Clock-Time

Kẻ trộm lành đi lối tắt vào Nước Trời - #26 Chết - Nói với chính mình

Người ăn trộm bị đóng đinh bên hữu Chúa là một người tội lỗi bị dân chúng phỉ nhổ. Thế mà ông đã được vào trời rất sớm. Chính Chúa bảo đảm với ông: “Ngay ngày hôm nay ông sẽ được vào nơi vui vẻ với tôi”. Kẻ trộm lành đi lối tắt vào Nước Trời...
SÁCH NÓI CÔNG GIÁO

Tác phẩm: Nói Với Chính Mình
Tác giả: Đức Giám Mục Gioan Baotixita Bùi Tuần

 

#26 Chết
 

Kẻ trộm lành đi lối tắt vào Nước Trời


 

Thực hiện: Trang Sách nói Công giáo của Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường

Người ăn trộm bị đóng đinh bên hữu Chúa là một người tội lỗi bị dân chúng phỉ nhổ. Thế mà ông đã được vào trời rất sớm. Chính Chúa bảo đảm với ông: “Ngay ngày hôm nay ông sẽ được vào nơi vui vẻ với tôi”. Kẻ trộm lành đi lối tắt vào Nước Trời...
 

Để nghe những Audio Sách hay và theo dõi những video của Sách nói Công giáo, xin Quý độc giả cùng Like và Subscribe tại đây: 
Website Sách hayhttps://www.sachnoiconggiao.com 
Facebook: 
https://www.facebook.com/truyenthongphucuong/
Youtube sách hayhttps://www.youtube.com/c/SachNoiCongGiao-SachHay
Xin cảm ơn quý Quý độc giả đã lắng nghe và ủng hộ.