Clock-Time

xưng tội phá thai

thưa Cha. con đã phá thai thời gian rất lâu về trước. nhưng con không í thức được là mình mắc vạ tuyệt thông. tận bây giờ con mới biết. trong thời gian qua con vẫn xưng tội và rước lễ bình thường nhưng không xưng tội phá thai. con đã rất hối hận và ray rứt trong lòng. thưa Cha. xin Cha giúp con. con không biết bây giờ mình nên làm gì để rủ bỏ vết nhơ trong lòng. xin Cha chỉ bảo con đường đi trở về với Chúa. con cảm ơn Cha

Trả lời