Clock-Time

Chúa Nhật XII Thường Niên C - Lm. Antôn Hà Văn Minh

Tin Mừng Lc 9: 18-24 Câu hỏi cách đây hơn 2000 năm của Chúa Giêsu: “Thầy là ai?” vẫn luôn là vấn nạn cho người thời đại hôm nay
SUY NIỆM CHÚA NHẬT

NGÀY 19-06-2016

chúa nhật xii thường niên c


SUY NIỆM CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – NĂM C

Tin Mừng Lc 9: 18-24

18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai?"19 Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại."20 Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa."21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.22 Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

SUY NIỆM

Câu hỏi cách đây hơn 2000 năm của Chúa Giêsu: “Thầy là ai?” vẫn luôn là vấn nạn cho người thời đại hôm nay, và người ta vẫn cố ra sức để đi tìm một giải đáp “Đức Kitô là ai?”, cho dầu đã được Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Trong suốt chiều dài lịch sử của Giáo Hội  từ thế kỷ thứ nhất cho tới thế kỷ XX người ta không ngơi nghỉ tìm cách vẽ cho được  về dung mạo của Chúa Giêsu mà Phêrô đã tuyên xưng. Jaroslav Pelikan trong tác phẩm “Jesus through the centuries” (Đức Giêsu qua các thời đại) đã cố gắng đi tìm chân dung của Đức Kitô không chỉ là trong các tín điều hay trong các tác phẩm thần học mà còn ngay cả trong những tác phẩm văn học và nghệ thuật, thậm chí những tác phẩm của những văn hào ngoài Kitô giáo như Mahatma Gandhi.

Theo đó, Pekikan đã tìm thấy 18 dung mạo của Đức Kitô: “Rabbi” , “Khúc quặt của lịch sử”,  “Ánh sáng muôn dân”, “Vua các vua”, “Lý càn khôn – Logos”, “Con người”, “Hình ảnh Thiên Chúa”, “Đức Kitô trên thập tự”, “Đan sĩ chinh phục thế giới”,  “Bạn tình của linh hồn”, “Khuôn mẫu cho cuộc sống”, “Con người mới”, “Bức gương trong”, “Thái tử Hòa bình”,  “Nhà mô phạm luân lý”, “Thi sĩ của tinh thần”, “Nhà giải phóng”, “Con người toàn cầu”.

Cho dẫu dưới bấy kỳ một chân dung nào người ta cũng không thể diễn tả hết được về căn tính đích thật của Chúa Kitô, bởi Người vừa là Thiên Chúa, vừa là người. Vì thế, để có thể hiểu đúng về Đức Kitô là ai, chúng ta phải tìm đến căn tính của Thiên Chúa, Đấng mà Thánh Gioan Tông đồ đã định nghĩa: Thiên Chúa là tình yêu, và với định nghĩa này, chúng ta nhận ra điều mà thánh Tôma Aquinô minh xác: "Thực thi lòng thương xót là đặc điểm riêng của Thiên Chúa, và đó là cách thức đặc biệt để Ngài bày tỏ sự toàn năng của Ngài". Từ đó, Đức Phanxicô đã trình bày một bức chân dung diễn tả về căn tính của Đức Kitô: “Người là dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha”.

Khi trình bày bức chân dung này, Đức Thánh cha không muốn người ta chỉ chuyên chăm nói về Đức Kitô dưới những nghiên cứu khoa bảng lý thuyết, nhưng trên hết mọi sự hãy trả lại căn tính đích thật về sự hiện hữu của Người trên trần thế này.  Đức Kitô xuất hiện trên trần gian không phải vì Người, nhưng là để tỏ bày lòng thương xót của Chúa Cha, “Đấng ‘giàu lòng thương xót’ (Ep 2,4)”, quả thật,  Đức Kitô đến thế gian, để mặc khải cho chúng ta biết trọn vẹn tình yêu của Chúa Cha. Ai thấy Đức Giêsu là thấy Cha (x. Ga 14,9). Người “đã mặc khải lòng thương xót của Thiên Chúa bằng lời nói, hành động và bằng cả bản thân Người” (Tông thư Dung mạo lòng thương xót). Đức Thánh cha đã quả quyết:  “Chúa Giêsu đã mặc khải bản tính của Thiên Chúa như một Người Cha không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi nào thực hiện được việc tha thứ tội lỗi và chế ngự thái độ cự tuyệt bằng sự cảm thông và lòng thương xót” (Tông thư Dung mạo lòng thương xót).

Gặp gỡ dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha, chúng ta mới thực sự thấu hiểu lời tuyên xưng của Phêrô. Đức tin Kitô giáo là một lời tuyên xưng từ một cuộc gặp gỡ với Đấng đầy khoan nhân và dung thứ, để từ lời tuyên xưng này, người Kitô hữu hân hoan loan báo về lòng thương xót của Chúa cho người khác. Loan báo không bằng nói suông, nhưng bằng chính những hành động như Đức Kitô đã hành động: quảng đại và tha thứ, thông cảm và bao dung. Loan báo về lòng thương xót của Chúa là một nhu cầu cấp bách trong thời đại hôm nay, một thời đại càng ngày càng vắng bóng lòng xót thương, trái tim con người càng ngày càng trở nên chai đá trước những nỗi bất hạnh của người khác, và hận thù càng ngày càng ăn sâu vào trong cuộc sống. Vì thế, giới thiệu dung mạo lòng thương xót của Chúa qua cuộc đời Kitô hữu hôm nay quả thật là một yêu cầu không thể làm ngơ.

Lạy Chúa, xin cho cuộc đời chúng con là câu trả lời cho mọi người hiểu về Chúa là ai, qua thái độ đối xử của chúng con với mọi người, một thái độ tràn đầy lòng thương xót như Chúa đã xót thương chúng con. Amen
 
Lm. Antôn Hà Văn Minh