Clock-Time
/ 219 / Sách Nói Công Giáo

Episode 41: Ở trong tình yêu Thiên Chúa | Chương 05: Người Yêu Dấu | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Nói với mọi người rằng ta có, ta suy nghĩ, ta cảm thấy và ta hiện hữu, “Thiên Chúa luôn hiện hữu” là một tuyên bố gây chấn động nhất con người có thể làm được... vì khi Thiên Chúa hiện hữu, thì mọi sự đều xuất phát từ Thiên Chúa...

/ 252 / Sách Nói Công Giáo

Episode 40: Tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa | Chương 05: Người Yêu Dấu | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Ta có thể nói gì về tình yêu của Thiên Chúa? Ta có thể nói rằng một tình yêu vô điều kiện. Thiên Chúa không nói: “Ta yêu con, nếu…” trong lòng Thiên Chúa, không có chữ “nếu”. Tình yêu Thiên Chúa dành cho ta không tùy thuộc vào những gì ta làm hoặc nói, vào những cái nhìn hoặc sự thông minh của ta, vào sự thành công hoặc nổi tiếng của ta…

/ 376 / Sách Nói Công Giáo

Episode 39: “Con là Con Yêu Dấu của Ta” | Chương 05: Người Yêu Dấu | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Tôi tin chắc rằng giây phút quan trọng nhất là lúc Ngài chịu thanh tẩy tại sông Giođan, khi Chúa Giêsu nghe được lời khẳng định này: “Con là Con Yêu Dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”. Đó cũng là kinh nghiệm quan trọng của Chúa Giêsu, lúc Ngài được nhắc cho biết cách rất sâu sắc Ngài là ai. Những cơn cám dỗ trong hoang địa là những cơn cám dỗ đẩy Ngài ra khỏi căn tính thiêng liêng ấy của Ngài...

/ 407 / Sách Nói Công Giáo

Episode 38: Nuôi dưỡng đức tin bên trong | Chương 04: Chúa Thánh Thần | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Ta có cách nào để nuôi dưỡng đức tin nội tâm này chăng? Câu trả lời là có: đó là con đường nghèo khó, con đường mà chính Chúa Giêsu vẫn chỉ cho ta khi Ngài hướng đến thập giá. Chúa Giêsu cương quyết từ chối con đường thành công, quyền lực, ảnh hưởng và thế lực. Bao giờ Ngài cũng chọn con đường thấp kém, bất lực, xót thương và tăm tối – con đường của những người nghèo khổ.

/ 402 / Sách Nói Công Giáo

Episode 37: Sự tái sinh thiêng liêng | Chương 04: Chúa Thánh Thần | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Sự tái sinh thiêng liêng ấy là gì, ta có thể nói rằng những người được tái sinh trong Thần Khí thường chỉ có một mục đích. Họ chỉ có một ước vọng duy nhất: là vâng theo ý Thiên Chúa trong mọi sự, hay - nói như Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô “sống theo sự thật” và như thế cũng là “đến cùng ánh sáng để thiên ha thấy rỏ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa (Ga 3, 21).”

/ 396 / Sách Nói Công Giáo

Episode 36: Một sự mật thiết toàn diện | Chương 04: Chúa Thánh Thần | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Để giữ mình khỏi rơi vào chủ nghĩa lãng mạn thiêng liêng hoặc một thứ đạo đức tình cảm nào đó, ta phải đặc biệt quan tâm đến sự hiện diện xót thương của Chúa Thánh Thần. Sự thân mật của việc cầu nguyện chính là sự thân mật do Chúa Thánh Thần, Đấng, với tư cách là người đem lại một não trạng và một thời đại mới, không loại trừ mà luôn qui tụ muôn người, tạo nên….

