Clock-Time

Chúa Nhật I Mùa Chay - ​Khúc Khải Hoàn Của Niềm Tin Và Của Tình Yêu

Mùa chay khởi đầu từ thứ tư Lễ Tro và kéo dài đến Phục sinh trong vòng 40 ngày, tưởng nhớ đến Chúa Giêsu ăn chay 40 ngày trong sa mạc trước khi bắt đầu đời sống công khai của Người.
Khúc Khải Hoàn Của Niềm Tin Và Của Tình Yêu
 
Mùa Chay (Carême), từ ngữ này phái sinh từ tiếng Latin Quadragesimus nghĩa là 40 ngày. Mùa chay khởi đầu từ thứ tư Lễ Tro và kéo dài đến Phục sinh trong vòng 40 ngày, tưởng nhớ đến Chúa Giêsu ăn chay 40 ngày trong sa mạc trước khi bắt đầu đời sống công khai của Người. Đối với Kitô hữu Mùa Chay không chỉ đơn giản là thời gian sám hối và hãm mình hy sinh khó khăn. Đó chỉ là một mặt, mùa Chay còn có những mặt tích cực khác: khám phá những giá trị đích thực của nhân tính, những giá trị mang đến sự cao quí và hạnh phúc của con người. Sự khám phá này chúng ta được mời gọi hãy thực hiện dưới sự hướng dẫn của chính Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta sẽ vui lòng chấp nhận theo Người vào trong sa mạc, nơi chúng ta sẽ gặp Người.

I. Tìm Hiểu Lời Chúa

1. Bài đọc I: Đnl 26, 4-10

Của Đầu Mùa Tiến Dâng Cho Chúa

Môsê nhắc nhở dân Israel, dân được tuyển chọn: họ phải luôn nhớ đến những điều thiện hảo mà Thiên Chúa không ngừng thực hiện cho họ trong suốt lịch sử, đặc biệt nhớ đến việc Thiên Chúa đã giải phóng họ khỏi Ai Cập và đưa dân vượt qua sa mạc vào đất hứa.

1.     Mỗi năm, dân Israel dâng lên Thiên Chúa trong một nghi lễ long trọng những của đầu mùa của họ. Họ còn thực hiện những cử chỉ theo qui định lễ tiết để tuyên xưng đức tin đích thực của mình.

2.     Để gìn giữ những giá trị của mình, sự dâng tiến phải như một ý thức mới về tất cả những gì Thiên Chúa đã làm để giải phóng Israel ra khỏi kiếp nô lệ Ai Cập.

3.     Những cử chỉ tôn giáo của chúng ta ngày nay có phải là những biểu lộ của một đức tin đích thực không? Những gì Kitô hữu thể hiện trong đời sống phụng vụ có thực sự giúp mọi người ca tụng, tôn thờ và tạ ơn Thiên Chúa không?

2. Bài đọc II: Rm 10, 8-3

Ơn Cứu Độ Bởi Đức Tin

Trong trích đoạn thư gửi tín hữu Roma này, Thánh Phaolô khẳng định rằng chỉ bởi chính đức tin mà chúng ta được công chính hóa và được cứu độ.

1.     Thánh Tông Đồ khởi đầu bằng việc nhắc lại điều chủ yếu của đức tin là tuyên xưng ngoài môi miệng và trong tâm hồn màu nhiệm Đức Giêsu Kitô chết và phục sinh để giải thoát và ban ơn cứu độ cho con người.

2.     Nhưng để đức tin thực sự là nguồn mạch của sự sống thì cần phải thấm sâu vào trong tâm khảm và cần phải được thể hiện cụ thể qua những quyết định, những hành động và những tình cảm của con người.

3.     Kitô hữu là những nhân chứng của đức tin, vậy thì những cử chỉ, tâm tình tôn giáo phải thực sự xuất phát từ đức tin của mình, nếu không chỉ là hình thức và gây thiệt hại cho bản thân, cho người khác và cho Giáo Hội.

