Clock-Time

Phút Cầu Nguyện

/ 318 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên Năm B, 29/07/2021

Thứ Năm Tuần XVII Thường Niên Năm B: Lạy thánh nữ Matta, xin cho mỗi chúng con luôn dám chấp nhận một cuộc biến đổi, để sống trong sự dẫn dắt của Chúa...

/ 272 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên Năm B, 28/07/2021

Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên Năm B: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết quý trọng kho báu quý giá nhất đời con là chính Chúa. Xin Mẹ Maria bênh vực, đừng để con phải xa Chúa bao giờ.

/ 302 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B, 25/07/2021

Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B: Chúa luôn muốn những điều tốt nhất cho chúng con. Xin cho chúng con luôn giữ vững niềm tin rằng: Chúa luôn mang đến những gì là tốt nhất cho mỗi người chúng con...

/ 278 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Lễ Kính Thánh Nữ Maria Madalena, 22/07/2021

Lễ Kính Thánh Nữ Maria Madalena: Lạy Chúa, dù sống trong thời buổi dịch bệnh lan tràn và nguy hiểm, nhưng xin cho gia đình chúng con luôn ý thức và cảm nghiệm được về sự thật về tình yêu tha thứ và quan phòng của Chúa, để nhờ đó, chúng con luôn được hoán cải mà tuân giữ luật Chúa mỗi ngày một tốt hơn...

/ 302 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên Năm B, 21/07/2021

Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên Năm B: . Xin giúp chúng con cũng luôn lắng nghe, hiểu biết và sống Lời Chúa, để Lời Chúa trổ sinh hoa trái của dấn thân, của quảng đại, hy sinh và bác ái liên đới với mọi người...

/ 214 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên Năm B, 20/07/2021

Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên Năm B: Xin thánh Giuse chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con để Chúa Giêsu cũng lớn lên trong gia đình các Kitô hữu và trở thành giây liên kết mọi người trong yêu thương, hòa thuận và hiệp nhất...

/ 214 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên Năm B, 17/07/2021

Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên Năm B: Chúng ta cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta luôn biết xây dựng đời sống Kitô hữu, hạnh phúc gia đình, bằng sự kiên nhẫn để tìm kiếm sự bình an và hòa giải...

/ 239 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên Năm B, 16/07/2021

Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên Năm B: Xin Chúa cho chúng con biết yêu mến luật Chúa truyền và tuân giữ, đồng thời cũng biết vì con người mà phục vụ nhau...