Clock-Time
/ 283 / Suy Niệm Chúa Nhật

"Đấng Phải Đến" - Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 11:2-11 Chúa Giêsu Kitô chính là "Đấng phải đến". Ngài đã đến rồi. Đó là niềm tin của chúng ta hôm nay như đã là niềm tin của thánh Phêrô....

/ 308 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng A - Đợi Mong

Tin mừng Mt 3: 1-12    Thánh Gioan Tiền Hô tự nhận mình chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Đây không phải là một tiếng kêu vô hồn vô nghĩa. Nhưng là tiếng kêu có nội dung, là những sứ điệp gửi đến loài người....

/ 440 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Sám Hối - Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 3:1-12  Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, Người sẽ làm Phép Rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. ...

/ 446 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 3: 1-12 Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."...

/ 175 / Suy Niệm Chúa Nhật

Dựng Xây Nước Đức Kitô Trong Bác Ái Và Công Lý - Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng A

Chúa nhật II mùa Vọng bắt đầu đưa chúng ta đi vào vương quốc lý tưởng mà Chúa Giêsu thiết lập trên trái đất dành cho nhân loại chúng ta. ...

/ 196 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Sám Hối - Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 3: 1-12 Đấng Thiên Sai đã đến và đã đến từ lâu. Kỷ nguyên mới đã mở ra. Muốn gặp gỡ Ngài cùng với triều đại của Ngài, chúng ta phải cấp tốc "bố trí" lại cỏi lòng và cuộc đời của mình....

/ 241 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hồi Tâm Sám Hối Để Dọn Đường Đón Chúa Đến - Suy Niệm Chúa Nhật II Mùa Vọng A

Tin mừng Mt 3: 1-12 Tin Mừng hôm nay tường thuật sứ vụ tiền sứ của Gio-an Tẩy Giả. Ông chính là “Tiếng hô trong hoang địa kêu gọi người ta dọn đường đón Đấng Thiên Sai”....

/ 538 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A - GKGĐ Giáo phận Phú Cường

Tin mừng Mt 24: 37- 44:  Khi nói tới Mùa Vọng, chúng ta nói đến một sự chờ đợi, một sự mong chờ trong niềm tin và sự hy vọng vào Thiên Chúa....

/ 365 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tỉnh Thức - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

 Năm Phụng vụ mới lại bắt đầu bằng Mùa Vọng với tâm tình chuẩn bị, đón chờ ngày Chúa đến...

/ 528 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Tỉnh Thức Và Sẵn Sàng - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

Tin mừng Mt 24: 37- 44: Bài Tin Mừng chúa nhật hôm nay cho thấy: Chúa Giêsu loan báo cho chúng ta biết Người sẽ Quang Lâm bất chợt và chụp bắt chúng ta, kéo chúng ta ra khỏi những lo toan hằng ngày...

/ 367 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tỉnh Thức Để Sẵn Sàng Đón Chúa Đến - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

Tin mừng Mt 24: 37- 44 Ngày tận thế sẽ đến vào lúc bất ngờ, nên đòi người ta phải luôn tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa. Như trong nạn lụt hồng thủy thời No-e: chỉ có gia đình No-e vì đã tỉnh thức ...

/ 261 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tỉnh Thức Chờ Chúa Đến - Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

Với Chúa nhật I mùa Vọng, chúng ta bước vào một năm phụng vụ mới. Năm phụng vụ được tổ chức như một chu kỳ hàng năm để tưởng niệm những mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu Kitô và các ngày lễ của các Thánh....

/ 168 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

Tin mừng Mt 24: 37- 44: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dựa vào biến cố đại hồng thủy thời ông Noe để dậy chúng ta bài học phải tỉnh thức để sẵn sàng chờ đợi Chúa đến trong vinh quang ....

/ 646 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đức Kitô - Vua Tình Yêu - Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C

Tin mừng Lc 23: 35-43: Chúa kitô là vua, nhưng là một vị vua hoàn toàn khác với các vị vua trần thế. Nhìn vào lịch sử nhân loại chúng ta thấy vua Trụ và vua Kiệt là những hôn quân...

/ 339 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 23: 35-43 "Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng"...

/ 222 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đức Giêsu Thiên Sai Vũ Trụ - Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C

Tin Mừng Lc 23: 35-43 Bài Tin mừng hôm nay đưa chúng ta về với hình ảnh Đức Giê-su trên cây thập tự với bản án trên đầu: “Giê-su Na-da-rét Vua dân Do thái”. ...

/ 401 / Suy Niệm Chúa Nhật

Những Điều Lạ Lùng Của Vua Tình Yêu Giêsu - Suy Niệm Chúa Nhật XXXIV Thường Niên C

Hôm nay, kết thúc năm Phụng vụ với lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, Giáo Hội nhắc nhớ chúng ta có một vị Vua là Vua các vua, Chúa các chúa, nhưng lại không theo kiểu người đời!...

/ 245 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 10: 17-22 Hôm nay, hợp cùng với toàn thể Giáo Hội mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng ta những tấm gương anh hùng về đức tin, để rồi khi nhìn vào tấm gương của các ngài chúng ta cũng xác tín ...

/ 301 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tình Yêu Mạnh Hơn Sự Chết - Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Năm C

Khi sai mười hai Tông đồ đi giảng, Đức Giê-su tiên báo cho các ông biết những sự bách hại vì Danh Người đang chờ đón các ông. Tuy nhiên chính khi bị bách hại lại là cơ hội tốt để các ông làm chứng trước tòa án Do thái ...