Clock-Time

Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên A - Lễ Thánh Tâm Chúa - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 11: 25-30: Thật an ủi biết bao khi giữa những khó khăn thử thách, chúng ta được nghe Lời Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.

SUY NIỆM TIN MỪNG

 CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 21/6/2020 

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSUTin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (11: 25-30)
 

25 Vào lúc ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.27 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.28 Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”.
 

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng được chọn đọc hôm nay là của ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Giáo Hội cử hành trọng thể ngày lễ này như là phương thế giúp cho con cái mình xác tín và cảm nhận một cách rõ ràng hơn tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta.

Qua Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra tình yêu Thiên Chúa một cách tỏ tường, cụ thể. Đó không phải là tình yêu được xác định bằng những ý tưởng cao siêu, trừu tượng, mơ hồ nhưng là tình yêu rất thật, rất gần. Qua Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta khám phá ra tình yêu Thiên Chúa luôn đi bước trước, luôn thấu cảm, đụng chạm và xoa dịu những nỗi thống khổ của con người. Thật an ủi biết bao khi giữa những khó khăn thử thách, chúng ta được nghe Lời Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.
Thế nhưng, đã không ít lần chúng ta xúc phạm, chúng ta làm tổn thương Thánh Tâm Chúa bởi những lỗi tội của mình. Thay vì cố gắng sống tốt để đáp đền tình yêu bao la của Chúa, chúng ta đã để cho những đam mê danh - lợi - thú làm chúng ta quay lưng lại với Người.

Hôm nay, một lần nữa chúng ta hãy khiêm tốn chạy đến nương tựa bên Thánh Tâm Chúa để được chữa lành, để được thứ tha và để có thể sống bình an và hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu bao la của Chúa dành cho mỗi người chúng con. Xin giúp chúng con mỗi ngày biết sống bớt bất xứng với những ân huệ và phúc lộc mà Chúa đã tặng ban. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường