Clock-Time
/ 257 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sự Thông Minh Và Khôn Ngoan Trong Chúa - Chúa Nhật XVII Thường Niên A

Tin mừng Mt 13:44-52: ​Tất cả mọi dụ ngôn đều nói cho ta về Nước Trời qua một khía cạnh nào đó. Toàn bộ các dụ ngôn này trình bày thực tại Nước Trời trong chính Chúa Giêsu. Trong Người, Nước Trời đã đến thế gian. Theo Người, chọn Người là đi vào Nước Trời.
/ 322 / Suy Niệm Chúa Nhật

Kho Báu Trong Ruộng - Chúa Nhật XVII Thường Niên A

Tin mừng Mt 13:44-52: ​Đức Giêsu dùng khái niệm thông thường này để nói về Nước Trời: "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng đó".
/ 194 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XVII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 13:44-52: Nước Trời như kho báu chôn giấu trong ruộng. Nước Trời như thương gia tìm được ngọc quý. Nước Trời lại như chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá
/ 437 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XVI Thường Niên A - Cứ Để Cả Hai Cùng Lớn Lên

Mt 13: 24-43: Trong cuộc sống của chúng ta, cỏ lùng luôn mọc chung với lúa tốt, bóng tối luôn chen lẫn với ánh sáng, cái ác luôn sống chung với cái thiện. Thiên Chúa cũng không cho phép nhổ cỏ lùng ngay vì sợ hại đến lúa.
/ 227 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mt 13: 24-43: Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta về lòng kiên nhẫn và nhân hậu của Chúa.
/ 566 / Suy Niệm Chúa Nhật

Người Gieo Tốt - Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường niên A

Tin Mừng Mt 13: 1-23: Thiên Chúa không đòi hỏi mọi mảnh đất đều phải sinh hoa quả gấp trăm mà chỉ quan tâm đến sự phát sinh hoa quả của những mảnh đất khác nhau. Điều quan trọng là sự phát sinh hoa trái của mảnh đất, chứ không phải là số lượng. 
/ 319 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XV Thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 13: 1-23: Nhìn về sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội trong viễn tượng của bài Tin Mừng hôm nay quả thật đặt ra cho Giáo Hội nhiều điều đáng suy nghĩ. 
/ 593 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hiền Lành Và Khiêm Nhượng Trong Lòng - Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường niên A

Tin mừng Mt 11:25-30 Cuộc đời của Kitô hữu chúng ta không phi lý, bởi vì những vất vả, lao nhọc của chúng ta là một phương thế để cứu rỗi chúng ta. 
/ 336 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XIV Thường niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11:25-30  Trở nên môn đệ Chúa Giêsu không có nghĩa là được tự do vô lối, nhưng là mang lấy ách của Người. Đi đôi với tình yêu luôn có một sự ràng buộc.
/ 551 / Suy Niệm Chúa Nhật

Điều Kiện Theo Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 10: 37-42: Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cho biết điều kiện đó là phải từ bỏ tất cả: gia đình, của cải, nghề nghiệp và chính bản thân mình.
/ 339 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 37-42: Chúa Giêsu khẳng định mẹ và anh chị em của Người là những ai nghe và giữ lời Chúa.
/ 531 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XII Thường Niên A - Thánh Tâm và Lòng Thương Xót

Hàng ngày hãy nhắc lại sự phó dâng ấy để luôn lúc nào cũng hướng về Chúa và cầu xin:  “Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin ban cho con kính mến Trái Tim Chúa một ngày một hơn
/ 151 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Mt 11: 25-30: Chúa Giêsu tự mạc khải Người là Thiên Chúa, và qua việc Người mời gọi chúng ta đến với Người bằng cách tin vào Ngài và sống theo tinh thần của Ngài để Ngài bổ sức cho 
/ 361 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên A - Lễ Thánh Tâm Chúa - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 25-30: Thật an ủi biết bao khi giữa những khó khăn thử thách, chúng ta được nghe Lời Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.
/ 603 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Bàn Tiệc Thánh và bữa ăn gia đình

Tin mừng Ga 6: 51-58: Hôm nay chúng ta mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, trung tâm của Giáo Hội, trung tâm của đời sống đức tin, trung tâm của giáo xứ và đời sống của mỗi người như Công đồng Vatican II đã nói: “Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo”
/ 299 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Bánh Bởi Trời

Tin mừng Ga 6: 51-58: Hôm nay Giáo hội cử hành lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô nhằm nhắc nhở mọi người tôn kính yêu mến Bí tích Thánh thể. Đây là đỉnh cao và là trung tâm toàn bộ đời sống Giáo hội và của mọi Kitô hữu.
/ 229 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Lm. Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc

Tin mừng Ga 6: 51-58: Bí tích Thánh Thể là Bí tích của Tình yêu. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã có một sáng kiến lạ lùng là lấy chính Thịt Máu của Ngài làm của ăn của uống để nuôi sống chúng ta. 
/ 287 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 6: 51-58: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.
/ 206 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tình Yêu Ba Ngôi - Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A

Tin Mừng Ga 3: 16-18:    Tình thương của Thiên Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa đã an bài vũ trụ, nâng đỡ cuộc sống con người và ban cho chúng ta sự sống.