Clock-Time

Chúa Nhật XIX Thường Niên B - Lm. Alfonso

Tin Mừng Ga 6: 41-51:  “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống.” Chúa Giêsu khẳng khái cho biết chính Người là Bánh mà Thiên Chúa Cha ban tặng

SUY NIỆM TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 12/08/2018

 

1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51
 

BÀI ĐỌC I: 1V 19,4-8
 

"Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa".


Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Êlia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia, và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng: "Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi: vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con". Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng. Và đây Thiên Thần Chúa đánh thức ông và bảo rằng: "Hãy chỗi dậy mà ăn". Ông nhìn thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một bình nước: ông ăn uống, rồi ngủ lại. Thiên Thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: "Hãy chỗi dậy mà ăn: vì đường ngươi phải đi còn xa". Ông liền chỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa. Ðó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9

Ðáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. (c. 9a).

1. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.

2. Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ.

3. Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.

4. Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa, và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người.

BÀI ĐỌC II: Ep 4,30-5,2

 

"Anh em hãy sống trong tình thương, như Ðức Kitô đã sống".


Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.

Anh em thân mến, anh em chớ làm phiền hà Thánh Thần của Thiên Chúa, vì trong Người, anh em được ghi ấn tín để chờ đợi ngày cứu chuộc đến. Anh em hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác. Anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu của Người: hãy sống trong tình thương, như Ðức Kitô đã yêu thương chúng ta và phó Mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. Ðó là lời Chúa.

ALLELUIA, alleluia: Ga 15,15b

Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết". - Alleluia.


PHÚC ÂM: Ga 6,41-52

 

"Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'".

Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.

"Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Ðó là lời Chúa.


Suy niệm:

Con người lao động cực nhọc cốt để có được lương thực nuôi sống bản thân. Nhưng loại lương thực mà con người thường khao khát tìm kiếm chỉ là tạm bợ, cũng như không thể dưỡng nuôi con người luôn mãi. Vậy rất cần nguồn lương thực có thể đem lại cho con người sự sống dài lâu.

Trên hành trình vào đất hứa, khi dân than đói khát, Môisen đã xin Thiên Chúa ban lương thực nuôi sống dân. Và Chúa đã dùng manna nuôi dân bốn mươi năm trường trong sa mạc. Cũng như trong Bài đọc I, chúng ta thấy hình ảnh tiên tri Elia trên đường lên núi Hôrép, khi lương thực cạn kiệt, ông đã cảm thấy mệt nhọc và muốn buông xuôi. Thế rồi Thiên Chúa đã sai thiên thần đem lương thực đến giúp ông lại sức và bước tiếp: “Hãy chỗi dậy mà ăn vì đường ngươi phải đi còn xa”. Ông đã ăn bánh để có đủ sức khoẻ đi đến núi của Chúa.

Chính Thiên Chúa đã nuôi dân Chúa vượt qua cơn đói khát. Nhưng manna Chúa ban cho Môisen hay lương thực mà Chúa cho tiên tri Elia chỉ là của ăn tạm bợ, trong khoảng thời gian bốn mươi ngày hay cùng lắm là bốn mươi năm. Và Chúa Giêsu muốn họ chấp nhận sự thật là “Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết”. Lương thực ấy chỉ là hình bóng cho loại lương thực khác mà Thiên Chúa muốn ban cho con người, đó là “Bánh trường sinh”. Bánh trường sinh là lương thực duy nhất có khả năng làm cho lòng người được no thỏa. Nhưng tìm kiếm Bánh trường sinh ở đâu?

 “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống.” Chúa Giêsu khẳng khái cho biết chính Người là Bánh mà Thiên Chúa Cha ban tặng; chính Mình và Máu Người sẽ trở nên lương thực nuôi sống dân Thiên Chúa cách vĩnh viễn.

Chúng ta là loài thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương, được tạo dựng nên mang hình ảnh của Thiên Chúa. Và như người ta thường nói vui “ăn gì bổ nấy”, thì chúng ta cũng rất cần được dưỡng nuôi bằng chính Mình và Máu Thánh Chúa thường xuyên để Bánh trường sinh ấy nuôi sống linh hồn chúng ta. Nhờ đó mà niềm mong ước sự sống trường sinh nơi chúng ta được hiện thực hóa khi được Thiên Chúa biến đổi chúng ta nên thánh thiện vì Thiên Chúa là Đấng Thánh.

Kitô giáo là một tôn giáo thật hấp dẫn bởi được chính Đấng Thần thiêng nhập thể làm người, đồng hành với con người. Hơn thế nữa, chính Đấng Sáng lập đã dùng chính Mình và Máu của Ngài nuôi các tín hữu: “Bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”, điều mà chưa có bất kỳ tôn giáo nào có giáo lý đó. Vâng, Chúa Giêsu Nhập Thể chính là câu trả lời cho mọi nhu cầu của con người. Cho người đói, Chúa chính là của ăn; cho người khát, Chúa chính là mạch nước Hằng sống; cho người mù, Chúa chính là ánh sáng soi đường; cho người lạc lối, Chúa chính là Con Đường; cho người kiếm tìm chân lý, Chúa chính là Sự Thật; cho người chết, Chúa chính là sự Phục sinh, cho các tội nhân, Chúa chính là Đấng Nhân lành.

Vậy lạy Chúa, để có Chúa là nguồn Lương thực Trường sinh, xin cho chúng con biết sống như lời thánh Phaolô khuyên bảo các tín hữu Êphêsô: Hãy loại ra khỏi mình mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác; ăn ở hiền hậu, thương xót và tha thứ cho nhau; bắt chước Thiên Chúa, sống trong tình thương, như Ðức Kitô đã yêu thương và phó Mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng con. Amen.


Lm. Alfonso