Clock-Time

Phút Cầu Nguyện

/ 229 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Sau Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B, 03/12/2020

Thứ Năm Sau Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B: Xin cho chúng con luôn mang trong tâm tư mình ý thức truyền giáo, để luôn trở thành nhà truyền giáo bất cứ nơi nào chúng con hiện diện...

/ 531 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A, 29/11/2020

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A: xin cho chúng con luôn biết từ bỏ những gì là không đẹp lòng Chúa, để chúng con ngày càng trở nên xứng đáng hơn hầu sẵn sàng đón Chúa ngự vào đền thờ tâm hồn chúng con...

/ 477 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A, 28/11/2020

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A: Xin làm cho cuộc sống chúng con trở thành lời cầu nguyện và lời cầu nguyện trở thành cuộc sống. Đó là thái độ tỉnh thức Chúa mời gọi chúng con thực hiện nơi cuộc sống này...

/ 260 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A, 27/11/2020

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A: Xin giúp chúng con được luôn thức tỉnh và gắn bó với Lời Chúa, dùng Lời Chúa làm căn bản để canh tân đời sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

/ 338 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A, 26/11/2020

Thứ Năm Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A: xin cho mỗi thành viên trong gia đình luôn biết yêu mến Chúa, yêu thương nhau và biết luôn “ngẩng đầu” lên để hướng về quê hương thiên quốc, nơi chúng con hy vọng sẽ được chung hưởng hạnh phúc muôn đời bên lòng Chúa yêu thương.

/ 341 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A, 24/11/2020

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A: Chúng ta cầu xin Chúa qua sự cầu bầu của các thánh tử đạo Việt Nam luôn gìn giữ chúng ta và giúp chúng ta bền chí trên con đường nên thánh...

/ 605 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A, 23/11/2020

Thứ Hai Sau Chúa Nhật XXXIV Thường Niên A: Xin cho chúng con luôn biết sống quảng đại với Chúa, với Giáo  Hội, với mọi người. Biết dùng tiền của mau qua mà mua lấy “bạn hữu Nước Trời”.

/ 296 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên A, 17/11/2020

Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên A: xin cho con lòng khao khát được gặp gỡ Chúa qua các giờ kinh nguyện và nhất là qua việc tham dự thánh lễ mỗi ngày, để con cảm nhận tình thương yêu mà Chúa dành cho con.