Clock-Time

Chúa Nhật V Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Ga 11:3-7.17.20-27.33-35 Lazarô chết vì bệnh nặng. Hai chị em Maria và Mácta báo tin cho Chúa Giêsu. Vì là nơi thân tín nên Chúa đến thăm gia đình.

Ngày 02/04/2017Chúa Nhật V Mùa Chay

 
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gioan (Ga 11:3-7.17.20-27.33-35)

3 Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng."4Nghe vậy, Đức Giê-su bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa: qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh."5 Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người em là cô Ma-ri-a và anh La-da-rô.6 Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở.7 Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ: "Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê! 17 Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. 20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà.21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.22 Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy."23 Đức Giê-su nói: "Em chị sẽ sống lại! "24 Cô Mác-ta thưa: "Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết."25 Đức Giê-su liền phán: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? "27 Cô Mác-ta đáp: "Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian."3 Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến.34 Người hỏi: "Các người để xác anh ấy ở đâu? " Họ trả lời: "Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem."35 Đức Giê-su liền khóc.

SUY NIỆM

Lazarô chết vì bệnh nặng. Hai chị em Maria và Mácta báo tin cho Chúa Giêsu. Vì là nơi thân tín nên Chúa đến thăm gia đình. Trong cảnh tang tóc, chia ly, đau buồn, lại đã chôn cất mấy ngày, chẳng còn hy vọng gì. Nhưng như lời Mácta: “nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết”. Câu nói ấy như tiếng thở dài, muộn màng rồi!

“Nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết”. Quả thật đã có thầy ở đây thì Lazarô không chết. Như Chúa nói với các môn đệ trước đó, “Lazarô bạn Thầy đang yên giấc, Thầy đi đánh thức anh ấy”. Đó không phải là lời nói đùa chơi, mà là một khẳng định. Có Chúa là có sự sống. Thiên Chúa là sự sống. Như sự hiện diện thể lý ở đây và ngay bây giờ, Chúa Giêsu đang ở đây với họ, không có sự chết nào cả. Sự nghi hoặc mà Mácta chất vấn Chúa Giêsu về sự sống lại như một gợi mở về sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Trong Ngài không có sự chết. Ngài sẽ làm cho Lazarô sống lại trong sự ngạc nhiên của mọi người. Sự sống lại đó báo trước về cuộc phục sinh vinh thắng của Ngài trên sự chết. Như lời Thánh Phaolô nói “sự chết không có quyền chi trên Người”. Lazarô được Chúa cho sống lại, vì có Chúa hiện diện đây, và trong quyền năng của Người, Ngài cho anh sự sống. Đó là sự sống thông ban, như chính Thiên Chúa thổi hơi thông ban sự sống của Người cho loài người từ nguyên thuỷ. Người thông ban sự sống của Người cho những ai kêu xin Người. Như trên thập giá, Chúa ban thiên đàng là sự sống đời đời cho tên trộm sám hối. Sự sống của Lazarô hôm nay, chỉ là hình ảnh tiên trưng về sự sống mà Chúa vinh thắng sau khổ nạn. Sự chết không còn giam cầm được người. Và ai được người giải thoát cũng sẽ không phải chết nữa. Đó là sự sống đời đời, đó là điều mà niềm tin Kitô dạy chúng ta phải tin tưởng và phó dâng cuộc đời của ta trong tay của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có sự sống của Chúa, để dù có chết trong thân xác này chúng con cũng được sự sống muôn đời với Người. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường