Clock-Time

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 16: 12-15 Trong ngày lễ Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha-Con và Thánh Thần, chúng ta dừng lại để suy niệm những lời Chúa Giêsu nói
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

NGÀY 22-5-2016CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN
 

LỄ CHUÁ BA NGÔI


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16: 12-15)

12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi.13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.

SUY NIỆM

Trong ngày lễ Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha-Con và Thánh Thần, chúng ta dừng lại để suy niệm những lời Chúa Giêsu nói hôm nay.

Trong bối cảnh Bữa Ăn Tiệc Ly, Chúa Giêsu loan báo về Chúa Thánh Thần. Người là Thần Khí Sự Thật như lời Người nói. Chúa Thánh Thần tiếp tục hoạt động trong đời sống của Hội Thánh sơ khai và còn hoạt động cùng Hội Thánh cho đến ngày tận thế. Như Chúa Giêsu đã đến và làm chứng cho Thiên Chúa Cha thế nào, thì thời của Chúa Thánh Thần, ngài vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của Hội Thánh trong ân sủng và dẫn đưa thế giới đến Sự Thật toàn vẹn để làm chứng cho lời rao giảng của Chúa Giêsu như vậy. Điều này gợi ý cho chúng ta về sự hiệp thông nội tại trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Giêsu là Ngôi hai đến để làm chứng cho Thiên Chúa Cha bằng sự vâng phục và yêu thương phục vụ, nơi đó, chúng ta nhận ra lòng thương xót vô biên và trên hết là sự hiện hữu của Cha. Lòng thương xót mà Đức Maria đã thốt lên là trải qua từ đời nọ đến đời kia. Vì thế mà Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ ‘ai thấy Thầy là thấy Cha’. Chúng ta không thấy Cha nhưng chúng ta nhận ra Ngài.

Thời của Hội Thánh cũng là thời của Chúa Thánh Thần. Hội Thánh dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần vẫn tiếp nối công cuộc loan báo Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã khởi sự. Nguyên lý của việc rao giảng là phải khởi đi từ chân lý tin mừng: Cha nói sao thì mình phải nói lại vậy: thông đạt toàn vẹn. Nguyên lý của hoạt động là phải làm chứng cho Sự Thật. Chúa Giêsu nghe Cha nói sao thì Người giảng như thế. Chúa Thánh Thần cũng không tự mình mà nói nhưng lại nói những gì Người nghe từ Cha. Mọi hoạt động của Hội Thánh phải bắt nguồn từ nguồn suối hiệp thông, từ đó mới chảy đến những vùng ngoại vi mà vẫn còn mang giá trị tinh tuyền như nước nguồn vậy.

Mỗi ngày chúng ta sống trong đời sống của Hội Thánh, chúng ta có ý thức rằng mình phải nên một trong Chúa Kitô, mình phải làm chứng cho sự thật tin mừng của Người? Các hoạt động tông đồ và cả lời rao giảng của chúng ta làm sao phải quy tụ về một mối: hiệp nhất và yêu thương.

Lạy Chúa, mỗi ngày xin cho chúng con biết khám phá lại chính ơn gọi của chúng con. Trên hết mọi sự là tìm thánh ý Thiên Chúa để thi hành. Amen.
 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường