Clock-Time

Sống Đạo

/ 558 / Sách Nói Công Giáo

Episode 71: Dạn dĩ đối thoại với Thiên Chúa | Chương 08: Cầu Nguyện không ngừng | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Cầu nguyện không ngừng là đưa mọi suy nghĩ của ta ra khỏi sự cô lập đáng sợ của chúng vào trong cuộc đối thoại dạn dĩ với Thiên Chúa. Cuộc sống của Đức Kitô là một cuộc sống luôn được sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, Cha Ngài. Chúa Giêsu không giấu Cha điều gì, tuyệt đối không. Niềm vui, nỗi sợ, niềm hy vọng và nỗi thất vọng của Ngài bao giờ cũng được Ngài chia sẻ với Cha...

/ 409 / Sách Nói Công Giáo

Episode 70: Cầu nguyện là tất cả sự sống | Chương 08: Cầu Nguyện không ngừng | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Khi suy nghĩ về cầu nguyện, ta thường coi đó như một trong nhiều thứ khác ta phải làm để sống đời Kitô hữu được trọn vẹn và trưởng thành... Nếu ta mạnh mẽ xác tín rằng cầu nguyện là điều quan trọng, có lẽ ta sẽ sẵn sàng dành trọn một giờ mỗi ngày, trọn một ngày mỗi tháng, và trọn một tuần mỗi năm cho việc cầu nguyện. Như thế, cầu nguyện trở nên một phần, và là một phần rất quan trọng của cuộc sống ta...

/ 472 / Sách Nói Công Giáo

Episode 69: Những kỷ luật cho cuộc hành trình về nhà | Chương 07: Kỷ Luật | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Trở về nhà là một cuộc hành trình của cả một đời người. Bao giờ trong ta cũng có những thành phần lang thang cách lãng phí hoặc buộc mình trong bực bội. Trước khi ta biết được điều ấy, thì ta đã bị nhận chìm trong những tưởng tượng dâm ô hoặc trong những suy tư đầy phẫn nộ. Ta thường bị ám ảnh về sự bị nhận chìm ấy trong các giấc mơ...

/ 468 / Sách Nói Công Giáo

Episode 68: Việc hướng dẫn thiêng liêng | Chương 07: Kỷ Luật | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Cả lời nói và sự thinh lặng đều cần được hướng lừa ta, làm sao ta biết rằng ta không chọn những lời phù dẫn. Làm sao ta biết rằng ta đang tự đánh hợp nhất với những đam mê của ta, làm sao ta biết rằng ta đang không nghe theo những tiếng nói của sự tưởng tượng của ta? Nhiều người đã trích dẫn Kinh Thánh và nhiều người đã nghe được những tiếng nói và thấy được những thị kiến, nhưng chỉ rất ít người tìm được con đường dẫn tới Thiên Chúa...  

/ 729 / Sách Nói Công Giáo

Episode 67: Học thuộc lòng | Chương 07: Kỷ Luật | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Một kỹ thuật đơn giản và khá rõ ràng đó là học thuộc lòng. Thành ngữ “học thuộc lòng” cũng đã gợi lên giá trị của nó rồi. Về phía bản thân, tôi tiếc rằng tôi thuộc quá ít kinh và Thánh Vịnh. Thường, tôi cần một quyển sách để cầu nguyện, không có sách tôi thường có khuynh hướng rơi trở lại những sáng tác là vì cầu nguyện không ngừng không phải là chuyện dễ, phát nghèo nàn của tâm trí tôi... 

/ 564 / Sách Nói Công Giáo

Episode 66: Việc đọc Kinh Thánh và chiêm niệm | Chương 07: Kỷ Luật | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Một thứ kỷ luật rất đơn giản đối với việc cầu nguyện chiêm niệm là đọc những đoạn Kinh Thánh của thánh lễ hôm sau nhất là bài Tin Mừng mỗi tối  trước khi đi ngủ. Nhớ lấy một câu hoặc một lời nào đó thường đem lại ủi an và nhắc đi, nhắc lại câu hoặc lời ấy ít lần, để qua đó, ta có thể đem toàn bộ nội dung của lời hoặc câu ấy vào trong tâm trí ta và từ từ cho phép đi từ tâm trí xuống cõi lòng ta, là điều rất bổ ích...

/ 942 / Sách Nói Công Giáo

Episode 65: Việc đọc sách thiêng liêng | Chương 07: Kỷ Luật | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Một kỷ luật quan trọng nữa trong đời sống được Thần Khí hướng dẫn đó là việc đọc sách thiêng liêng. Một số người bảo rằng nhờ việc đọc sách thiêng liêng ta để cho một cái gì đó đi vào trong tâm trí ta. Mỗi ngày, xã hội dội vào trong ta cả núi hình ảnh và âm thanh... 

/ 720 / Sách Nói Công Giáo

Episode 64: Câu trả lời của mẹ Têrêsa Calcutta | Chương 07: Kỷ Luật | Chỉ có một điều cần thôi Hot

Có lần, chỉ cách đây ít năm thôi, tôi có dịp gặp mẹ Têrêsa Calcutta. Lúc ấy tôi đang phải chiến đấu với nhiều thứ và quyết định dùng dịp may hiếm có này để xin mẹ một lời khuyên. Khi chúng tôi vừa ngôi xuống tôi bắt đầu giải thích mọi vấn đề và khó khăn của tôi - cố gắng thuyết phục mẹ rằng mọi sự sao mà phức tạp quá! Sau mười phút cố gắng giải thích, khi tôi bắt đầu im lặng, thì mẹ lặng lẽ nhìn tôi và nói: “Này, khi cha dành ra mỗi ngày một giờ thờ phượng Thiên Chúa và không hề làm bất cứ điều gì cha cho là xấu... cha sẽ tìm được bình an!”..