Clock-Time

Chúa Nhật III Mùa Chay - ​SÁM HỐI

Theo suy nghĩ của con người và thế gian thì đau khổ là do hậu quả của tội. Còn theo cách nhìn của Thiên Chúa thì đau khổ có thể không do bởi tội. Điều quan trọng là mọi biến cố,
SÁM HỐI
Lc 13,1- 9

 
“ Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy."

Cùng một câu nói của Đức Giêsu làm kết luận cho hai sự kiện khác nhau:

- Sự kiện thứ nhất: Mấy người kể cho Đức Giêsu nghe về những người Galilê bị Philatô giết.

- Sự kiện thứ hai: Đức Giêsu kể cho họ nghe về mười tám người bị tháp Silôac đổ xuống đè chết.

Theo suy nghĩ của con người và thế gian thì đau khổ là do hậu quả của tội. Còn theo cách nhìn của Thiên Chúa thì đau khổ có thể không do bởi tội. Điều quan trọng là mọi biến cố, sự kiện xảy ra trong cuộc sống cho mình, cho gia đình, hay cộng đoàn. Tôi có đọc được ý nghĩa Chúa muốn nói điều gì với tôi, gia đình và cộng đoàn hay không? Ý nghĩa thâm sâu luôn nằm ở bề sâu của sự kiện, chứ không chỉ bề nổi bên ngoài đâu! Bề sâu đó phải chăng là nhìn vào chính mình để mà sám hối.

Sám hối để nhận ra tình thương của Thiên Chúa. Người luôn yêu thương, nâng đỡ và chăm sóc ta trong mỗi phút giây của cuộc sống. Khi cảm nhận được Chúa yêu thương, con người luôn có niềm vui, bình an, và cuộc sống sẽ có được những hoa trái của Chúa Thánh Thần.

Sám hối còn trở về với chính mình để nhận ra tội lụy, yếu đuối và giới hạn của mình, từ đó biết sống theo Thần Khí và hướng về những gì thuộc về Thần Khí.

Khi sống sám hối  tôi mới cảm thấy cần Thiên Chúa biết là chừng nào, mới cảm nhận sống gắn bó thân tình với Ngài làm cho cuộc đời của ta có niềm vui, sức mạnh và sức sống để sinh hoa trái ích lợi cho mình và cho người khác.

Những phương thức nào giúp tôi sống tâm tình sám hối?

Chắc chắn tôi phải xét mình thường xuyên. Tôi đến với bí tích Hòa giải để có cuộc sống thanh thản, nhẹ nhàng và cảm nhận tình thương của Chúa. Tôi còn ở lại trong Bí tích Thánh Thể để tình yêu Chúa luôn đổ tràn trên tôi. Vâng, sống sám hối cũng chính là sống trong tình yêu của Chúa.

Nếu không sám hối thì sẽ bị chết, từ suy tư này Đức Giêsu kể dụ ngôn cây vả, ích lợi của cây vả đem lại là sinh hoa trái, nếu không chỉ là hại đất và chặt đi để trồng cây khác sinh hoa lợi. Cuộc sống của con người là sinh hoa lợi cho chính mình, cho người khác và cho Nước Thiên Chúa. Vì thế ta phải sống theo Thánh Thần để sinh lợi hoa trái và có sự sống đời đời, và chính Thánh Thần sẽ giúp ta sống sám hối một cách tuyệt vời, đừng đánh mất cơ hội.

Joseph Nguyen