Clock-Time
/ 236 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đây Chiên Thiên Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên A

Hôm nay thánh Gioan giới thiệu với chúng ta: “đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng gánh tội trần gian”. Tội  trần gian đã làm chúng ta phải chết. Chính Chúa Giêsu đến gánh cái chết của chúng ta để chúng ta được sống....

/ 522 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thế Nào Là Một Kitô Hữu Đích Danh - Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin mừng Mt 3: 13-17  Hôm nay lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Giáo Hội muốn mời gọi các Kitô hữu hãy đào sâu và ý thức về những cam kết khi chịu phép Rửa Tội. ...

/ 287 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 3: 13-17 Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình....

/ 294 / Suy Niệm Chúa Nhật

Khiêm Nhường Sẽ Được Chúa Cha Tôn Vinh - Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Hôm nay là ngày cuối cùng của Mùa Giáng Sinh, và cũng là ngày khởi đầu Mùa Quanh Năm. Tin Mừng Mát-thêu cho thấy: Đức Giê-su khởi đầu cuộc sống công khai bằng việc từ Ga-li-lê xuống miền Giu-đê và đến sông Gio-đan ...

/ 129 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thế Nào Là Một Kitô Hữu Đích Danh - Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin mừng hôm nay cũng nhắc nhớ mọi người Kitô hữu chúng ta về Bí tích Thánh tẩy chúng ta đã lãnh nhận. Qua bí tích này, con người từ trong tội lỗi đã được Chúa yêu thương cứu vớt và ban cho quyền làm con cái Chúa....

/ 197 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đức Giêsu Liên Đới Với Con Người - Suy Niệm Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Tin Mừng Mt 3: 13-17 Tin Mừng hôm nay kể lại : Gioan đang rao giảng Phép Rửa sám hối và loan báo một Đấng đến sau nhưng cao trọng hơn ông, "Ngài sẽ làm Phép Rửa bằng Thánh Thần". ...

/ 367 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 2: 1-12 Chính qua cách sống của người Ki-tô hữu, là người có Chúa Ki-tô, sẽ giúp cho anh chị em mình nhận ra Chúa....

/ 531 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ánh sao lạ - Suy Niệm Chúa nhật Lễ Hiển Linh A

Tin mừng Mt 2:1-12: Các đạo sĩ lên đường và đã gặp Chúa vì lòng họ khao khát. Khao khát chân lý nên đêm đêm họ không ngừng quan sát bầu trời tìm kiếm ánh sao, vì thế cả một bầu trời bao la, chỉ một ánh sao lạ xuất hiện......

/ 310 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thiên Chúa Tỏ Mình Cho Ta - Ta Tỏ Mình Ra Cho Người Xung Quanh - Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Hiển Linh A

Lễ Hiển Linh là lễ Chúa tỏ mình ra. Việc Chúa sinh ra được loan báo cho mọi người biết dưới nhiều hình thức khác nhau như: lời các ngôn sứ loan báo từ nhiều thế kỷ trước, đạo binh thiên thần ca hát, ngôi sao lạ xuất hiện... Tuy nhiên không phải ai ...

/ 347 / Suy Niệm Chúa Nhật

Xây Dựng Một Gia Đình Hạnh Phúc - Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất

Tin Mừng hôm nay muốn nói lên tư tưởng Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế đã được Thiên Chúa bảo vệ khỏi bàn tay độc ác của bạo vương Hê-rô-đê....

/ 356 / Suy Niệm Chúa Nhật

Xây Dựng Gia Đình Theo Mô Hình Gia Đình Nazareth - Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất

 Hạnh phúc gia đình luôn luôn đòi hỏi phải có một ai đó trong nhà biết quên mình, biết quên cái tôi của mình đi, để quan trọng hóa cái tôi của người khác lên. ...

/ 400 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất - Lm. Đỗ Văn Thụy

 Gia đình là nền tảng của xã hội mà nền tảng đã lung lay thì xã hội cũng sụp đổ....

/ 434 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Hôm nay, Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Giáng Sinh, Giáo Hội cử hành phụng vụ tôn kính gia đình Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Mẹ Và thánh Giuse. Đây là dịp thuận lợi để Giáo Hội tôn vinh đời sống gia đình và mời gọi chúng ta xây dựng đời sống gia ...

/ 330 / Suy Niệm Chúa Nhật

Giá Trị Của Gia Đình - Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất

Điều mà Thánh sử Matthêu nhấn mạnh đặc biệt nơi gia đình Thánh gia, từ việc trốn sang Ai Cập cho đến việc trở về định cư tại Nagiarét đó là : vai trò của Thánh Giuse, cha nuôi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa....

/ 255 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất - Lm Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc

Trong Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, bài sách Huấn ca nhấn mạnh đến lòng hiếu thảo của người con đối với cha mẹ trong gia đình, khiến chúng ta dể dàng hình dung ra cách sống của Con Thiên Chúa làm người dưới mái ấm gia đình Nazarét....

/ 172 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tịn Mừng - Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại biến cố Thánh - Gia - Thất lánh nạn sanh Ai Cập, một đàng nói lên sự quan phòng của Thiên Chúa và đàng khác nói lên Thánh Gia : Chúa Giêsu - Đức Maria - thánh Giuse tuân phục thánh ý Thiên Chúa ....

/ 183 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Thắp Lên Ngọn Lửa Yêu Thương Nơi Tha Nhân - Lễ Giáng Sinh - Lễ Ban Ngày

Ga 1: 1-18 Hôm nay chúng ta cử hành biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại: “Chúa  Giê-su là  Ngôi Lời Nhập Thể đã xuống thế làm người”. Người là Con Một ...

/ 279 / Suy Niệm Chúa Nhật

Loan Báo Tin Mừng Cho Toàn Dân - Lễ Đêm Giáng Sinh

Tin Mừng Lc 2: 1-14 Bài tin mừng hôm nay nhằm trình bày việc Chúa Giê-su giáng sinh là một tin vui toàn thể cho nhân loại....

/ 423 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 1: 18-24 Thiên Chúa có thể tạo điều kiện để cho Đức Maria làm mẹ đơn thân mà không cần có sự cộng tác của Giuse trong việc dưỡng dục Chúa Giêsu, bởi không có gì mà Chúa không là được....