Clock-Time

Phút Cầu Nguyện

/ 178 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên Năm B, 23/11/2021

Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên Năm B: xin soi sáng con mắt tâm hồn chúng con, để ngay trong những khó khăn của cuộc sống, gia đình chúng con cũng luôn nhận ra thánh ý Chúa...

/ 291 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên Năm B, 19/11/2021

Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên Năm B: Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng chính Cựu ước để chứng minh niềm tin vào sự sống lại. Người lý luận: nếu Thiên Chúa được xưng tụng là Thiên Chúa của kẻ sống, và nếu Ngài được gọi là Chúa của Abraham, của Isaac và của Giacop, thì như vậy các tổ phụ này phải là những người đang sống...

/ 142 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên Năm B, 19/11/2021

Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên Năm B: Việc Chúa Giêsu làm hôm nay là để thể hiện tình yêu của Người với đền thờ, với Chúa Cha. Người khẳng định: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện...
/ 124 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm B, 18/11/2021

Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên Năm B: Đền thờ mà Chúa muốn nói đến cho chúng ta, đó đền thờ vinh quang mà chính Đức Giêsu đã đổ máu mình ra, chịu chết và sống lại để mọi thành phần dân Chúa đón nhận dồi dào sức sống, tình yêu, sự bình an và hạnh phúc...

/ 249 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên Năm B, 16/11/2021

Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên Năm B: Lấy của cho người nghèo để theo Chúa Giêsu, như yêu cầu của Chúa Giêsu với người thanh niên giữ luật hoàn hảo. Ở đây, Chúa Giêsu chưa đòi hỏi hay ra điều kiện, Dakêu đã chủ động lấy phân nửa tài sản cho người nghèo...

/ 266 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên Năm B, 13/11/2021

Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên Năm B: Nhìn lại lịch sử Giáo hội hoàn vũ nói chung và Giáo hội Việt Nam nói riêng, chúng ta biết số lượng các thánh tử đạo không chỉ là các con số cụ thể đã được tuyên thánh, mà đúng hơn, còn hàng vạn, hàng trăm ngàn các Kitô hữu tử vì đạo...

/ 440 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên Năm B, 08/11/2021

Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên Năm B: Qua đoạn Tin mừng trên, Chúa Giêsu đã nghiêm khắc với những ai gây gương mù gương xấu cho người khác. Chúa đã cảnh cáo rằng: “Thà cột cối đá vào cổ người đó mà quăng xuống biển còn hơn”...

/ 408 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm B, 07/11/2021

Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm B: Hình ảnh bà góa nghèo bỏ tiền dâng cúng vào Đền Thờ chỉ có hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma, quá ít ỏi, chẳng đáng kể, nhưng trở thành bài học cho những con người sống ích kỷ, hẹp hòi và hà tiện…