Clock-Time

Chúa Nhật Truyền Giáo - Loan Báo Tin Mừng Khởi Đi Từ Việc Sống Đức Tin

Tin Mừng Mt 28: 16-20 Những nỗ lực loan báo Tin Mừng của Giáo Hội đã làm cho nhiều dân tộc nhận biết Chúa Kitô

SUY NIỆM LỜI CHÚA CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C

chúa nhật truyền giáo

 

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO


Tin Mừng  Mt 28: 16-20

16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."
 
SUY NIỆM

LOAN BÁO TIN MỪNG KHỞI ĐI TỪ VIỆC SỐNG ĐỨC TIN

Từ thế kỷ này tới thề kỷ khác Giáo Hội luôn ý thức sứ vụ của mình là ra “đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” của Chúa. Những nỗ lực loan báo Tin Mừng của Giáo Hội đã làm cho nhiều dân tộc nhận biết Chúa Kitô, hầu như khắp năm Châu, hạt giống Tin Mừng đều được gieo vãi. Tuy nhiên, việc làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa còn là một thách đố lơn lao cho Giáo Hội.

Theo số liệu được cuốn Niên Giám Toà Thánh Vatican 2015 công bố: Số tín hữu Công Giáo trong Giáo  2013 là 1 tỷ 254 triệu, chiếm 17,7% trên tổng số 7 tỷ 94 triệu người trên thế giới. Như vậy, số người chưa tin nhận Chúa Kitô còn chiếm một con số rất lớn, và như vậy công việc loan báo Tin Mừng của Giáo Hội luôn là một thúc bách.

Trước sự thúc bách này chúng ta phải làm gì sau bao nhiêu nỗ lực thực thi sứ vụ? Các vị chủ chăn trong Giáo Hội đã đưa ra nhiều chi dẫn, Giáo Hội địa phương cũng đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo với ước mong tìm ra những cách thế phù hợp với thời đại để chuyển tại Tin Mừng cho ngừoi thời đại hôm nay. Nhưng xem ra công cuộc loan báo Tin Mừng vẫn còn gặp biết bao trở ngại, làn sóng chống lại Giáo Hội càng ngày càng lớn, không chỉ ở những lãnh thổ luôn đối nghịch với Giáo Hội Công Giáo chẳng hạn ở Do Thái, hay một vài quốc gia Hồi Giáo, nhưng ngay tại vùng đất được gọi là tự do đan chủ như ổ Mỹ chẳng hạn. Mới đây Wikileaks đã  công bố hàng chục ngàn các thư điện tử bị rò rỉ cho thấy tâm tình chống báng các học thuyết xã hội Công Giáo, khinh miệt các Giám Mục Công Giáo của các nhân vật cáp cao của Đảng Dân chủ cvủa Mỹ chẳng hạn như Podesta, Hillary Clinton, và nguy hiểm hơn là âm mưu của đảng Dân Chủ Mỹ muốn gieo những “mầm mống nổi loạn” trong Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ.

Ngoài ra Tin Mừng còn phải đối diện với bức tường được người thời đại xây dựng lên đó là chủ trương tương đối hoá chân lý và tôn giáo. Một hình thức mới của chủ nghĩa vô thần không trên lý thuyết nhưng trên thực hành. Có nghĩa là chân lý không còn là phạm trù tuyệt đối thuộc về Thiên Chúa, nhưng nó được qui địngh bởi con người, vì không còn chấp nhận chân lý tuyệt đối, nên không còn nhìn nhận Đức Kitô là Đấng cứu độ duy nhất, và cho rằng các nhà sáng lập các tôn giáo khác là những khuôn mặt cứu độ như Đức Kitô, bởi vậy xuất hiện chủ trương “đạo nào cũng tốt”. Chủ trương tương đối hoá đó còn ảnh hưởng nặng nề hơn nữa đối với các vấn đề luân lý. Vì cho rằng không có luân lý tuyệt đối, nên con người không còn tiêu chuẩn nào để huấn luyện lương tâm. Điều đó cũng có nghĩa Tin Mừng Đức Kitô không còn là tiêu chuẩn để đào luyện một lương tâm ngay thẳng.

Một vấn nạn lớn nữa mà Tin Mừng còn phải đương đầu đó chính là ngẫu tượng mà người thời đại hôm nay sùng bái, ngẫu tượng “tiền bạc”, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhận định: “Chúng ta đã tạo ra những thần tượng mới. Việc thờ phượng của con bò vàng ngày xưa đã tìm thấy một hình tượng mới và tàn nhẫn vô tâm trong sự sùng bái tiền bạc”.Việc sùng bái này hình thành một nền văn hoá mới: “văn hoá vô cảm”, hoàn toàn ngược với Tin Mừng: “Hãy xót thương”.

Trong một bối cảnh như thế, người tín hữu chúng ta phải làm gi để có thể chu toan sứ vụ loan báo của mình? Có lẽ trước tiên, chúng ta phải kiên vững với  đức tin của chúng ta, nói như Đức Tổng Giám Mục Joseph Kurtz, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ : “vì các niềm tin này đến với chúng ta từ chính Chúa Giêsu, không phải từ một đồng thuận do các chuẩn mực đương thời tạo nên. Tin Mừng được cung ứng cho mọi người thuộc mọi thời đại. Nó mời gọi chúng ta yêu mến người lân cận và sống hòa bình với nhau. Vì lý do này, sự thật của Chúa Kitô không bao giờ lỗi thời hay không với tới được. Tin Mừng phục vụ ích chung, chứ không phục vụ các nghị trình chính trị”.

Thật thế để loan báo Tin Mừng, chúng ta phải cất tiếng tạ ơn vì hồng ân đức tin đã được tặng ban, lời tạ ơn được biểu tỏ qua việc tham dự cử hành phụng vụ cách sốt sắng và trang nghiêm. Chúng ta không thể loan báo Tin Mừng trong khi chúng ta thờ ơ với việc cử hành Phung vụ. Bởi vì chính trong Phụng vụ chúng gặp được sự hiện diện của Chúa Giêsu, Người chính là nội dung của việc loan báo Tin Mừng. Và cũng chính qua cuộc gặp gỡ này chúng ta hiểu được rằng: “Trong con người có một khao khát sự vô biên mà không ai có thể dập tắt được. Người ta đã thử rất nhiều, nhưng không một câu trả lời nào có thể thỏa mãn được sự khao khát này. Chỉ có chính Thiên Chúa là Đấng trở thành hữu hạn để mở sự hữu hạn của chúng ta ra, và dẫn chúng ta đến chiều rộng của sự vô biên của Ngài để trả lời câu hỏi về sự hiện hữu của chúng ta. Vì lý do này mà Đức Tin Kitô cũng tìm được con người ngày nay. Nhiệm vụ của chúng ta là phục vụ Đức Tin với một tinh thần khiêm nhường cùng với hết lòng, hết sức và hết trí khôn của chúng ta” (Đức Benêđictô XVI).

Lạy Chúa, đứng trước các thách đố của thơi đại hôm nay, xin đừng để chúng con nản chí trong việc loan báo Tin Mừng, nhưng trái lại xin giúp chúng con nhận ra đây là cơ hội để chúng con củng cố đức tin và kiên cường biểu tỏ niềm tin của chúng con theo lời mời gọi của Tin Mừng. Amen

Lm. Ant
ôn Hà Văn Minh