Clock-Time

Chúa Nhật III Thường Niên Năm C - Lm. Alfonso

Tin mừng Lc 1:1-4; 4:14-21 Chúa Giêsu đã xuất hiện như một con người nhân từ và dịu hiền, luôn quan tâm tới những đau khổ của con người, lấy việc giải thoát họ như là nội dung của sứ mạng mình được sai đến.

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN C


Bài đọc 1: Nkm 8,2-4a.5-6.8-10

“Họ đọc trong sách Luật và người ta hiểu được điều đã đọc”.

Trích sách Nơkhemia.

Ngày ấy, thầy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật: hôm đó là ngày đầu tháng bảy. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường, trước cửa Nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư ký Esdras đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách; thầy mở sách ra trước công chúng, vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, thì tất cả đều đứng lên. Esdras chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Cao Cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, amen. Họ cúi mình và phủ phục trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và người ta hiểu được điều đã đọc. Nơkhêmia là tổng trấn, Esdras là tư tế và là thư ký, các thầy Lêvi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: “Ngày hôm nay được thánh hoá dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta; anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc”. Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: “Hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon, hãy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình, vì ngày này là ngày thánh, dâng cho Chúa, đừng buồn sầu; vì niềm vui của Chúa là đồn luỹ của anh chị em!” Đó là Lời Chúa.

Đáp ca: Tv 18,8.9.10.15

Đáp: Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6,64b).

1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt.

2) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy.

4) Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự lòng con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Tảng Đá, là Đấng Cứu Chuộc con.

Bài đọc II: 1 Cr 12,12-30 (bài dài)

“Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của Người”.

Trích thư thứ I của thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do Thái hay Hy Lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể. Nếu chân nói rằng: “Vì tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc thân xác”, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Và nếu lỗ tai nói rằng: “Vì tôi không phải là con mắt, nên tôi không thuộc về thân xác”, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Nếu toàn thân xác là một, thì đâu là thính giác? Nếu toàn thân xác là tai, thì đâu là khứu giác? Vậy, Thiên Chúa đã đặt các chi thể, và mỗi chi thể ở trong thân xác như ý Người muốn. Nếu tất cả đều là một chi thể, thì còn đâu là thân xác? Thật vậy, có nhiều chi thể, nhưng có một thân xác. Con mắt không thể nói với bàn tay: “Ta không cần mi”. Đầu cũng không thể nói với chân: “Ta không cần các ngươi”. Nhưng hơn thế nữa, các chi thể thân xác xem như yếu hơn, lại cần thiết hơn. Và những chi thể ta coi là ít vinh dự nhất, lại là những chi thể chúng ta đặt cho nhiều vinh dự hơn; và những chi thể thiếu trang nhã lại được ta trang sức hơn, còn những chi thể trang nhã lại không cần như thế: nhưng Thiên Chúa đã sắp đặt thân xác, cho cái thiếu vinh dự được vinh dự hơn, để không có sự bất đồng trong thân xác, mà là để các chi thể đồng lo công ích cho nhau. Nếu một chi thể phải đau, tất cả các chi thể khác đều phải đau lây; hoặc một chi thể được vinh dự, thì tất cả các chi thể cùng chia vui.

Phần anh em, anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể của Người, mỗi người có phận sự mình. Có những người Thiên Chúa đã thiết lập trong Hội thánh, trước hết là các tông đồ, rồi đến các tiên tri, thứ ba là các tiến sĩ. Kế đến là quyền làm phép lạ, các ơn chữa bệnh, các việc từ thiện, quản trị, nói nhiều thứ tiếng. Vậy tất cả mọi người là tông đồ ư? Tất cả là tiên tri ư? Tất cả là tiến sĩ ư? Tất cả được ơn làm phép lạ ư? Tất cả được ơn chữa bệnh ư? Tất cả nói nhiều thứ tiếng ư? Tất cả được ơn diễn giải ư? Đó là Lời Chúa.

Hoặc đọc bài ngắn này: 1Cr 12,12-14.27

Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do Thái hay Hy Lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể. Phần anh em, anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể Người, mỗi người có phận sự mình. Đó là Lời Chúa.

Alleluia, alleluia! (Lc 4,18-19) – Chúa đã sai con đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm. – Alleluia.


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,1-4;4,14-21)

Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài Thêôphilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận. Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nazaréth, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Đó là Lời Chúa.

Suy niệm:

Chúng ta biết Thánh lễ gồm hai phần chính liên kết với nhau là Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể. Với Phụng vụ Lời Chúa, chúng ta được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa hằng sống, tiếp nối là Phụng vụ Thánh Thể, chúng ta được nuôi dưỡng bằng chính Thịt và Máu Thánh của Người.

