Clock-Time

Phút Cầu Nguyện

/ 362 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên, 09/07/2022

Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên: Lạy Chúa Giêsu, ngày nay, chúng con cũng gặp không ít khó khăn thử thách, bách hại khi thi hành sứ vụ Chúa trao phó. Lời Chúa trấn an các tông đồ năm xưa cũng là Lời Chúa nói với mỗi chúng con hôm nay. Xin cho chúng con cũng biết can đảm đón nhận những hy sinh, khó khăn, vất vả hằng ngày...

/ 435 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên, 07/07/2022

Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên: Ngày nay Chúa cũng sai chúng ta đi vào thế giới với tư cách người tông đồ. Hành trang Chúa cho mang theo chỉ là hai bàn tay trắng, cùng với lòng tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào quyền năng Chúa…

/ 489 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên, 05/07/2022

Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên: Trước những lời ong tiếng ve gièm pha ấy, Chúa Giêsu chẳng những không nản lòng nhưng còn tiếp tục thực thi sứ vụ. Người cho các môn đệ biết một thực trạng rằng “lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít”.

/ 609 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên, 01/07/2022

Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên: Vấn đề đặt ra ở đây, trong lúc anh bị thể lý mà Chúa Giêsu lại tuyên bố về vấn đề tâm hồn. Bởi vì đối với Người, thân thể lành mạnh hay ốm đau là điều phụ thuộc vào sức khỏe thể lý, nó không đánh mất giá trị của tâm hồn, lương tâm hay giá trị của sự sống...

/ 449 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên, 30/06/2022

Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên: Vấn đề đặt ra ở đây, trong lúc anh bị thể lý mà Chúa Giêsu lại tuyên bố về vấn đề tâm hồn. Bởi vì đối với Người, thân thể lành mạnh hay ốm đau là điều phụ thuộc vào sức khỏe thể lý, nó không đánh mất giá trị của tâm hồn, lương tâm hay giá trị của sự sống...

/ 568 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên, 24/06/2022

Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên: Hình ảnh về Thiên Chúa của tình thương và lòng thành tín, chỉ vì yêu, Thiên Chúa đã chọn dân tộc Israel làm dân riêng của Ngài. Không phải vì dân Israel dễ thương hơn các dân khác...

/ 526 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên, 22/06/2022

Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên:  Tin mừng theo thánh Luca thuật lại việc Gioan Tẩy Giả chào đời. Một biến cố đầy ngạc nhiên với bà con láng giềng của ông bà Dacaria về vị tiền hô - một con người được chọn làm sứ giả của Chúa nay ra đời. Ngạc nhiên vì sau bao năm tháng ông bà cầu xin cho có được người con mà xin hoài xin mãi không được nhận lời. Dẫu ông bà Dacaria “sống giữ luật Chúa dạy và không ai chê trách điều gì”...

/ 324 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên, 21/06/2022

Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên: Chúa Giêsu cho chúng ta thấy chìa khóa để phân định ngôn sứ giả, ngôn sứ thật là nhìn vào kết quả của những gì họ nói hoặc làm. Điều gì đến từ Thiên Chúa và phù hợp với ý muốn của Ngài, thì hoa trái sẽ tốt...