3. Tin mừng: Lc 4, 1-13

Chúa Giêsu Chịu Cám Dỗ Trong Sa Mạc

Tin mừng ghi lại khởi đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu đã chịu cám dỗ trong sa mạc và Người đã chiến thắng bằng sự qui hướng về Chúa Cha và yêu mến thực hiện ý Chúa Cha.

1.     Phải chăng việc Đức Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc là chuyện sảy ra tình cờ? Hoàn toàn không phải thế. Khi đã mặc lấy thân xác, mang lấy nhân tính, Đức Giêsu thực sự là một con người đón nhận mọi giới hạn, mọi điều kiện của nhân tính ngoài trừ tội lỗi. Do đó, việc Người chịu cám dỗ là tất nhiên, tuy nhiên, Người không bị khuất phục nhưng đã chiến thắng vẻ vang, mở đường cho mọi người cũng sẽ chiến thắng cám dỗ và tội lỗi.

2.     Ba chước cám dỗ được trình bày trong Tin mừng cho thấy cuộc chiến đấu liên tục và âm thầm của Chúa Giêsu trong sa mạc. Người đến để loan báo và thiết lập Nước Trời khiến cho thù địch của Thiên Chúa tìm mọi cách để chống lại. Việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ còn nói lên cuộc chiến đấu không khoan nhượng chống lại ma quỉ, tội lỗi và sự chết giữa Thiên Chúa và ma quỉ, giữa thiện và ác. Cuộc chiến này cũng sảy nơi Kitô hữu, những người cùng theo Đức Giêsu Kitô.

3.     Mỗi người Kitô hữu cũng gặp thấy những cơn cám dỗ Đức Giêsu đã chịu nơi chính cuộc sống thường ngày của mình: những cám dỗ về vật chất, về danh vọng quyền lực, về tình dục xác thịt luôn là điều muôn thuở
. Nhìn lên Chúa để lấy được sức mạnh chiến đấu và chiến thắng cám dỗ. Chiến thắng bằng lời Chúa và bằng lòng yêu mến Chúa chân thành để chỉ ước muốn những gì Chúa muốn.

II. Gợi Ý Suy Niệm

1. Mùa chay, mùa giúp tái khám phá những giá trị của nhân tính: Mùa chay là thời gian giúp cho người tín hữu cử hành màu nhiệm Vượt Qua bằng việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối. Những việc này nhắc nhở mỗi người tín hữu về phẩn giá ơn gọi của mình, ơn gọi làm con cái Chúa nhờ màu nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu Kitô. Nhắc nhở mọi người về phẩm giá làm người, con người được Thiên Chúa yêu thương tạo dựng và cứu độ. Do đó, mùa chay không chỉ đơn thuần là sám hối ăn năn. Đàng rằng sám hối là một việc quan trọng mà Giáo Hội mời gọi phải thực hiện trong thời gian Thánh này, tuy nhiên sám hối không phải là cùng đích đơn giản đó chỉ là một phương thế. Điều quan trọng của mùa chay đó là kinh nghiệm của cá nhân cũng như của cộng đoàn về tình yêu của Thiên Chúa. Kinh nghiêm này giúp khám phá ra những giá trị của nhân tính. Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận mỏng dòn phải chết của con người để nâng loài người lên. Đã nhận lấy nhân tính để con người được thông phần vào bản tính Thiên Chúa. Với màu nhiệm Vượt Qua, nhân tính con người đã vươn lên nhưng giá trị mới, đã có thể đối thoại với Thiên Chúa và nhất là đã đựơc trở nên Con Thiên Chúa.
Vậy phải ý thức được phẩm giá cao quí của mình, của ơn gọi Kitô hữu để sống đúng. Chúng ta được tạo dựng và được cứu độ bởi Thiên Chúa cho nên, phải sống sao cho ra sống, cho đáng sống. Sống thế nào cho đúng với tầm vóc là người vinh dự được Chúa yêu thương cứu độ nhất là phải sống thế nào cho xứng đánglà người Con của Chúa. Mùa chay Giáo Hội mời gọi tưởng nhớ đến bí tích Thanh tẩy và việc sám hối là để chúng ta xem lại tư cách làm người, tư cách làm con Chúa đã sống như thế nào?

