Clock-Time

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 3:16- 18. Thiên Chúa là Đấng thống trị, từ bi và nhân hậu

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN A

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI


Bài đọc I: Xh 34,4b-6.8-9

“Thiên Chúa là Đấng thống trị, từ bi và nhân hậu”.

Trích sách Xuất Hành.

Ngày ấy, từ sáng sớm, Môisen chỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông, ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môisen đứng trước mặt Chúa và kêu cầu danh Chúa. Chúa đi qua trước mặt ông và hô: “Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành”. Môisen vội vã sấp mình xuống đất thờ lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu con có ơn nghĩa trước nhan thánh Chúa, thì xin Chúa hãy đi cùng với chúng con, (vì dân này là dân cứng đầu), xin xoá mọi gian ác và tội lỗi chúng con, xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của Chúa”. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Đn 3,52.53.54.55.56

Đáp: Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời (c. 52b).

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, Chúa đáng chúc tụng, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. Chúc tụng thánh danh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi, tôn vinh và tán tụng muôn đời. .

2) Chúa đáng chúc tụng trong đền thánh vinh quang Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. .

3) Chúc tụng Chúa ngự trên ngai vương quyền Chúa, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. .

4) Chúc tụng Chúa, Đấng nhìn thấu vực thẳm và ngự trên các Thần Vệ Binh, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. .

5) Chúc tụng Chúa ngự trên bầu trời, đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. .

Bài đọc II: 2Cr 13,11-13

“Ân sủng của Đức Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em. Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gởi lời chào anh em. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen. Đó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia! (Kh 1,8)– Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa Đấng đang có, đã có và sẽ đến. – Alleluia.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (3,16-18)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa”. Đó là lời Chúa.

Suy niệm:

Có những người cho rằng với kiến thức và nỗ lực tìm kiếm, có người có thể thấu suốt mọi sự, khoa học có thể chứng minh được tất cả. Người ta cũng đưa ra những minh họa về Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng tất cả đều khập khiễng và không thể nào diễn tả hết về Thiên Chúa Ba Ngôi, vì Thiên Chúa không như người ta tưởng. Bài học của thánh Augustinô cũng là bài học cho mỗi chúng ta, nếu như muốn tường tận chân lý về Thiên Chúa.

Một hôm, đi dọc theo bờ biển, đầu óc miên man nghĩ đến những bí nhiệm về Thiên Chúa, tình cờ Augustinô gặp một cậu bé đang ngồi chơi trên cát. Nó dùng một mảnh sò để đào một lỗ nhỏ trên cát, rồi dùng vỏ sò múc nước biển đổ vào đó. Nhưng dã tràng xe cát biển Đông, cứ đổ nước vào cái lỗ mà vẫn không bao giờ đầy. Ngạc nhiên về cử chỉ của đứa bé, thánh nhân nấn ná gợi chuyện. Ngài hỏi nó đang làm gì, đứa bé trả lời không chút do dự: thưa ông, cháu đang dùng vỏ sò này để tát cho cạn nước biển đại dương. Thánh nhân lắc đầu bảo nó: cháu không thể làm được chuyện đó đâu. Đứa bé ngước lên và mỉm cười nói: múc cạn nước đại dương để đổ đầy cái lỗ này còn dễ hơn việc ngài muốn dùng trí khôn loài người để tìm hiểu cạn mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Augustinô đã giật mình tỉnh ngộ.

Quả thật, mầu nhiệm Ba Ngôi là một mầu nhiệm cao cả, mầu nhiệm chính trong đạo mà trí khôn hạn hẹp của con người chúng ta không thể hiểu thấu tường tận rốt ráo. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta không thể cảm nghiệm về mầu nhiệm Ba Ngôi.

Thiên Chúa Ba Ngôi mà một Thiên Chúa duy nhất, tuy phân biệt nhưng cùng một bản thể và uy quyền bằng nhau. Với trình thuật Tin mừng lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, chúng ta nghe thánh sử Gioan cho biết: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời”. Chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm được tình yêu là như thế nào, chúng ta mới có thể cảm nghiệm được về Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa nhân lành và yêu thương, mọi việc Ngài làm đều thể hiện lòng nhân lành và tình yêu thương ấy. Ngài yêu thương chúng ta, mong muốn chúng ta hoàn thiện mỗi ngày.

Tình yêu là những gì Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chính vì yêu mà Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành. Bài đọc I chúng ta nhận biết rằng thậm chí Môisen đã tin tưởng cậy trông, xin Ngài xoá mọi gian ác và tội lỗi nhân loại, và xin nhận dân làm cơ nghiệp của Chúa. Cũng chính vì yêu mà Ngài đã ban Con Một cho con người. Và chính vì yêu mà Người Con sẵn sàng trao ban sự sống cho người mình yêu. Tình yêu đơn giản là cho đi không tính toán qua cái chết trên thập giá. Ngài còn xin Cha ban Thánh Thần để những ai tin vào Chúa, nhờ Chúa Thánh Thần giúp họ sống Bí tích Thánh Thể là Bí tích của tình yêu như một món quà trao ban của Thiên Chúa.

Tình yêu Ba Ngôi hợp thành một gia đình. Vì thế gia đình là hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Mà người cha trong gia đình là cột trụ. Người vợ sống nương tựa vào chồng và tình yêu của họ triển nở ra con cái. Chính khi gia đình hòa thuận hạnh phúc là khi thể hiện một tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Một xứ đạo là gia đình rộng lớn hơn, một giáo phận là gia đình rộng lớn hơn nữa. Chính trong sự hợp nhất yêu thương của các thành viên trong cùng một giáo xứ, giữa các thành phần dân Chúa trong giáo phận là họa ảnh của gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi. Bao lâu chúng ta còn chia rẽ, óc bè phái, tính hơn thua tỵ nạnh là chúng ta đang làm tổn thương, thiệt hại đến mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi trong đời sống chúng ta.

Ước gì mỗi khi chúng ta làm dấu Thánh gia nhân danh Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa Tình Yêu trong cuộc đời ta, chúng ta không ngừng kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân trong sự hợp nhất để được chúc phúc như lời thánh Phaolô mời gọi trong thư thứ II gởi tín hữu Côrintô: “Anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí, và hoà thuận với nhau, thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu, sẽ ở với anh em”. Amen.

Lm. Alfonso