Nghi thức Phụng vụ Lời Chúa có từ xa xưa, được biết đến với thầy tư tế tên là Esdras, sống vào thế kỷ thứ V trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Trong bài đọc I hôm nay, sách Nơkhemia kể lại việc Esdras tập họp dân chúng, mở sách Luật ra đọc và giải thích từ sang tới trưa mà dân chúng vẫn lắng nghe, tung hô, và phủ phục cầu nguyện.

Và đoạn Tin mừng hôm nay cho biết Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, Người trở về Galilê, và tiếng tăm Người được đồn ra khắp vùng. Người bắt đầu giảng dạy trong các hội đường của người Do Thái. Ở hội đường làng Nadaréth, Chúa mượn lời ngôn sứ Isaia tuyên bố: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.
" Như vậy Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết sứ mạng của Đấng Cứu Thế đến để thực hiện những lời tiên tri Isaia loan báo trong Cựu Ước. Người được Chúa Cha xức dầu và được đổ tràn đầy Thánh Thần để “đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”.

Lời giải thích của Chúa Giêsu thật ngắn gọn nhưng lại vô cùng quan trọng, đặt người nghe trước một bối cảnh mới, một thời đại mới: Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai quý vị vừa nghe. Chúa Giêsu đã xuất hiện như một con người nhân từ và dịu hiền, luôn quan tâm tới những đau khổ của con người, lấy việc giải thoát họ như là nội dung của sứ mạng mình được sai đến.

Thánh Thần hoạt động nơi Chúa Giêsu thế nào thì Ngài cũng hoạt động nơi mỗi chúng ta là thành phần trong Giáo hội để chúng ta hợp nhất với nhau nhờ một Thánh Thần. Thánh Phaolô ví Giáo hội như một thân thể gồm nhiều chi thể khác nhau. Mỗi chi thể đóng một vai trò nhưng bổ túc cho nhau và phục vụ cho lợi ích chung. Chân không thể nói với tay: “Tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể,” hay các bộ phận khác cũng thế. Mỗi bộ phận có sự lớn nhỏ, mạnh yếu khác nhau nhưng để giúp đỡ nhau. Trong thân thể Giáo Hội cũng vậy, Thiên Chúa đặt người làm Tông Đồ, người làm ngôn sứ, kẻ làm thầy dạy, người được ơn làm phép lạ, người được ơn chữa bệnh để giúp kẻ khác… Trong một giáo xứ các thành phần dân Chúa khác nhau với những đặc sủng khác nhau nhưng đều đến từ một Chúa Thánh Thần, có một mục đích chung là phục vụ lợi ích của Giáo hội. Đây là những chi thể làm nên thân thể Giáo hội của Chúa Kitô. Như một vườn hoa với đủ loại hoa, mỗi loài hoa làm nên vẻ đẹp phong phú của vườn hoa Giáo Hội muôn sắc.

Năm nay, Giáo phận chúng ta sống chủ đề: “Hiệp thông trong đức ái” là dịp để chúng ta chú tâm hơn trong cung cách phục vụ. Chính việc hiệp thông trong đức ái, yêu thương phục vụ quên mình là chúng ta đang thực thi tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô. Như Đức Thánh cha Phanxicô khi được bầu làm Giáo hoàng, người bạn ngồi bên cạnh là Đức Hồng y Hummes đã nói với ngài một câu “Đừng quên người nghèo” khiến ngài lấy khẩu hiệu Phanxicô Assisi cho đời Giáo hoàng của mình.

Trong xã hội hôm nay còn đó những người nghèo, nghèo về vật chất đã đành, lại có người nghèo về tinh thần là những tâm hồn đau thương, kẻ bị giam cầm, người mù lòa về thể lý hay đức tin, kẻ bị áp bức... Chính Chúa Giêsu đã đồng hóa kiếp nghèo hèn, mỏng giòn của con người để cứu chuộc con người như lời một bài hát: “Chúa Giêsu là người là một người rất nghèo, sinh thì nghèo, sống cũng nghèo, chết cũng nghèo. Chúa Giêsu yêu thương người nghèo muốn cho họ được sống, được kính trọng, được quan tâm, được yêu thương”, chúng ta cũng được mời gọi học nơi Người như vậy.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con, để chúng con cam đảm dấn thân loan báo Tin mừng Chúa cho những người đang cần đến tình thương của Chúa. Amen.
.
Lm. Alfonso