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành khác với người chăn thuê, vì dám hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tại sao người mục tử lại xả thân cho đoàn chiên như vậy?
/ 1485 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa : Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm C (Ga 10:27-30)

Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật IV Phục Sinh được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Hôm nay cũng là “Ngày Thế giới cầu nguyện cho các Ơn gọi”. Với đoạn Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giêsu đã nêu gương về việc trở nên một mục tử nhân lành theo đúng ý nghĩa...
/ 1307 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Niệm: Thứ Năm Tuần 3 Phục Sinh

Chẳng ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo kẻ ấy”. Quý vị và các bạn thân mến, trong một câu ngắn gọn...
/ 1321 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Niệm: Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh

Ta là Bánh hằng sống”. Lời khẳng định này lột tả tính chân thật về chính Thánh Thể là Mình Máu Chúa Kitô. Không phải là cái gì khác, mà chính là Người, chính Người là Bánh hằng sống...
/ 1062 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Niệm: Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh

Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu là Bánh hằng sống, Bánh ban sự sống đời đời. Đón nhận Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu thì sẽ được sự sống đời đời. Tin Mừng hôm nay là bài giảng của Chúa Giêsu về Bánh hằng sống...