Clock-Time

Chúa Nhật V Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 5: 1-11: Đánh cá mà thiếu mệnh lệnh và sự hiện diện của Chúa, tất cả chỉ là công cốc. Có Chúa trong đời, Người hiện diện với ta, mọi sự trở nên ý nghĩa, và có thành quả lớn lao.
SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 10.02.2019

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (5:1-11)
 
1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa.2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”.5 Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”.6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”.11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
 
Suy niệm
 
Các môn đệ suốt cả đêm cực nhọc, lao đao với những chiếc lưới mà vẫn trắng tay, không bắt được con cá nào. Thế rồi Chúa đến với họ, Người lên thuyền và yêu cầu họ chèo thuyền ra xa bờ một chút rồi Người từ trên thuyền mà giảng dạy dân chúng. 
 
Các môn đệ cả đêm vất vả mà không bắt được con cá nào. Giờ lại ngạc nhiên với đề nghị của Chúa Giêsu: chèo ra chỗ nước sâu mà bắt cá. Phêrô sau một chút phàn nàn vì mệt mỏi cả đêm rồi, nhưng nghe lời Thầy, ông thả lưới. Thực ra, qua cách nói của ông, chúng ta nhận thấy ông không lấy gì làm tin tưởng rằng mình sẽ đánh được cá. 
 
Qua trình thuật này chúng ta có thể chú ý tới điểm quan trọng: thả lưới cả đêm mà không bắt được con nào. Đó là lúc không có Chúa trên thuyền. Thế rồi, sau khi giảng xong, các ông thả lưới, bắt được cá rất nhiều, lúc này thì có Chúa trên thuyền và các ông thả lưới theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu. 
 
Giữa có Chúa và không có Chúa trên thuyền cho ra kết quả khác nhau. Cũng nơi đó, các ông đã suốt cả đêm lao nhọc nhưng không có một kết quả nào. Cũng tại nơi đó, giờ lại thả lưới và các ông đã thu được mẻ cá ngoài sức tưởng tượng. 
 
Điều này gợi ý cho chúng ta suy niệm về những công việc trong cuộc đời mình, về chính cuộc đời chúng ta. Dĩ nhiên, bản văn này có ý nghĩa đối với việc truyền giáo của Giáo Hội. Mẻ cá lớn và lạ lùng ấy là thành quả của việc truyền giáo, là đưa về cho Chúa những “con cá lớn”. Tuy nhiên, nói cách ví von văn chương, chúng ta cũng có thể liên tưởng cuộc đời chúng ta như chiếc thuyền đánh cá đó. Cuộc đời ta là con thuyền trên sóng nước, và ta chính là người đánh cá trên thuyền. Cuộc đời chúng ta có Chúa không? Đánh cá mà thiếu mệnh lệnh và sự hiện diện của Chúa, tất cả chỉ là công cốc. Có Chúa trong đời, Người hiện diện với ta, mọi sự trở nên ý nghĩa, và có thành quả lớn lao. Chỉ cần ta có Chúa, chỉ cần ta làm theo mệnh lệnh của Chúa, dù phải khốn đốn và bấp bênh giữa cuộc đời này, nhưng chắc chắn thành quả mai sau sẽ thu về gấp bội. 
 
Lạy Chúa, giữa cuộc đời này, nhiều lúc chúng con thấy bấp bênh, nhưng xin Chúa ở với chúng con, xin cho chúng con luôn biết sống theo mệnh lệnh Chúa truyền dạy. Amen. 
 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường