Clock-Time

Phút Cầu Nguyện

/ 408 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh Năm C, 22/05/2022

Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh: Khi chứng kiến những thảm hoạ thiên nhiên, những đau khổ hay trước những bất công, nhiều người Kitô hữu sẽ trách Chúa: tại sao Chúa không tỏ mình ra bằng cách dùng quyền năng mà chặn đứng những thảm hoạ thiên nhiên, chữa lành bệnh tật và trừng phạt những kẻ bất công? 

/ 243 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Thứ bảy Tuần V Mùa Phục Sinh Năm C, 21/05/2022

Thứ bảy Tuần V Mùa Phục Sinh: Tin mừng hôm nay cho thấy, sở dĩ người môn đệ bị bách hại không phải vì họ làm những điều sai trái, nhưng là vì các môn đệ không thuộc về thế gian, nghĩa là các môn đệ không sống theo tiêu chuẩn của thế gian mà sống tiêu chuẩn của Thiên Chúa...

/ 323 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Thứ Bảy Tuần IV Mùa Phục Sinh, 14/05/2022

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C: Trong cuộc sống, tình yêu của chúng ta đối với Chúa có khi nồng nàn, có lúc lạnh nhạt, nghĩa là chúng ta chưa “ở lại” trong tình yêu của Chúa. Chúa muốn chúng ta ở lại bằng cách giữ Lời Chúa dạy: “Nếu các con tuân giữ lệnh thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của thầy”...

/ 417 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C, 11/05/2022

Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C: Thiên Chúa muốn cứu độ hết thảy mọi người, điều này được thánh Phaolô đề cập đến thư gửi cho ông Timôthê: “Đấng muốn cho mọi người được cứu độ”. Tuy nhiên, để được đón nhận ơn cứu độ, con người cũng cần có điều kiện là tin vào Đức Giêsu...

/ 489 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C, 10/05/2022

Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C: Đức Giêsu là Mục tử tốt lành. Nhưng chính do điểm này, chúng ta hiểu là Người sẽ không làm gì cho các chiên theo cách ép buộc hoặc ngược ý muốn của họ. Đức Giêsu luôn trợ giúp hữu hiệu, nhưng người ta chỉ nhận được sự trợ giúp đó nếu mở lòng ra với Người. 

/ 384 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Thứ Bảy Tuần III Mùa Phục Sinh, 07/05/2022

Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh: Chọn lựa bao giờ cũng phải mất mát và hy sinh. Vì thế, có theo Chúa hay không thì chính chúng ta phải đích thân lựa chọn và phải sống trung thành với sự lựa chọn đó: Đứng lại với Chúa, không phải chỉ vì thấy người khác còn đứng đó, nhưng đứng lại với Chúa...

/ 353 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Thứ Sáu Tuần II Mùa Phục Sinh, 28/04/2022

Thứ Sáu Tuần II Mùa Phục Sinh: Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”, Chúa muốn các môn đệ quan tâm và lo lắng cho đoàn dân đang bơ vơ đói khổ. Nghĩa là Chúa muốn các ông liên đới trách nhiệm để xoa dịu nỗi thống khổ của đoàn dân Chúa...

/ 506 / Phút Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện: Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C, 24/04/2022

Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C: Quả thực, kinh nghiệm của Tôma cho chúng ta những bài học của lý chứng, của sự xác tín. Để một khi chúng ta đã hiểu biết, tin vào Chúa, chúng ta mới dám sống cho Chúa và loan báo lòng thương xót của Chúa cho anh chị em của chúng ta...