Clock-Time

Chúa Nhật XI Thường Niên C - Lm. Antôn Hà Văn Minh

Lc 7: 36-50 Những người Pharisêu khó chịu vì người phụ nữ “tội lỗi” đến bên Chúa Giêsu, lại còn dám “xõa tóc” để lau chân Chúa.
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

NGÀY 12-06-2016

chúa nhật XI thường niên X


SUY NIỆM CHÚA NHẬT XI THƯƠNG NIÊN – NĂM C

LỜI CHÚA Lc 7: 36-50

36 Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn.37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm.38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.39 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: "Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi! "40 Đức Giê-su lên tiếng bảo ông: "Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông! " Ông ấy thưa: "Dạ, xin Thầy cứ nói."41 Đức Giê-su nói: "Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục.42 Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? "43 Ông Si-môn đáp: "Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn." Đức Giê-su bảo: "Ông xét đúng lắm."44 Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn: "Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau.45 Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi.46 Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi.47 Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít."48 Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Tội của chị đã được tha rồi."49 Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: "Ông này là ai mà lại tha được tội? "50 Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an."
 
SUY NIỆM


Những người Pharisêu khó chịu vì người phụ nữ “tội lỗi” đến bên Chúa Giêsu, lại còn dám “xõa tóc” để lau chân Chúa. Theo tục lệ người Do Thái thời đó, một người phụ nữ dám xõa tóc trước mặt một người đàn ông là đáng bị kết án, đó là hành vi khiếm nhã. Thái độ khó chịu của những người Pharisêu đó có thể chấp nhận được nếu vì lòng nhiệt  thành với truyền thống, và sự khó chịu đó được biểu lộ với một lương tâm ngay lành.

Thế nhưng Chúa Giêsu nhận ra ý không ngay lành của họ, nào đâu phải vì muốn bảo vệ truyền thống đạo lý của Dân tộc mà họ phản ứng khó chịu với Chúa, chẳng qua vì lòng ghen tức. Vâng, không ghen tức sao được, khi Simon là chủ nhà, là người vị vọng trong xã hội, còn Chúa Giêsu, chỉ là người được coi như một ngôn sứ, thế mà chị phụ nữ này không xức thuốc thơm cho ông để tỏ lòng tôn quí một người đáng trọng vọng trong xã hội, mà lại xức thuốc thơm chúa Chúa Giêsu, có bực mình không chứ! Đã thế còn khóc lóc, còn lạy lục dưới chân Chúa, một hành vi mà theo ông Simon thì chỉ có ông mới là người đáng được như thế, vì ông là thuộc giới quí tộc mà!

Chính sự ghen tương này đã đẩy đưa Simon tới chỗ vô cảm thiêng liêng, mặc dù ông có mời Chúa đến nhà dùng bữa, nhưng ông không nhận được ân phúc như Giakêu, ông mời Chúa đến nhà không phải vì tin và muốn nhận ân huệ từ Chúa, nhưng ông muốn qua việc đón rước Chúa, ông có thể được dân chúng kính nể hơn, tôn trọng ông hơn. Và vì thế ông quan tâm đến ông hơn là quan tâm đến Chúa,việc mời Chúa đến dùng cơm là có ý đồ củng cố quyền lực thanh thế cho mình hơn là vì kính trọng Chúa. Và vì thế thật dễ hiểu về thái độ của ông bực bội với chị phụ nữ tội lỗi này, ông ghét chị không vì chị được coi là tội lỗi, nhưng chính là vì chị không dành cho ông sự trọng vọng mà ông hằng chờ đợi.

Ông Simon không là trường hợp duy nhất muốn lợi dụng Chúa để tô vẽ hình ảnh của mình. Ngày nay còn có đó biết bao người cũng đang theo gót Simon, người biệt phái, lợi dụng niềm tin tôn giáo để mưu cầu cho những tham vọng riêng tư của mình; còn có đó những con người luôn nói về Chúa không để tuyên xưng đức tin, nhưng là để tìm tư lợi nơi những người tin vào Chúa;  còn có đó hình ảnh của những người khoác lên mình chiếc áo Kitô, nhưng thực chất là để lừa bịp, bởi tâm hồn của họ không thuộc về Chúa; còn có đó những con người nói về tình yêu của Chúa, nhưng lòng họ chất chứa đó kỵ và ghen tương, họ dễ dàng lên án người khác, dễ dàng loại trừ nhưng con người không cùng chánh kiến với họ, bởi thực chất họ là những con người gian dối và vì thế họ chẳng bao giờ nhận ra chân lý để tha thứ, để yêu thương, để đón nhận.

Lạy Chúa, Chúa không nhìn đến tội lỗi của người phụ nữ, Chúa chỉ thấy một tấm lòng thống hối cần được cứu chữa, Chúa không quan tâm đến chai dầu thơm mà người phụ nữ tội lỗi xức lên người Chúa cho băằg những giọt nước mắt ăn năn nhỏ lên chân Chúa, Chúa nhìn thấy một con người khốn khổ bị tội lỗi hành hạ, nay đang muốn tìm lại bình an, như thế là đủ để người phụ nữ tội lỗi nhận được ơn tha thứ do. Chúa là thế đó, là Đấng đầy lòng thương xót, chậm bất bình đày đầy lòng dung thứ. Xin Chúa cho chúng con được tấm lòng quảng đại, đưng để cho sự nhỏ nhen ích kỷ làm mất đi sự đọ lượng nơi chúng con. Amen.

Lm. Antôn Hà Văn Minh