Clock-Time

Phút Cầu Nguyện

/ 394 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B, 08/05/2021

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B: Chúa đã cho chúng con biết rằng theo Chúa quả thật chẳng dễ dàng. Chúa không mập mờ, không giấu giếm, nhưng đã cho chúng con biết số phận của mình: bị người đời ghét bỏ. Tuy yếu đuối, chúng con vẫn sẽ luôn bước đi theo Chúa vì chúng con biết, Chúa luôn ở cùng và tiếp thêm sức mạnh cho chúng con...

/ 238 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Sau Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B, 07/05/2021

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B: Xin Chúa ban cho chúng con quả tim, đôi mắt, đôi tai, đôi tay và đôi chân của Chúa, để chúng con can đảm thực thi lệnh truyền yêu thương của Chúa trong niềm tin, lòng mến và sự phó thác...

/ 406 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B, 04/05/2021

Thứ Tư Sau Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm B: xin ban cho chúng con mỗi ngày luôn được gắn kết với Chúa bằng việc tham dự thánh lễ. Qua đó, chúng con luôn được kết hiệp mật thiết với Chúa như cành nho được gắn kết với cây nho; đó chính là chúng con được nuôi dưỡng bằng sự sống chính Chúa ban cho chúng con...

/ 442 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm B, 18/04/2021

Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm B: Hãy xác tín rằng, chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng ban phát mọi ơn lành giúp chúng ta vượt thắng mọi khó khăn của cuộc đời...

/ 325 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm B, 18/04/2021

Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm B: Hãy xác tín rằng, chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng ban phát mọi ơn lành giúp chúng ta vượt thắng mọi khó khăn của cuộc đời...

/ 247 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Sau Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm B, 15/04/2021

Thứ Năm Sau Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm B: Xin tha thứ cho những lầm lỗi của chúng con. Xin gia tăng ơn Chúa giúp chúng con làm việc lành hầu làm chứng cho Chúa...

/ 567 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, 11/04/2021

Chúa Nhật Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót: . Xin giúp chúng con biết mở lòng đón nhận lòng xót thương của Chúa. Và khi đón nhận lòng xót thương của Chúa, xin cho chúng con biết chia sẻ và nhất là trở nên dụng cụ của lòng xót thương Chúa cho anh chị em mình.

/ 410 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh, 09/04/2021

Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Xin cho chúng con luôn biết nhận ra Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, thấy Chúa nơi anh chị em của chúng con và trong cả những nhịp sống sinh hoạt hằng ngày của chúng con...