Clock-Time

Chúa Nhật XIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 5: 21-24.35-43 Hôm nay, Giáo Hội muốn dùng bài Tin Mừng này để củng cố niềm tin của chúng ta vào quyền năng của Thiên Chúa, biết tín thác vào Ngài trong mọi sự.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 01.7.2018

  


 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 5: 21-24.35-43)

21 Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ.22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người,23 và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống”.24 Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.35 Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?”36 Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”.37 Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an.38 Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ.39 Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!”40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm.41 Người cầm lấy tay nó và nói: "Ta-li-tha kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!”42 Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ.43 Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.

SUY NIỆM

“Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy trỗi dậy”

Phụng vụ hôm nay muốn chúng ta xác tín rằng: chấp nhận Tin Mừng cứu độ và hưởng các ơn lành của Nước Trời, thì phải có đức tin. Qua Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy được hai mẫu đức tin: đức tin sáng suốt của ông trưởng hội đường và đức tin chất phác của người đàn bà bị bệnh.

Với đứa con của ông trưởng hội đường Giairô, Chúa Giêsu cầm và nói: “Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy trỗi dậy”. Cử chỉ này không những nói lên sự đụng chạm thể lý, nhưng còn ám chỉ sự can thiệp hùng mạnh của bàn tay Thiên Chúa trong việc cứu rỗi dân Ngài. Hơn nữa, Thiên Chúa còn bày tỏ quyền năng trên con người. Thiên Chúa có quyền trên sự chết và sự sống cũng như Ngài làm chủ kẻ chết và người sống.

Hôm nay, Giáo Hội muốn dùng bài Tin Mừng này để củng cố niềm tin của chúng ta vào quyền năng của Thiên Chúa, biết tín thác vào Ngài trong mọi sự.

Qua sự bày tỏ niềm tin của ông Giairô và của người đàn bà mắc bệnh, Giáo Hội muốn chúng ta thực sự tỏ bày niềm tin của mình vào quyền năng và tình thương của Chúa mỗi khi chúng ta đến cầu xin Ngài.

Lời Chúa hôm nay cũng chỉ dạy chúng ta: mọi ơn lành chúng ta được là do quyền năng Chúa ban và đòi hỏi ở chúng ta lòng tin kính biết ơn; đồng thời, cũng bảo chúng ta phải lấy đức tin mà đọc lời Chúa và chịu các bí tích là những trung gian làm cho chúng ta tiếp nhận, tiếp xúc với Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tin kính, cậy trông vào quyền năng của Chúa. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường