Clock-Time

Chúa nhật lòng Chúa thương xót – Làm lành vết thương - Lm. Alfonso

Những khi đối diện với những khó khăn, và gặp khủng hoảng trong đời sống đức tin, chúng ta có chạy đến với Chúa nhiều hơn không để nhờ sống trong Hội Thánh, chúng ta được nâng đỡ bởi Lời Chúa, bởi Bí tích Thánh Thể.....

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH (NĂM A)

CHÚA NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Bài Ðọc I: Cv 2,42-47

"Tất cả mọi kẻ tin, đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi ấy, các anh em bền bỉ tham dự những buổi giáo lý của các Tông đồ, việc thông hiệp huynh đệ, việc bẻ bánh và cầu nguyện. Mọi người đều có lòng kính sợ. Vì các Tông đồ làm nhiều việc phi thường và nhiều phép lạ tại Giêrusalem, nên mọi người đều sợ hãi. Tất cả mọi kẻ tin đều sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ bán tài sản gia nghiệp, rồi phân phát cho mọi người tuỳ nhu cầu từng người. Hằng ngày họ hợp nhất một lòng một ý cùng nhau ở trong đền thờ, bẻ bánh ở nhà, họ dùng bữa cách vui vẻ đơn sơ; họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân mến chuộng. Hằng ngày Chúa cho gia tăng số người được cứu rỗi. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 117, 2-4. 13-15. 22-24

Ðáp: Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở (c.1)

Xướng: 1) Hỡi nhà Israel, hãy xướng lên: "Ðức từ bi của Người muôn thuở". Hỡi nhà Aaron, hãy xướng lên: "Ðức từ bi của Người muôn thuở". Hỡi những người tôn sợ Chúa, hãy xướng lên: "Ðức từ bi của Người muôn thuở".- Ðáp.

2) Tôi đã bị đẩy, bị xô cho ngã xuống, nhưng Chúa đã phù trợ tôi. Chúa là sức mạnh, là dũng lực của tôi, và Người trở nên Ðấng cứu độ tôi. Tiếng reo mừng và chiến thắng vang lên trong cư xá những kẻ hiền nhân. Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt. - Ðáp.

3) Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ, đã biến nên tảng đá góc tường. Việc đó đã do Chúa làm ra, việc đó kỳ diệu trước mắt chúng ta. Ðây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. - Ðáp.

Bài Ðọc II: 1Pr 1,3-9

"Nhờ việc Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống".

Trích thư thứ nhất của thánh Phêrô Tông đồ.

Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, vì lòng từ bi cao cả, nhờ việc Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, Người đã tái sinh chúng ta để chúng ta hy vọng được sống, được hưởng gia nghiệp không hư nát, tinh tuyền, không suy tàn, dành để cho anh em trên trời. Anh em được bảo vệ trong quyền năng của Thiên Chúa, nhờ tin vào sự cứu độ đã được mạc khải trong thời sau hết. Lúc đó anh em sẽ vui mừng, tuy bây giờ anh em phải sầu khổ một ít lâu giữa trăm chiều thử thách, để đức tin anh em được tôi luyện, nên quý hơn vàng được thử lửa bội phần, nhờ đó, anh em được ngợi khen, vinh quang và vinh dự khi Ðức Giêsu Kitô hiện đến. Anh em yêu mến Ngài, dù không thấy Ngài, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Ngài; bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn. Ðó là lời Chúa.

Alleluia, alleluia! (Ga 20,29) - Chúa phán: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin". - Alleluia.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20,19-31)

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do Thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin". Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Ðó là lời Chúa.

Suy niệm: Làm lành vết thương

Trình thuật Tin mừng hôm nay kể lại sự việc sau khi Chúa Giêsu chịu khổ nạn, các môn đệ Chúa sợ hãi trốn co cụm trong nhà. Chúa Phục Sinh đã hiện đến giữa các ông để trao ban bình an: "Bình an cho các con". Đấng Phục Sinh giờ đây không còn trong thân xác phải chết nữa nhưng thân xác được đổi mới. Chính vì thế, Người cũng không còn bị giới hạn trong không gian thời gian nữa, Người vào trong và hiện diện giữa các môn đệ dù cửa nhà được đóng kín. Người ban bình an cho các môn đệ để các ông vượt qua nỗi hãi sợ vốn có trước một sự việc vượt quá giới hạn chịu đựng của con người. Người còn củng cố đức tin non kém và đầy yếu đuối của môn đệ mình bằng việc cho các ông xem tay chân Người bị những vết đinh và cạnh sườn bị ngọn giáo đâm thấu qua; cho các ông được đụng chạm đến Đấng Phục Sinh bằng xương bằng thịt để chứng tỏ Thầy đã từ cõi chết sống lại như lời Thầy đã hứa.

