Clock-Time

Giấc mơ

Giấc mơ tối hôm qua : ở 1 ngôi nhà rất cao chỉ có nhà và sân xung quanh là mây ra khỏi sân là vực thẳm. Tất cả đám bạn mà hầu như là lương dân Đang tranh luận về sự có mặt của các nhân vật trong tất cả các tôn giáo tín ngưỡng. Có 1 người nam lớn tiếng với khẳng định là Chúa làm gì mà có. Thì từ những đám mấy chúa Giê su cùng các thiên thần hiện đến, Thằng bạn lương dân liền nói Chúa đó phải không. Tất cả liền chạy lại quỳ lạy Ngài . và Ngài nói gì (...) k nhớ, hình như đại ý của Ngài là sao lại không tin ta hay sao ý. rồi Ngài làm cho tất cả bị cái vòng tím xoay trên đầu đau lắm. Mình cũng bị.. Kẻ lớn tiếng hồi nãy là bị đau nhất. Tại mình nhìn thấy a ta há miệng la lớn lắm. Đây hình như là hình phạt của Chúa dành cho tội lỗi của mỗi người. Mình cũng không hiểu vì sao lại mơ vậy nữa. Hay là mình sống ở môi trường này nhiều cám dỗ đến từ con người. Cũng có thể là mình phạm sai lầm gì đó hay chăng.

Trả lời