/ 484 / Sách Nói Công Giáo

Episode 35: Một không gian có thể bao gồm mọi sự | Chương 04: Chúa Thánh Thần | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Hiện ta biết rằng không phải tôi cầu nguyện Thần Khí Thiên Chúa cầu nguyện trong tôi. Thật vậy, khi vinh quang Thiên Chúa ở lại trong tôi, thì sẽ không có gì quá xa, không có gì quá đau khổ, không có gì quá xa lạ, hoặc quá quen thuộc mà không được gồm tóm trong lời cầu nguyện và không được canh tân trong việc cầu nguyện…

/ 398 / Sách Nói Công Giáo

Episode 33: Cánh cửa sổ của đời sống thiêng liêng của ta | Chương 04: Chúa Thánh Thần | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Dẫu đời sống tình cảm và thiêng liêng của ta khác biệt nhau, nhưng chúng cũng ảnh hưởng lẫn nhau cách sâu sắc. Những tình cảm của ta thường mở cho ta một cửa sổ trên những cuộc hành trình thiêng liêng của ta. Khi ta không thể dẹp bỏ tính ghen tương, có lẽ ta tự hỏi xem ta có đụng chạm được với Thần Khí đang kêu lên trong ta “Abba” chăng...

/ 387 / Sách Nói Công Giáo

Episode 32: Được gọi Thiên Chúa là “Abba” | Chương 04: Chúa Thánh Thần | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Việc gọi Thiên Chúa là “Abba, Cha ơi” khác hẳn với việc đặt cho Thiên Chúa một cái tên quen thuộc. Việc gọi Thiên Chúa là “Abba” chính là việc bước vào trong cùng một mối tương quan mật thiết, không sợ hãi, tin tưởng và mạnh mẽ của Chúa Giêsu với Thiên Chúa…

/ 275 / Sách Nói Công Giáo

Episode 30: Giao ước của Thiên Chúa | Chương 04: Chúa Thánh Thần | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Thiên Chúa thiết lập một giao ước với ta. Thuật ngữ “giao ước” có nghĩa là “cùng đến với nhau”. Thiên Chúa muốn cùng đến với ta. Trong nhiều câu chuyện của Kinh Thánh Do Thái, ta thấy rằng Thiên Chúa xuất hiện như một vị Thiên Chúa bảo vệ ta chống lại kẻ thù, gìn giữ ta khỏi những nguy hiểm, và dẫn ta đến tự do...

/ 362 / Sách Nói Công Giáo

Episode 29: Cuộc sống trong Chúa Thánh Thần | Chương 04: Chúa Thánh Thần | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Đời sống thiêng liêng là đời sống trong Chúa Thánh Thần, hoặc cách chính xác hơn, là đời sống của Chúa Thánh Thần trong ta. Chính nhờ đời sống thiêng liêng này mà ta có thể sống bằng một tâm hồn mới trong một thời đại mới. Một khi ta đã hiểu được điều ấy, thì ý nghĩa của việc cầu nguyện trở nên rõ ràng...

/ 406 / Sách Nói Công Giáo

HƯỚNG VỀ GIÊRUSALEM LẦN CUỐI - #Chương 18 - Nước Trời ẩn giấu Hot

Có nơi chốn nào thuận lợi hơn có thể cống hiến cho Người, trong lúc này, bằng phía bên kia sông Giodan, nơi mà Người đã nghe tiếng nói của Cha và đã nhận lãnh sứ vụ của mình? Chính tại nơi chúc phúc này, mà tất cả đã bắt đầu. Giêsu trở về với nguồn suối đã thầm thì trong Người, và giờ đây, đến cận cái chết của mình, mời gọi Người trở về với Cha..
/ 255 / Sách Nói Công Giáo

Episode 28: Tĩnh mịch và cộng đoàn | Chương 03: Sự Tĩnh Mịch | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Tĩnh mịch không phải là một không gian riêng đoàn, cũng không phải là một không gian chữa lành trong đó ta trả lại bản thân ta cho đời sống cộng đoàn. Tĩnh mịch và cộng đoàn thuộc về nhau; cái này đòi hỏi cái kia chẳng khác gì tâm và chu vi của một vòng tròn. Tĩnh mịch mà không có cộng đoàn sẽ đưa ta tới cô đơn, thất vọng, cộng đoàn mà không có tĩnh mịch sẽ quăng ta vào trong sự “rỗng tuếch của lời nói và tình cảm” (Bonhoeffer)...