Tiếp đó, hình ảnh Chúa Giêsu thổi hơi trên các tông đồ gợi lại cho chúng ta hình ảnh của cuộc tạo dựng, qua đó Thiên Chúa cũng đã thổi hơi trao ban sự sống cho tổ tông con người. Nay Chúa Giêsu cũng trao ban Thánh Thần để các tông đồ từ chỗ những con người sợ hãi, thất vọng và mất sức sống, trở nên những con người đầy can đảm, lạc quan và hăng say ra đi loan báo Tin mừng nhờ trực tiếp gặp thấy Đấng Phục Sinh.
Thật tiếc cho Tôma còn gọi là Điđymô, vắng mặt lúc Chúa hiện ra để rồi lòng ông còn đầy hoài nghi dầu được các đồng môn thuật lại sự việc. Thay vì chấp nhận lời các anh em thuật lại, Tôma lại thể hiện chính kiến rằng “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”. Phải nói ông là một môn đệ “cứng lòng” như Chúa nói, không dễ gì chấp nhận nếu chưa được kiểm chứng. Xin mượn tiếng địa phương một vùng miền của Việt Nam để diễn tả tên ông, đúng thật là “đi mô – đi đâu”, để cho thấy lòng con người sẽ không được bình an thật sự khi chưa có kinh nghiệm gặp gỡ Đấng Phục Sinh. Ông không ừ ừ gật gật cho qua chuyện xem ra đã tin. Không! Tôma dám nói lên căn bệnh của mình, căn bệnh của một tâm hồn đầy thương tích của sự thất vọng trước cái chết thập giá của Thầy Giêsu và việc thiếu lòng tin rằng Người sẽ sống lại.

Nếu như Tôma đầy cứng lòng, dứt khoát thì Chúa Giêsu lại không vội vã mà nhẹ nhàng và từ tốn để mở ngỏ cho sự chờ đợi là hạnh phúc. Tám ngày sau, Chúa Giêsu hiện đến tiếp tục trao ban bình an của Đấng Phục Sinh cho môn đệ của Người. Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Chúa Giêsu đã dùng cái chết thập giá của Người trở nên Thánh giá chuộc tội cho thiên hạ, thì lòng thương xót của Người cũng cảm thông với những vết thương lòng nơi Tôma. Để rồi, chính Chúa đã dùng chính những vết sẹo của một thân thể khổ giá mà làm liền sẹo vết thương nội tâm các môn đệ Người. Giờ đây, đức tin các môn đệ và cả Tôma nữa được đong đầy. Tôma cũng không ừ ừ gật gật nhưng đã mạnh mẽ thốt lên với một lời tuyên xưng có tính cách cá vị khi đối diện với Chúa Phục Sinh: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Vậy mới thấy, Thiên Chúa có thể vẽ đường thẳng từ những đường cong, hóa sự dữ thành sự lành, từ sự cứng lòng của Tôma mà các tín hữu sau này có thể cảm nghiệm một đức tin cụ thể.

Sau cùng, Chúa lại còn chúc phúc: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”. Đây là lời hứa cho chúng ta, tất cả những người nhờ đức tin, lời rao giảng và làm chứng của các tông đồ truyền lại. Vâng, chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ 4.0. Từ các ngã đường cho đến tư gia hầu như đều được trang bị camera quan sát. Dường như mọi thứ phải là tai nghe mắt thấy, kiểm chứng rõ ràng mới được công nhận. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào sự việc cũng có thể sờ tận tay, day tận mặt, nhìn tận mắt. Có những lúc chúng ta phải để chỗ cho niềm tin có cơ hội lớn lên.

Thật vậy, từ xưa tới nay, ma quỷ dùng nhiều cách để gây nên sự nguội lạnh và làm lung lạc đời sống đức tin của các Kitô hữu, nhất là niềm tin vào Chúa Phục Sinh. Những khi đối diện với những khó khăn, và gặp khủng hoảng trong đời sống đức tin, chúng ta có chạy đến với Chúa nhiều hơn không để nhờ sống trong Hội Thánh, chúng ta được nâng đỡ bởi Lời Chúa, bởi Bí tích Thánh Thể. Cũng như trong những ngày phải thực hiện giản cách để hạn chế sự lây nhiễm vì dịch bệnh, chúng ta không thể tập trung để dâng Lễ hay tham dự các buổi cầu nguyện mang tính cách cộng đoàn, các sinh hoạt đạo đức của hội đoàn cũng không, vậy chúng ta có nỗ lực tìm cách thế để sống trong bình an của Đấng Phục Sinh không, chẳng hạn Thánh lễ trực tuyến và những giờ cầu nguyện giữa các thành viên gia đình? Chúng ta sẽ học được bài học của người môn đệ Chúa, chỉ khi tin vào Ngài, mới có thể làm được những việc vĩ đại. Như các Tông đồ, nhờ tin vào Chúa mà các ông can đảm loan báo Tin mừng, và các thành phần Hội thánh Chúa bất kể giàu nghèo, nhờ tin mà sống hoà hợp với nhau và để mọi sự làm của chung. Vâng, sự bình an và lòng thương xót của Thiên Chúa như đại dương ân sủng bao la luôn đủ để ôm ấp mỗi chúng ta, những người được hứa “phúc cho những ai không thấy mà tin”. Thiên Chúa có cách của Ngài, Ngài sẽ không để cho những người tin vào Ngài phải thất vọng bao giờ.

Lạy Chúa của con, con tín thác vào Chúa, xin Ngài nâng đỡ đức tin yếu kém của con. Khi con cứng lòng và nguội lạnh, xin hâm nóng đức tin trong con. Amen.

Lm. Alfonso