2. Cám dỗ giúp nhìn lại bản chất con người: Tin mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Việc Người chịu cám dỗ không phải là chuyện tình cờ, hay là chuyện có sắp đặt trước để dạy con người bài học về sự chiến thắng cám dỗ. Chúa không bao giờ dùng cách thế giả tạo đó. Nhưng ở đây việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ chứng tỏ rằng Người thực sự là một con người. Người trở nên con người giống chúng ta mọi điều ngoại trừ tội lỗi. Mà đã là con người thì chắn chắn có những giới hạn, những mỏng dòn của kiếp người và như thế tất nhiên cũng sẽ bị ma quỉ lợi dụng vào đó để tấn công. Nhìn vào các cơn cám dỗ Chúa Giêsu phải chịu và cách thế Người chiến thắng cám dỗ giúp cho chúng ta nhìn lại bản chất con người của mình rất là yếu đuối, dễ sa ngã, dễ phạm tội. Những gì Chúa Giêsu chịu cũng chính là những cám dỗ đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ nơi mỗi người: tiền tài vật chất, danh vọng quyền lực; đời sống thụ hưởng xa hoa …

Bản chất con người là như thế dễ nghiêng ngã bởi cám dỗ, nhưng không vì thế mà chịu thua, chịu đầu hàng trước mọi cơn cám dỗ. Chúa Giêsu đã đi bước trước, đã chiến thắng và mở ra cho chúng ta phương thế để chiến thắng cán dỗ. Đó là yêu mến thực hiện ý Chúa Cha, là chấp nhận với tình yêu số phận mà Chúa Cha đã chọn. Với mỗi người làm được điều đó cần phải nỗ lực cầu nguyện, hy sinh hãm mình và sống đời bác ái.

3. Chiến thắng cám dỗ làm thăng tiến cuộc đời: Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn Chúa Giêsu vào sa mạc để chịu cám dỗ. Do đó, bị cám dỗ không phải là điều xấu mà ngã gục trước cám dỗ mới là xấu. Chống lại cám dỗ cách anh dũng như Chúa Giêsu trong sa mạc là dịp để tỏ bày lòng con thảo với Thiên Chúa là Cha và là cơ hội để trưởng thành hơn trong đức tin. Qua việc vượt thắng những cám dỗ chúng ta sẽ trưởng thành lên rất nhiều cũng như có được nhiều kinh nghiệm quí báu trong đời sống đức tin. Nhờ việc can đảm chiến đấu với cám dỗ mới thấy được sức con người có giới hạn, chiến thắng được là nhờ ơn Chúa để rồi biết sống khiêm nhu và tín thác vào Chúa hơn. Mỗi lần vượt qua cám dỗ là mỗi lần tiến đến gần Chúa hơn, sống thánh đức hơn. Tuy nhiên, điều này không cho phép chúng ta liều mình đứng trước cơn cám dỗ để có thể vươn lên. Và nếu có lâm phải cơn cám dỗ cũng không nên bối rối lo âu thái quá mà cần bình tĩnh, Chúa Giêsu còn bị cám dỗ huống hồ là người môn đệ của Chúa. Cũng qua việc chiến đấu chống lại cám dỗ bằng ơn Chúa giúp cho chúng ta khi dùng những phương thế siêu nhiên như cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, năng rước Mình Máu Thánh Chúa, nhờ đó, giúp chúng ta gắn bó với Chúa hơn, yêu mến Ngài nhiều hơn.

Cám dỗ tự thân nó là xấu vì bắt nguồn từ ma quỉ, không phải tự nơi con người nên bị cám dỗ không là xấu. Nhưng khi để cho chúng ta tự do chiến đấu chống lại cám dỗ Thiên Chúa cũng muốn dùng nó như phương thế để tôi luyện con người, để giúp con người một khi chiến thắng được cám dỗ sẽ trưởng thành hơn, sẽ gắn bó với Chúa hơn và thực sự được thăng tiến cuộc đời. Lửa thử vàng, gian nan thử lòng người là vậy.
 


Lm Giuse Maria Lê Quốc Thăng - Bài Giảng Lễ - Hành Trang Mục Vụ Khoá 10 ĐCV Thánh Giuse