Clock-Time

Thoi gian khai giang lop giao ly hon nhan

Thưa cha Hai đứa con đều có đao, đều xa nhà lên bình dương đi làm. Hiện hai đứa con muốn xin học lớp giáo lý hôn phối ở đây. Cha cho con xin thông tin về thời gian mở lớp giáo lý hôn phối và có cần giấy giới thiệu từ họ đáo chúng con hay không với. Con cảm ơn cha

Trả lời