Clock-Time

Chúa Nhật XIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 6: 41-51: Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 12/08/2018

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (6: 41-51)

41 Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống".42 Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói: "Tôi từ trời xuống?"43 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông đừng có xầm xì với nhau!44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.48 Tôi là bánh trường sinh.49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết.50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống".

Suy niệm

Con người chịu hậu quả của tội là làm theo bản năng hạ đẳng. Để có thể tin vào Chúa, làm những việc lành đạo đức cao cả, luôn cần phải có ơn Chúa. Đó là điều Chúa Giêsu khẳng định: “Chẳng ai đến với Tôi được, nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy”. Chắc chắn từ “lôi kéo”, không mang ý nghĩa áp đặt làm mất tự do của con người, nhưng là ơn ban cho con người có khả năng tin vào Chúa Giêsu để nhờ đó mà được cứu độ.

Vì thế, đến với Chúa, đến với các ơn thiêng cao trọng của Chúa, chúng ta luôn phải cầu xin với lòng khiêm nhường. Để có sức chống lại mãnh lực ác quỉ, chúng ta luồn cần phải có ơn Chúa giúp sức. Cậy dựa vào sức con người, vào những giới hạn mong manh của mình, chắc chắn chúng ta thất bại. Những người muốn thăng tiến bản thân, muốn canh tân gia đình, mà không siêng năng nhận lãnh các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể, là ước muốn hão huyền.

Chúa Giêsu đã khẳng định điều này, khi Người nói: “Ai ăn bánh này thì khỏi phải chết”. Vậy không lãnh nhận Thánh Thể là chết. Ta chết về tâm linh, nên không có sức chống lại cám dỗ và sự dữ. Ta không có Thánh Thể, không có sự sống thần linh, nên ta không có khả năng làm việc lành, chừa bỏ tội lỗi.

Mỗi ngày, chúng ta được cung cấp rất nhiều thứ nhân danh sự tiến bộ, hạnh phúc cho con người. Nhưng chúng ta thấy gì? Một thời đại mất phương hướng. Người tự tử tăng. Tội ác tràn ngập. Nhân nghĩa hao mòn từng ngày. Sự thật vắng bóng trong mọi sinh hoạt xã hội. Sự giả dối trở thành một nếp sống. Người ta tìm mọi cách để giảm tội ác nhưng chỉ gặt điều ngược lại ở mức độ tinh vi khó lường hơn. Đó chẳng phải là ứng nghiệm lời Chúa đó sao!

“Ai nghe và đón nhận giáo huấn Chúa Cha, thì sẽ đến với Ta”. Vậy ai không đến với Chúa Giêsu, là không nhận Chúa Cha. Từ đó chúng ta cũng thừa hiểu tại sao, khi một người không có ơn Chúa, thường là tai họa cho mọi người. Lo thăng tiến mọi mặt mà bỏ hoang tâm hồn, đó là một thảm họa cho con người và xã hội.

Lạy Chúa Giêsu, nguyên nhân làm cho chúng con không tiến bộ trên đường nhân đức, là do chúng con cậy dựa vào sức con người, đó là một sai lầm. Xin giúp chúng con biết luôn tìm về với Thánh Thể Chúa để được thêm sức mạnh mà chiến thắng tội lỗi. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường