Clock-Time

Hãy về bắt chước như thế - #12 Gương yêu người - Nói với chính mình

Vị thầy cả chuyên giảng luật Chúa. Nhưng luật căn bản của Chúa là luật bác ái thì ngài lại không giữ. Thầy Lêvi thuộc người thế giá, lại chuyên lo việc đạo, nhưng điều răn chính của đạo là yêu thương thì họ lại không thực hành. Còn người Samari mà người Do Thái kể là kẻ ngoại, không nên đi lại tiếp xúc, thì lại thực sự yêu người...
SÁCH NÓI CÔNG GIÁO

Tác phẩm: Nói Với Chính Mình
Tác giả: Đức Giám Mục Gioan Baotixita Bùi Tuần

 

#12 Gương yêu người
 

Hãy về bắt chước như thế


   

Thực hiện: Trang Sách nói Công giáo của Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường
 

Vị thầy cả chuyên giảng luật Chúa. Nhưng luật căn bản của Chúa là luật bác ái thì ngài lại không giữ. Thầy Lêvi thuộc người thế giá, lại chuyên lo việc đạo, nhưng điều răn chính của đạo là yêu thương thì họ lại không thực hành. Còn người Samari mà người Do Thái kể là kẻ ngoại, không nên đi lại tiếp xúc, thì lại thực sự yêu người.
 

Để nghe những Audio Sách hay và theo dõi những video của Sách nói Công giáo, xin Quý độc giả cùng Like và Subscribe tại đây: 
Website Sách hayhttps://www.sachnoiconggiao.com 
Facebook: 
https://www.facebook.com/truyenthongphucuong/
Youtube sách hayhttps://www.youtube.com/c/SachNoiCongGiao-SachHay
Xin cảm ơn quý Quý độc giả đã lắng nghe và ủng hộ.