Clock-Time

Các Bài Suy Niệm Đêm Vọng Phục Sinh

LỜI CHÚA: Lc 24, 1-12 - Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn.

CÁC BÀI SUY NIỆM ĐÊM VỌNG PHỤC SINH 

1. Suy Niệm Đêm Vọng Phục Sinh - Lm. Antôn Hà Văn Minh

2. Bài Giảng Canh thức Phục Sinh - ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

3. Bài Giảng Lễ Vọng Phục Sinh - Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc

4. Suy Niệm Lễ Vọng Phục Sinh - Lm. Vinh Sơn Kiều Duy Tân

5. Chúa Phục Sinh là Tin Mừng Cho Nhân Loại - Jos. Vinc. Ngọc Biển

6. Thánh Lễ Đêm Vọng Phục Sinh tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse - Lm. Ernest Nguyễn Văn Hưởng

7. Suy Niệm Vọng Phục Sinh - Huệ Minh

8. Chúa Đã Sống Lại Thật - Lm Đan Vinh

9. Suy Niệm Thứ Bảy Vọng Phục Sinh - Gm. Giuse Vũ Văn Thiên

10. Đêm Vọng Phục Sinh - “Tìm Người Sống ở giữa kẻ chết?”