/ 358 / Sách Nói Công Giáo

Episode 27: Sự tĩnh mịch của lòng xót thương | Chương 03: Sự Tĩnh Mịch | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Nhiệm vụ hàng đầu của ta trong tĩnh mịch không phải là quá bận tâm với những khuôn mặt đang tấn công ta, nhưng là hướng con nhưng là hướng con mắt tâm hồn và trí khôn lên Đấng là Thiên Chúa cứu độ ta. Chỉ trong bối cảnh ấy của ân sủng, ta mới có thể đương đầu với tội lỗi của ta...

/ 168 / Sách Nói Công Giáo

Episode 26: Thiết lập sa mạc của riêng ta | Chương 03: Sự Tĩnh Mịch | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Chỉ trong bối cảnh ấy của ân sủng, ta mới có thể đương đầu với tội lỗi của ta; chỉ trong nơi chữa trị này, ta mới dám vạch trần những vết thương; chỉ với việc tập trung vào Đức Kitô, ta mới có thể buông bỏ những sợ hãi luôn đeo bám ta và đương đầu với bản chất đích thật của ta.

/ 206 / Sách Nói Công Giáo

Episode 24: Chăm sóc khu vườn nội tâm của ta | Chương 03: Sự Tĩnh Mịch | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Cùng với sự hiểu biết mới về “không gian nội tâm”, nơi những tình cảm yêu và ghét, dịu dàng và đau khổ, tha thứ và tham lam bị tách ra, thường xuất hiện một bàn tay nhẹ nhàng, khéo léo. Đó là bàn tay của bác làm vườn, vẫn cẩn thận dọn chỗ cho một cây mới mọc lên và không nhổ cỏ lùng cách bừa bãi mà chỉ nhổ những gì làm nguy hại cho những cây mới trồng.
 

/ 425 / Sách Nói Công Giáo

NGÀY CỦA CON NGƯỜI - #Chương 17 - Nước Trời ẩn giấu Hot

Ngày chung kết của Nước Trời là ngày nào? Ngày đó có cận kề không? Ngày đó còn xa không? Ngày đó hoặc Giờ đó, theo Giêsu nói, “không một ai có thể biết, cả thiên thần trên Trời, cả Người Con, không một ai ngoại trừ Cha” (Mc 13, 32)...
/ 526 / Sách Nói Công Giáo

Episode 22: Thinh lặng và những tiếng nói của Sự Sáng | Chương 03: Sự Tĩnh Mịch | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Thinh lặng là một kỷ luật giúp ta vượt quá chất lặng, ta có thể để cho những u buồn và niềm vui trồi lên lượng của sự giải trí trong đời ta. Trong thỉnh từ nơi ẩn khuất của chúng và nhìn thẳng vào mặt ta mà  nói: “Đừng sợ, bạn có thể nhìn vào cuộc hành trình của bạn, nhìn vào những bóng tối và ánh sáng của cuộc hành  trình ấy và khám phá ra con đường dẫn đến tự do của bạn”...

/ 185 / Sách Nói Công Giáo

Episode 21: Cho phép một cái gì đó có tính sáng tạo sảy ra | Chương 03: Sự Tĩnh Mịch | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Thinh lặng có nghĩa là nghỉ ngơi, nghỉ ngơi phần xác và tinh thần, để ta luôn sẵn sàng với Thiên Chúa. Đây là điều rất đáng sợ, giống như từ bỏ việc kiểm soát các hành động và suy nghĩ của ta, cho phép một cái gì đó có tính sáng tạo xảy ra không phải do ta mà cho ta.