Clock-Time
/ 731 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật X Thường Niên - Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin ban cho chúng con luôn biết yêu mến Chúa mỗi ngày, biết dành thời gian chạy đến với Chúa, để chúng con được đón nguồn sức sống nơi thể xác cũng như nơi linh hồn chúng con. Xin cho chúng ta luôn khao khát được Chúa ngự trong tâm hồn để chúng con không ngừng ước mong đón rước Mình Thánh Chúa cách trực tiếp, hay khi đón rước Mình Thánh Chúa cách thiêng liêng.
/ 934 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Alfonso

Lạy Chúa Ba Ngôi, tham dự cử hành phụng vụ Thánh lễ hôm nay giúp con nhận ra sứ mạng của mình một khi trở nên Kitô hữu, con cũng được mời gọi sống Đạo và đưa người chưa nhận biết Chúa được đến với Chúa và được Chúa ở lại cùng Ngài để với phép Rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi, con và anh chị em được ghi vào lòng một ấn tín muôn đời xác định mình thuộc về Thiên Chúa, giúp con ý thức thực thi luật Chúa dạy. Chỉ có thế, niềm mong mỏi Chúa luôn ở cùng mới trở nên hiện thực. 
/ 1100 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

Lời Tin Mừng trong thánh lễ hôm nay dạy chúng ta như thế: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Mình, để những ai tin vào Người sẽ không phải chết, nhưng được sống đời đời”. Sự sống đời đời chính là quà tặng Thiên Chúa Cha ban cho con người qua cái chết của Chúa Giêsu như lời mở đầu Thánh Lễ: nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
/ 692 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Lạy Chúa, khi làm dấu Thánh Giá, xin cho con biết “khắc ghi tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm mầu, dấu ấn tình yêu, Chúa mãi ở trong con, con ở trong Chúa”
/ 539 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Đan Vinh

Thánh Phao-lô dạy: “Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả”
/ 545 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Xin cho gia đình là hình ảnh sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi luôn hợp nhất yêu thương, cũng như tin vào tín điều Một Chúa Ba Ngôi là một trong ba mầu nhiệm chính trong đạo, mỗi người Kitô hữu chúng ta cần tích cực loan báo Tin mừng và đưa nhiều anh chị em đến với Chúa, để mọi người cùng được dự phần vào sự sống Thiên Chúa Ba Ngôi.
/ 1371 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lm. Alfonso

Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa tâm hồn chúng con để chúng con đón nhận dồi dào ơn Ngài, nhờ đó chúng con có thể bước theo Chúa Giêsu mà sống như thánh ý Chúa Cha đặt để trên mỗi người chúng con. Amen.
/ 820 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Huệ Minh

Ngày Lễ Chúa Thánh Thần được gọi là ngày khai sinh Giáo Hội. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến trong mỗi người chúng ta, trong Giáo Hội và trên toàn Thế giới, như một ngọn gió mới tái tạo trái đất và Giáo Hội Chúa. Để rồi nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta biết sống hiệp nhất, yêu thương và trở nên một thân thể duy nhất trong Chúa.
/ 643 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Huệ Minh

Lễ Hiện Xuống chính là ngày lễ 50 của Cựu Ước. Đó là cao điểm kết thúc cho mùa mừng lễ Vượt Qua, ngoài ra đó còn là ngày lễ tạ ơn vì Chúa đã cho mùa màng tốt tươi, cũng như để kỷ niệm ngày Chúa công bố lề luật qua Môsê trên đỉnh núi Sinai. Lễ Hiện Xuống, Thánh Thần được ban cho các môn đệ để hướng dẫn, để đồng hành với các môn đệ sau khi Chúa Giêsu lên Trời
/ 383 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Huệ Minh

Thời gian thánh 50 ngày của mùa Phục sinh kết thúc với Chúa nhật Hiện Xuống, khi Hội Thánh tưởng nhớ ơn của Chúa Thánh Thần được trao ban cho các Tông Đồ và sự khai sinh của Hội Thánh với khởi đầu sứ vụ cho muôn ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia.
/ 473 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lể Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một đời sống mới nhờ quyền năng biến đổi của Chúa Thánh Thần. Xin tiếp tục tuôn đổ tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần trên chúng con, để chúng con luôn cháy lửa yêu mến Chúa và hăng say cộng tác với Chúa trong công cuộc đổi mới mọi loài thọ sinh trên khắp hoàn vũ này. Amen.
/ 1288 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 15: 9-17: Chính Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ Người một giới Răn mới mà Người nhắc đi nhắc lại: “Điều răn của Thầy là: anh em hãy thương nhau như Thầy đã thương anh em; Điều Thầy truyền cho anh em là: anh em hãy thương nhau”.

/ 1692 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B - Yêu Như Chúa Yêu - Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

Tin mừng Ga 15: 9-17: Tình yêu Kitô giáo là tình yêu chính Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta mà Người gọi là giới răn mới: “anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.”  

/ 911 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B - Ở Lại Trong Tình Yêu và Sinh Hoa Kết Trái

Tin mừng Ga 15: 9-17: Hội thánh là một cộng đồng yêu thương, tại đó người ta sống điều răn mới. Đức Giêsu đang nhắc lại cho các môn đệ việc rửa chân : "Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em"

/ 748 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B - Yêu Như Chúa Yêu

Tin mừng Ga 15: 9-17: Yêu như Chúa yêu. "Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em". Đó là một tình yêu mở ra cho hết mọi người không giới hạn cũng chẳng trừ ai.

/ 575 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15: 9-17:   Tin mừng của mùa Phục sinh giúp chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu vô biên của Thiên Chúa ngang qua cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.

/ 2091 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B - Cây Nho Đích Thực

Tin mừng Ga 15: 1-8:  Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cây nho để nói với chúng ta: "Thầy là cây nho thật, các con là cành nho”

/ 1145 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B - Cây Nho Thật

Tin mừng Ga 15: 1-8: Hình ảnh cây nho và các cành nho cho thấy sự kết hợp ("ở lại") thâm sâu và sự hiệp thông thường trực giữa Đức Giêsu và các môn đệ chân thật của Người

/ 872 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B - Như cành liền cây

Tin mừng Ga 15: 1-8:  "Sinh hoa trái" là yêu thương một cách hữu hiệu, bằng việc làm có sức biến đổi môi trường chung quanh, tạo dựng hạnh phúc cho người khác...