Clock-Time
/ 353 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXXII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 12:38-44: Chúa không nhìn bên ngoài, nhưng luôn đánh giá con người dựa trên chính tâm hồn của họ. Chúa nhìn thấy tâm hồn quảng đại của bà góa nghèo. Chúa tôn trọng, và còn hơn cả sự tôn trọng: Chúa vinh danh, Chúa ca ngợi, Chúa yêu ...

/ 615 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sống Yêu Thương Từ Gia Đình - Chúa Nhật XXXI Thường Niên B

Tin mừng Mc 12:28-34: Với và qua trang Tin Mừng hôm nay, ta bắt gặp một luật sĩ được Chúa Giêsu ca ngợi rằng: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!" Luật sĩ này đã tìm đến với Chúa Giêsu để hỏi Ngài giới răn nào là giới răn trọng nhất......

/ 474 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 12:28-34: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình"....

/ 930 / Suy Niệm Chúa Nhật

Giới Răng Trọng Nhất - Chúa Nhật XXXI Thường Niên B

Tin mừng Mc 12:28-34: ”Ngươi hãy yêu mến  Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Còn giới răn  thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi hãy yêu thương tha nhân như chính ...

/ 354 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thực Hành Mến Chúa Yêu Người Trong Cuộc Sống - Chúa Nhật XXXI Thường Niên B

Tin mừng Mc 12:28-34: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu trả lời của Đức Giê-su cho vị kinh sư Do Thái khi ông chất vấn Người về điều răn nào là quan  trọng nhất trong tòan bộ Luật pháp Mô-sê. Người đã nêu ra hai điều răn quan trọng nhất là mến ...

/ 469 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên B - Lm. Anfonso

Tin mừng Mc 10: 46-52: Đoạn Tin Mừng hôm nay khi nghe biết Chúa Giêsu đang đi ngang qua, thì liền lớn tiếng kêu Người. Những người trong đám đông mắt sáng, đầy học thức và có công ăn việc làm, còn anh Bartimê chỉ là kẻ mù ăn xin lòng thương hại của ...

/ 354 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chữa Lành Anh Mù Bartimê - Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 46-52: Con mắt đức tin chỉ thực sự sáng tỏ khi người ta nhận ra thiên tính của Chúa Giêsu, để cho Người biến đổi tận căn bản thân và rồi từ bỏ tất cả để đi theo Chúa....

/ 317 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lạy Chúa Xin Cho Con Được Thấy - Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 46-52: khi Chúa Giêsu và đám đông dân chúng đi theo Ngài qua thành Giêricô tiến lên Giêrusalem. Một thế giới huyên náo, sinh động đang diễn ra trước mặt anh mù, nhưng anh vẫn ngồi đó, không thấy gì, ngoài những tiếng ồn ào vọng ...

/ 778 / Suy Niệm Chúa Nhật

Mù mà Sáng - Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 46-52: Khi Chúa Giêsu cùng với các môn đệ ra khỏi thành Giêricô, thì có một người hành khất mù, tên là Bactimê, con ông Timê, đang ngồi bên vệ đường...

/ 271 / Suy Niệm Chúa Nhật

Xin Chúa Chữa Mù Cho Ta - Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 46-52: Qua cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và anh mù, chúng ta cũng còn thấy được quyết tâm và niềm tin vững mạnh của anh. Anh không muốn bất cứ sự gì ngăn cản anh trong việc đến với Chúa....

/ 285 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 10: 46-52: Tin Mừng hôm nay tường thuật về việc Chúa chữa người mù lành bệnh không phải do bởi sự thương hại, nhưng bởi tiếng kêu đụng chạm tới bản chất yêu thương của Thiên Chúa: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavit, xin dủ lòng ...

/ 244 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên B - Xin Ơn Sáng Mắt Sáng Lòng Để Đi Theo Chúa

Tin mừng Mc 10: 46-52:  Tin mừng hôm nay ghi nhận câu chuyện về người mù thành Giê-ri-cô đã chạy đến với Đức Giê-su không phải nhờ con mắt thể xác nhưng nhờ con mắt đức tin. ...

/ 202 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên B - Lm. Alfonso

Tin mừng Mt 28: 16-20:  “Đừng bao giờ nghĩ rằng các con không có gì để cho, hoặc nghĩ rằng không ai cần các con. Mỗi người trong các con hãy tự nhủ trong lòng: nhiều người cần tôi”....

/ 250 / Suy Niệm Chúa Nhật

Phục vụ làm nên quyền bính - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 35-45:  Tin mừng hôm nay cho thấy các môn đệ, và có lẽ là tuyệt đại đa số nhân loại luôn mơ ước và nhào nắn một mẫu người lãnh đạo lý tưởng là người có quyền thống trị, chi phối người khác và được người khác phục vụ......

/ 325 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 10: 35-45:  Trang Tin Mừng hôm nay là lời tóm tắt sứ vụ của Chúa Giêsu khi Ngài đến trần gian để cứu chuộc con người.......

/ 552 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 35-45: Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong sứ điệp ngày Thế Giới Truyền Giáo năm nay nói với chúng ta rằng: Các con đừng sợ Đức Kitô và Giáo Hội của Ngài! Vì ở đó chúng ta tìm thấy kho tàng vốn lấp đầy cuộc sống bằng niềm vui.......

/ 196 / Suy Niệm Chúa Nhật

Để phục vụ - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 35-45: Chúa Giêsu sẵn sàng cho hai môn đệ thân yêu được chia sẻ chén đắng và phép rửa của Ngài, nhưng còn việc ngồi bên tả bên hữu thì lại không thuộc quyền Ngài. Cái nhìn của Chúa Giêsu về quyền hành chức vị khác người đời quan niệm ...

/ 156 / Suy Niệm Chúa Nhật

Muốn Làm Đầu Phải Hầu Thiên Hạ - Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên B

Tin mừng Mc 10: 35-45: Sau khi Đức Giê-su loan báo lần thứ ba về cuộc Thương Khó Người sắp trải qua, các môn đệ xem ra vẫn không hiểu và không muốn chấp nhận con đường đó.  Các ông vẫn đinh ninh rằng Thầy các ông sắp lên Giê-ru-sa-lem để làm ...

/ 217 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên B - Linh Mục Anfonso

Tin mừng Mc 10: 17-27: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa"......