/ 491 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi - Ba Ngôi Thiên Chúa trong đời sống Kitô hữu

Tin Mừng Mt 28: 16-20: Chúa Cha luôn nhìn xem chúng ta, yêu mến và giúp đỡ chúng ta. Chúa Con luôn khuyên nhủ chúng ta noi gương bắt chước Ngài, quảng đại chấp nhận những hy sinh, những gian khổ. Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta làm lành lánh dữ...

/ 328 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 20:19-23: Như các môn đệ khi xưa, việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần khiến các ngài mở tung cánh cửa đang khép kín vì sợ hãi, để hăng hái đi đến mọi chân trời, bất chấp những khác biệt ngôn ngữ để rao giảng Tin Mừng cho mọi người......

/ 313 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Chúa Thánh Thần là “Nước Hằng Sống”

Tin mừng Ga 20:19-23: Chúa Thánh Thần ban sự sống mới. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi ...

/ 620 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Chúa Thánh Thần, Sức Sống của Thiên Chúa

Tin mừng Ga 20:19-23: Chúa Thánh Thần là ánh sáng và tình yêu cho mọi người chúng ta. Ước chi Ngài giúp chúng ta hết thảy thấu hiểu và yêu mến Chúa Cha và Chúa Con. Được thế, chúng ta sẽ là những người con yêu của Thiên Chúa, những người con không ...

/ 369 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lạy Thánh Thần, xin hãy đến

Tin mừng Ga 20:19-23: Hôm nay cùng với Giáo hội chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Như xưa Chúa nói với các môn đệ:“ Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về ...

/ 387 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20:19-23: Mỗi người chúng ta có mang Thần Khí của Chúa Kitô chưa? Thần Khí giải phóng, Thần Khí ban sự sống, Thần Khi yêu thương và tha thứ nhân danh Đức Kitô....

/ 635 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên

Tin mừng Mc 16: 15-20: Hôm nay, phụng vụ Giáo hội mừng lễ Chúa Thăng Thiên, còn được gọi cách bình dân là lễ Chúa Lên Trời. Trong truyền thống Giáo hội, Lễ Chúa Thăng Thiên được cử hành sau bốn mươi ngày Chúa Phục sinh......

/ 1138 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - Sứ Mệnh Truyền Giáo

Tin mừng Mt 28:16-20 Chúa đã lên trời, nhưng ngài lại trao chúng ta nhiệm vụ: “Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài tạo vật”. ...

/ 384 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - Hướng Lòng Lên Trời

Tin mừng Mt 28:16-20 Mừng Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Giáo Hội trình bày cho chúng ta nhiều điểm giáo lý quan trọng, nhưng đặc biệt, nhắc nhở mỗi chúng ta từ linh mục, tu sĩ đến giáo dân về trách nhiệm sống và loan báo Tin Mừng mà Chúa Giêsu để lại cho ...

/ 491 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 28:16-20 "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án..."...

/ 492 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 15: 9-17: Yêu mến tha nhân, đó là một điều răn và cũng là một đòi buộc quan trọng đối với những ai giữ đạo và sống đạo. Đây là điều ai cũng có thể làm, kể cả những người yếu hèn và tội lỗi....

/ 273 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B - Ở Lại Trong Tình Yêu và Sinh Hoa Kết Trái

Tin mừng Ga 15: 9-17: Tất cả đời sống yêu thương của Kitô hữu chủ yếu tuôn trào từ xác tín nói rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước : "Chính Người đã yêu thương chúng ta" . Vị Thiên Chúa chịu đóng đinh là sự biểu lộ trọn vẹn tình yêu này....

/ 362 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B - Yêu Như Chúa Yêu

Tin mừng Ga 15: 9-17: Yêu thương nhau là dấu hiệu rõ nhất để nhận ra ai là kẻ thuộc về Ngài : "Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau"....

/ 309 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15: 9-17: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy...

/ 515 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B - Giới Răn Yêu Thương Của Chúa Giêsu

Tin mừng Ga 15: 9-17: « Anh em hãy yêu thương nhau như chính thầy đã yêu thương anh em ».  Giới răn đó vẫn mời gọi mỗi người chúng ta, chúng ta hãy là tảng đá để thay đổi cái dòng chảy của dòng sông,  thay đổi cái lối sống hận thù bằng cái ...

/ 249 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh B - Hãy Mang Trong Mình Ánh Mắt Yêu Thương

Tin mừng Ga 15: 9-17: « Anh em hãy yêu thương nhau như chính thầy đã yêu thương anh em ».  Giới răn đó vẫn mời gọi mỗi người chúng ta, chúng ta hãy là tảng đá để thay đổi cái dòng chảy của dòng sông,  thay đổi cái lối sống hận thù bằng cái ...

/ 264 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B - Cây Nho Thật

Tin mừng Ga 15: 1-8: Hình ảnh cây nho và các cành nho cho thấy sự kết hợp ("ở lại") thâm sâu và sự hiệp thông thường trực giữa Đức Giêsu và các môn đệ chân thật của Người...

/ 365 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B - Sinh Nhiều Hoa Trái

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái”(Ga 15,1-8)...

/ 247 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 15: 1-8: Hình ảnh cây nho diễn tả một thực tại mang tính thánh thiêng về sự hiệp thông trong chính Thân Thể của Người. Chúa Giêsu ví mình là Cây Nho Thật, thông ban sự sống thần linh cho nhân loại là các cành nho....