Clock-Time

Phút Cầu Nguyện

/ 128 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B, 27/02/2021

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B: Khi yêu kẻ thù, chúng ta chứng tỏ rằng mình là con cái của Chúa. Vì “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính”...

/ 215 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Sáu Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B, 26/02/2021

Thứ Sáu Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B: Nguyện xin Chúa thương ban ơn để chúng con luôn biết nhận ra những giới hạn của chính mình mà mau mắn hoán cải, để nhớ đó, chúng con thật sự xứng đáng với lòng nhân từ của Chúa dành cho chúng con...

/ 144 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Năm Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B, 25/02/2021

Thứ Năm Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B: Lạy Chúa, trong Mùa Chay này, xin Chúa thương thúc đẩy trí lòng chúng con luôn biết sống Lời Chúa, để chúng con có thể sinh hoa trái dồi dào là các việc lành phúc đức...

/ 310 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B, 24/02/2021

Thứ Tư Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B: Xin thương biến đổi trái tim chúng con để chúng con nên giống Chúa mỗi ngày một hơn...

/ 276 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B, 23/02/2021

Thứ Ba Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B: Xin ban tràn đầy vào tâm trí chúng con chân lý và tình yêu của Chúa, để tất cả những dự tính và việc làm của chúng con đều làm sáng danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn...

/ 316 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Hai Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B, 22/02/2021

Thứ Hai Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B: xin thương ban cho chúng con niềm tin mạnh mẽ để chúng con góp phần của mình vào việc loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa, hầu mang được nhiều người vào hưởng hạnh phúc trong nhà Cha trên trời...

/ 261 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B, 21/02/2021

Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B: Sự hoán cải đích thực mà Mùa Chay đòi hỏi nơi chúng ta, là dành cho Chúa một chỗ nhất trong đời sống chúng ta, xua đuổi ma quỉ ra khỏi tâm hồn, sống dưới sự hiện diện của Chúa, và luôn kết hợp mật thiết với Ngài để có thể thi hành trọn vẹn thánh ý Ngài trong đời sống chúng ta...

/ 326 / Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Bảy Sau Thứ Tư Lễ Tro, 20/02/2021

Thứ Bảy Sau Thứ Tư Lễ Tro: Xin giúp chúng con luôn biết sống như Chúa muốn trong Mùa Chay Thánh là sống trong mối tương quan thân tình với Chúa và anh chị em, để chúng con luôn thuộc về Chúa và thuộc về nhau trong hạnh phúc nhà Chúa...